Archive for vasario, 2017

Kūrybinių darbų paroda „Mano gimtinės spalvos“

Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pedagogai organizavo kūrybinių darbų parodą „Mano gimtinės spalvos“, skirtą vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Parodos tikslas: siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  įvairios kūrybinės raiškos ir saviraiškos galimybių plėtotės, panaudojant lietuvių liaudies ornamentikos elementus, tautinius spalvos koloritus, kuriant įvairia technika. Darbelius vaikai darė grupėse kartu su auklėtojomis, laikantis nuostatų.  […]

Stebėjome ir aptarėme atvirą veiklą

Vasario 21 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogai susirinko į metodinio būrelio susirinkimą, kuriame buvo aptartos tolimesnės veiklos perspektyvos bei stebėta filmuota atvira veikla. Susirinkime  dalyvavo švietimo skyriaus specialistė Vida Nemanienė. Metų pradžia dovanoja naują metodinės veiklos ciklą, kuriame bus  ir toliau dalijamasi gerąja darbo patirtimi, bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, požiūriais, apžvelgiamos pedagoginės ir metodinės naujovės.

Skaitmeniniai ugdymo sprendimai rajono pedagogams

Vasario 23 d. įvairių dalykų mokytojams vyko mokymai „Skaitmeniniai produktai – sėkmingai mokinių ateičiai.  Skaitmeniniai produktai šiuolaikinei mokyklai:  EDUKA (klasė, dienynas), PRIEŠ EGZAMINĄ (mokytojo aplinkos demonstracija)“.  Neringa Simonaitienė, Leidyklos „Šviesa“ Švietimo sistemos koordinatorė prieinama ir suprantama kalba su praktiniais pavyzdžiais, kuriuos prie savo kompiuterio išbandėme kiekvienas, aiškino apie naujus skaitmeninius ugdymo sprendimus. Sužinojome ir pabandėme […]

Tikybos pamokos kitaip

Įpusėjus mokslo metams, vasario 23 d., tikybos mokytojai susirinko apskritojo stalo diskusijai „Tikybos pamoka kitaip“. Susitikimo metu du mokytojai pasidalijo savo patirtimi, pristatydami netradicines pamokas. Švėkšnos gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja Violeta Stonienė dalyvius sudomino pristatydama 3 pamokų ciklą „Dievo duotos dovanos: Švėkšnos, Gardamo, Inkaklių lurdų atsiradimo istorijos“, kurio metu buvo aplankomos minėtos vietos, pateikiama daug […]

Psichologai aptarė įsisąmoninimu grįstas technikas vaikams

Vasario 20 d. įvyko rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Kolegialiąja patirtimi dalijosi Šilutės Vydūno gimnazijos psichologo asistentė Kristina Monkienė, būrelio nariams pristačiusi gydytojo-psichoterapeuto, medicinos mokslų daktaro, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidento Juliaus Neverausko seminaro ,,Įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodikos jaunimui ir vaikams“ seminaro medžiagą. Įsisąmoninimas atsiranda, kai mes tikslingai (dėmesį valingai koncentruojame į tam […]

Seminaras mokytojams „ Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Vasario 20 d. popietę Katyčių pagrindinės mokyklos bibliotekoje įvyko seminaras mokytojams „Šiuolaikinės pamokos vadyba“, kurį vedė Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė ir chemijos mokytoja Renata Liagienė. Seminare dalyvavo Katyčių pagrindinės mokyklos ir Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centro pedagogai. Seminaro vadovė sakė, kad visi turime prisitaikyti prie pokyčių ir siekti pamokos kokybės, ugdyti tinkamas mokinių kompetencijas, […]

Mokinių kūrybinių darbų paroda

Parodoje eksponuojami Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybiniai darbai. Juose siekiama pagrindinio tikslo – konceptualizuoti, kurti, integruoti įvairias žinias, kūrybiškumą ir kritišką aplinkos vertinimą, nepamirštant estetinio (meninio) turinio suvaldymo pasirinktai temai atskleisti. Darbų idėja – pateikti vizualiai lengvą, plastišką turinį, remiantis gamtos formomis, kurios išraiškingos, unikalios ir nesunkiai suvokiamos  suprantamos. Norima, kad šie piešiniai […]

Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas

Vasario 9 d. mokyklų vadovams, administracijų atstovams ir savivaldybių specialistams, atsakingiems už egzaminų vykdymą Švietimo pagalbos tarnyboje organizuotas seminaras „Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“. Brandos darbas – tai naujas Lietuvoje mokinių pasiekimų vertinimo įrankis, todėl aktualu supažindinti mokyklų vadovus, administracijų atstovus ir savivaldybių specialistus, atsakingus už egzaminų vykdymą, su brandos darbo organizavimu, […]

Organizuojame „Tramtatulio“ rajoninį turą

Vasario 8 d. rajono etninės kultūros metodinio būrelio mokytojai (ugdytojai) organizavo susirinkimą, kuriame aptarė rajoninio 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ organizavimą ir įgyvendinimą: laiką, vietą, aptarė nuostatus. Taip pat buvo pristatytas ir aptartas metodinio būrelio 2017-ųjų veiklos planas. Visus, kurie neabejingi krašto etninės kultūros idėjoms ir […]

Atviros veiklos Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje

Sausio  30 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje  vyko Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų pradinių klasių mokytojų metodinių būrelių susirinkimas, kurio metu buvo pristatomos atviros veiklos su mokiniais. Susirinkime dalyvavo ir kitų zonų pradinių klasių mokytojos. Buvo parodytos veiklos, kurios padeda įsisavinti mokomąją medžiagą. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojų metodininkių Irmos Kelpšienės ir Gitanos Gelžinytės pirmokėliai […]