Archive for 27 gruodžio, 2016

RAJONO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METINĖS VEIKLOS APTARIMAS IR TOLIMESNĖS PERSPEKTYVOS

Gruodžio 15 dienos popietę Šilutės rajono socialiniai pedagogai susirinko aptarti nuveiktus darbus ir numatyti 2017 metų perspektyvas. Susirinkime aptarėme 2016 metų metodinę veiklą, pasidžiaugėme nuveiktais darbais, pasiektais rezultatais. Pasidalijome kolegialiąja patirtimi. Iškėlėm 2017 metų veiklos tikslą, uždavinius. Planavome metodines veiklas, kurios padės siekti užsibrėžto tikslo. Geras veiklos planavimas – jos sėkmės garantas.