+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Grįžtamojo ryšio svarba etikos pamokoje

Gruodžio 13 dieną rajono etikos mokytojai susirinko Šilutės pirmojoje gimnazijoje į metodinio būrelio susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją tema “Grįžtamojo ryšio svarba etikos pamokoje”. Aptarėme grįžtamojo ryšio būtinybę kiekvienoje pamokoje (pranešimą paruošė R. Petrenkienė), diskutavome, kaip pamokoje tikslingai parinkti grįžtamojo ryšio būdus bei metodus, kaip mums sekasi juos taikyti praktikoje.

Grįžtamasis ryšys leidžia iš šalies pažvelgti į tai, ką darai ir kaip darai, priverčia ieškoti konkrečių patarimų „spragoms“ tarp dabartinio mokymosi ir to, ko siekiame, užpildyti, sudaro galimybes išsiaiškinti sėkmes ir paanalizuoti nesėkmių priežastis. Kadangi vienas grįžtamojo ryšio metodų yra refleksija – mąstymas, pilnas abejonių ir svyravimų, žiūrėjimas atgal į save, įprotis analizuoti savo veiksmus, sprendimus, sutelkiant dėmesį į rezultatų siekimą, mokytojai ( V. Zdanevičius, J. Vingienė, D. Marozienė) dalijosi mintimis, samprotavo apie savo, kaip etikos mokytojo kasdieninio darbo prasmę, ieškojo vidinių žmogiškosios stiprybės rezervų dalies mokinių abejingumui įveikti, kalbėjo aktualiais dorinio ugdymo klausimais. Jauki Adventinė aplinka, arbata skatino negausų etikos mokytojų būrį nuoširdumui, tarpusavio supratimui ir tikėjimui savo darbo prasme.

Dėkoju etikos mokytojams už norą mokiniuose matyti šviesą, gebėjimą padėti jiems atrasti savyje ir aplinkoje kilnius, viltingus dalykus.

Renata Petrenkienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė,
Etikos mokytojų metodinio būreli pirmininkė