Archive for 21 gruodžio, 2016

Grįžtamojo ryšio svarba etikos pamokoje

Gruodžio 13 dieną rajono etikos mokytojai susirinko Šilutės pirmojoje gimnazijoje į metodinio būrelio susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją tema „Grįžtamojo ryšio svarba etikos pamokoje“. Aptarėme grįžtamojo ryšio būtinybę kiekvienoje pamokoje (pranešimą paruošė R. Petrenkienė), diskutavome, kaip pamokoje tikslingai parinkti grįžtamojo ryšio būdus bei metodus, kaip mums sekasi juos taikyti praktikoje.

Su šventėmis!

Mes – laiko skubėjime, sušvitusiuose šventiniuose žiburėliuose, susikaupimo tyloje, mintyse. Kartu ieškojome, sprendėme, nuveikėme. Ačiū už bendrus siekius, tikslus, kūrybos drauge ir atradimų džiaugsmą. Su artėjančiomis šventėmis, Mielieji! Kuo geriausios sėkmės ir džiaugsmo 2017-aisiais! Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas