+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai

[singlepic id=2017 w=200 h=200 float=right]Spalio 27 d. įvairių dalykų mokytojai turėjo galimybę išklausyti Laimos Paulauskienės, Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedės metodininkės seminarą “Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai”. Seminaro tikslas – supažindinti pradinių klasių mokytojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus ir pagalbos mokiniui specialistus su skaitymo ir rašymo sutrikimo specifiškumu, jo įveikos strategijomis, metodais ir būdais.

Lektorė suteikė žinių, kaip pašalinti priežastis, sukeliančias rašymo ir skaitymo sutrikimus, apie intervencijos metodus, pagalbos mokiniui planavimą  bei konkrečias kalbos sutrikimo įveikos strategijas, metodus ir alternatyvius mokymo būdus.

Seminaro žinių dėka mokėmės formuoti praktinius mokytojų gebėjimus dirbti komandoje ir tarpusavyje sąveikauti padedant mokiniui įveikti skaitymo ir rašymo sunkumus, nuosekliai, sistemingai ir efektyviai koreguoti sakytinę bei rašytinę ugdytinių kalbą. Lektorė atskleidė rašymo ir skaitymo sutrikimų prevencijos svarbą darželyje ir mokykloje, pateikė konkrečių patarimų kalbos sutrikimų prevencijos klausimais.

Pradėjęs lankyti darželį ar mokyklą, vaikas patenka į naują socialinę aplinką, susiduria su įvairiomis užduotimis ir reikalavimais. Vieni vaikai adaptuojasi greičiau ir be didelių sunkumų, kiti lėčiau, patirdami sunkumų bendraujant, laikantis nustatytų taisyklių ir pan. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių sunkumų pradinėse klasėse yra skaitymo ir rašymo sutrikimai. Rašomosios kalbos sutrikimų priežasčių – nepakankamas sakytinės kalbos išsivystymas, apimantis leksiką, semantiką ir gramatinę kalbos sandarą. Rašymo ir skaitymo sutrikimai byloja apie sudėtingas girdimojo suvokimo, percepcinių motorinių ryšių bei vizualinių procesų sutrikimus. Tai specifinis mokymosi sutrikimas esant vidutiniam ar net aukštesniam vaiko intelekto koeficientui (IQ), pasireiškiantis sunkumais įgyjant skaitymo ir rašymo, o kartais ir skaičiavimo įgūdžius. Skaitymo ir rašymo paplitimas pasaulyje įvairus, tačiau vidutiniškai 10 procentų visos žmonijos populiacijos. Tai įrodo šios programos aktualumą, nes Lietuvoje atlikti epidemiologiniai tyrimai rodo, kad kiekvienoje klasėje yra po 1-4 mokinius su itin sunkiais  skaitymo ar rašymo sutrikimais. Seminare bus siekiama pagilinti klausytojų žinias apie skaitymo ir rašymo procesą, padėti atpažinti skaitymo sutrikimus, suteikti daugiau žinių apie skaitymo ir rašymo mokymo būdus. Programoje bus atskleista teorinė skaitymo ir rašymo sutrikimų apžvalga (priežastys, mechanizmas, požymiai), ankstyvojo kalbos įvertinimo svarba, intervencija ir pagalba, teikiamos rekomendacijos mokytojams, skaitymo ir rašymo sutrikimų prevencijos svarba.

Ilona Vaitiekaitienė,
Rusnės specialiosios mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė, lietuvių kalbos mokytoja