Archive for rugsėjo, 2016

Metodinės veiklos kokybė ir įvairovė, įtaka individualiai mokinio pažangai

[singlepic id=1976 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 29 d. susitikę informacinių technologijų mokytojai diskutavo apie tai, kas yra individuali mokinio pažanga ir kokiais būdais galime ją fiksuoti. Bandyta įvertinti, kiek tos atsakomybės už mokino pažangą tenka mokytojui, mokiniui ir tėvams.  Apibendrindami diskusiją  visi pritarė nuomonei, kad svarbiausia – mokinio noras siekti pažangos ir save nuolat įsivertinti, o […]

IDĖJŲ MUGĖ: ŠVĘSKIME EUROPOS KALBŲ DIENĄ KARTU

[singlepic id=1975 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 26 dieną keturių rajono mokyklų mokytojai su mokiniais Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje pažymėjo Europos kalbų dieną. Tai buvo visa pedagoginių idėjų puokštė, kaip įdomiai ir turiningai organizuoti popietę. Svečius pasitiko daugybė šalių vėliavėlių, kitų kalbų frazėmis išpuošti laiptai, piešinių paroda „Draugystė“, visi drauge stebėjome visus pradžiuginusią atvirą veiklą. Kalbos […]

Diskutavo matematikos mokytojai

[singlepic id=1973 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 22 d. matematikos mokytojai metodinio būrelio gausiame susirinkime aptarė veiklos klausimus.  Diskutavo ir kalbėjo aktualiausiomis temomis. Analizavome 5-12 kl. rajoninės matematikos olimpiados nuostatus. Siūlymus pataisymams nutarta teikti Švietimo skyriaus specialistams ir vedėjui. Diskutavome mokinių individualios pažangos stebėjimo  ir fiksavimo klausimais. Pastabas mokytojai išsakė šių metų PUPP-o tema. Šilutės Vydūno gimnazijos […]

Psichologų aktualijos

[singlepic id=1972 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 23 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Dėl subjektyvių priežasčių buvo perrinktas būrelio pirmininko pavaduotojas. Juo tapo „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Rosita Katauskienė. Patikslintas veiklos spalio-gruodžio mėnesiams planas. Numatyta organizuoti kūrybines dirbtuves. Pasidžiaugta, kad psichologų Šilutės rajono ugdymo įstaigose daugėja. Siekiant sumažinti pirmus žingsnius mokyklose žengiančių psichologų […]

Chorinė, vokalinė muzika ir mokinių pažanga

[singlepic id=1971 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 22 dieną įvyko rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio apskrito stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga ir kaip ją stebime?“ bei Gražinos Matulienės – rajono muzikos mokytojų būrelio pirmininkės paskaita „Chorinė, vokalinė muzika“. Susirinkime kalbėta apie mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, skatinimą muzikos pamokoje bei neformalaus ugdymo perspektyvas: planuojamus renginius, festivalius, konkursus, […]

Veiklos aptarimas ir tolimesnės perspektyvos

[singlepic id=1968 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 20 d. popietę Šilutės dekanato tikybos mokytojai susirinko aptarti nuveiktų darbų. Būrelio pirmininkė Audronė Denisevičienčė pasveikino su naujais mokslo metais ir paprašė susirinkimą pradėti malda, kurią pravedė Šilutės dekanato vicedekanas Kun. Saulius Katkus. Pasidžiaugėme mokytojų aktyviu dalyvavimu Žemaičių Kalvarijoje mokytojų dienoje.  Paragino kuo stropiau atsiųsti duomenis apie mokinių tikybos užsiėmimų […]

Rajono mokyklų bibliotekininkai aptarė tolesnes veiklos gaires

[singlepic id=1966 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 20 d. į rajono mokyklų bibliotekininkų metodininkų susirinkimą rinkosi mokyklų bibliotekininkai aptarti naujų mokslo metų darbus, pasidalyti įspūdžiais iš konferencijų. Susirinkime dalyvavo metodinio būrelio kuratorė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Jurienė. [singlepic id=1965 w=200 h=200 float=right]Violeta Kraniauskienė pasidalijo įspūdžiais apie mokyklų bibliotekininkų konferenciją, vykusią rugsėjo 9 d. Klaipėdoje ,,Aktyvi ir […]

Etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodinio būrelio susirinkimas

[singlepic id=1964 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 15 dieną į etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinį susirinkimą rinkosi Šilutės rajono mokyklų, priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Būrelio pirmininkė Rasa Gailiuvienė aptarė renginius, vykusius per mokslo metus. Susirinkime kalbėta apie vaizdo medžiagos, kurioje būtų užfiksuoti rajono ugdymo įstaigų etninės kultūros veiklos renginiai, kaupimą ir dalijimąsi Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje ,,Ugdymo […]

Dailės mokytojai tikslino veiklos planą

[singlepic id=1963 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 14 d. susirinko nedidelis, bet darnus ir darbingai nusiteikęs rajono dailės mokytojų būrelis. Daliutė Montvydienė skaitė pranešimą „Mokinio kūrybiškumo skatinimo formos“. Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja ekspertė Kristina Blankaitė dalijosi patirtimi pranešime pristatydama  vykdomą gimnazijoje projektą „Antikos ir Europinės (mūsų) civilizacijos kultūriniai ryšiai“. Mokytojai dalijosi veiklos patirtimi, kalbėjo apie naujoves, diskutavo. […]

Geografijos mokytojų aktualijos

[singlepic id=1962 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 16 d.  įvyko rajono geografijos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Kūrybiškumas, inovacijos, individuali mokinio pažanga“. Pedagoginio darbo patirtimi pasidalijo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja metodininkė Zita Kaminskienė, Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos mokytojas metodininkas Petras Stankus, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojas metodininkas Adolfas Urbonas. Diskutavome apie individualią mokinio pažangą […]