Archive for kovo, 2016

Pedagoginis meistriškumas – kelias į efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą

[singlepic id=1865 w=200 h=200 float=right]Kovo 23 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko seminaras „Pedagoginis meistriškumas – kelias į efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą“, kurį vedė VšĮ Individualaus Augimo Centro psichologė Lilija Vitkauskienė. Seminaro metu aptarta, kas yra darni asmenybė, išbandytas savęs, kaip unikalios  asmenybės, tipo nustatymo metodikos „Aš spalva“ raktas. Diskutuota, kaip ugdyti vaiką, suprasti jo poreikius,  […]

Praktinių situacijų analizė – pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

[singlepic id=1864 w=200 h=200 float=right]Kovo 24 dieną Žemaičių Naumiesčio zonos pradinių klasių mokytojai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą, kurio tema – „Praktinių situacijų analizė – pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams“. Kadangi tokių mokinių mokyklose vis daugėja, ši tema mokytojams ypač aktuali. Į pagalbą mokytojams atvyko švietimo pagalbos tarnybos specialistė  Daina Jucikaitė. Ji pristatė parengtas rekomendacijas […]

Aptarėme skaitymo skatinimo priemones, metodus, idėjas

[singlepic id=1863 w=200 h=200 float=right]Kovo 24 d. rajono bibliotekininkų metodiniame būrelyje aptarėme skaitymo skatinimo priemones, metodus, idėjas. Išklausėme Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėjos Indros Sokolovienės pranešimą „Įspūdžiai iš knygų mugės“ ir aptarėme veiklos klausimus. Atrinkome mokinių rašytus laiškus bibliotekoms parodai, kuri bus eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje balandžio mėnesį. Indra Sokolovienė kalbėjo apie edukacinius […]

Metodinių priemonių panaudojimas matematikos pamokose

[singlepic id=1862 w=200 h=200 float=left]Kovo 24 dieną Šilutės rajono matematikos mokytojai dalyvavo seminare „Metodinių priemonių panaudojimas įtvirtinant ir tikrinant žinias vidurinėje mokykloje (9-12 klasės)“, kurį vedė Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokytoja ekspertė Vilma Jonušienė bei matematikos mokslų daktaras Elmundas Žalys. Lektorė Vilma Jonušienė pasidalijo savo patirtimi bei pristatė metodines priemones, kurias galima taikyti pamokų metu, ruošiantis […]

Atvirų veiklų stebėjimas ir aptarimas

[singlepic id=1860 w=200 h=200 float=left]Kovo 17 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje  vyko Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas, kurio metu buvo pristatomos atviros veiklos su mokiniais. Susirinkime buvo parodyta veikla, kuri padeda įsisavinti mokomąją medžiagą. Būrelio susirinkime dalyvavo ir kitų zonų pradinių klasių mokytojos. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Idos Diglienės mokiniai […]

Edukacinė išvyka į „Diemedžio“ ugdymo centrą

[singlepic id=1859 w=200 h=200 float=left]Kovo 22d. rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio nariai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Švėkšnos „Diemedžio ugdymo centrą.  Išvykos tikslas – Diemedžio“ ugdymo centro specialistų gerosios patirties sklaida, sprendžiant ugdymosi ir elgesio problemas mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų. Šio centro darbuotojos specialioji pedagogė Aistė Pielikienė, psichologė Asta Lukauskienė, švietimo pagalbos […]

Kūrybiškumo ugdymo svarba ir galimybės

[singlepic id=1858 w=200 h=200 float=left]Kovo 17 d. rajono pedagogai  dalyvavo Nijolės Titienės, Šilutsė pirmosios gimnazijos pedagogės, seminare „Kūrybiškumo ugdymo svarba ir galimybės“. Tikslas: atskleisti kūrybiško ugdymosi svarbą ir galimybes, estetinių kompetencijų svarbą formuojant asmenybę, skatinti nenutrūkstamą kūrybinę saviugdą. Teorinės žinios ir praktiniai darbai padės suvokti kūrybiško ugdymosi svarbą ir galimybes kuriant savo aplinką ir mokant […]

Pedagogų kompiuterinio raštingumo kursai

[singlepic id=1857 w=200 h=200 float=right]Kovo-balandžio mėnesiais Švietimo pagalbos tarnyboje vyksta pedagogų kompiuterinio raštingumo (technologinės dalies)  kursai. Programoje – kompiuterinio raštingumo kompetencijų tobulinimo kryptingumas. Užduotis – išmokyti naudotis elektroninėje erdvėje teikiamomis paslaugomis, informacijos parengimu, paieška, perdavimu ir komunikacija bei patobulinti jau turimus darbo su kompiuteriu įgūdžius. Programoje numatytos temos taip pat skirtos mokyklų darbuotojų mokymosi mokytis kompetencijai. […]

Istorijos pamoka kitaip

[singlepic id=1856 w=200 h=200 float=left]Kovo 16 – ąją dieną rajono istorijos mokytojai lankėsi Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje. III – IV klasių mokiniams vyko atvira pilietiškumo-istorijos pamoka „Istorijos paralelės: 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. arba istorijos pamoka kitaip…“, kurią vedė Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Algirdas Gečas. Mokytojas pamoką pradėjo […]

Patarimai, kaip formuluoti pamokos uždavinį

[singlepic id=1855 w=200 h=200 float=right]Kovo 21 d. Švėkšnos ‘Saulės” gimnazijoje vyko Saugų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas, kurio tema buvo „Patarimai, kaip formuluoti pamokos uždavinį“. Vyko diskusija apie teigiamus ir neigiamus šiuolaikinio ugdymo aspektus, dalijimasis patirtimi apie sėkmingai naudojamas skaitmenines mokymo priemones ugdymui. Buvo aptartos situacijos klasėje, pasiruošimo standartizuotiems testams įspūdžiai, kalbėta apie […]