Archive for vasario, 2016

Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka – kokia ji?

[singlepic id=1838 w=200 h=200 float=left]Vasario 25 dieną dorinio ugdymo mokytojai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą „Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka. Mokomės mokyti(-is)“ medžiagos analizė“. Buvo analizuojama seminaro, įvykusio Klaipėdoje, medžiaga ir galimybės metodiką taikyti ugdymo procese. Išklausyti du pranešimai, – Žemaičių Naumiesčio gimnazijos vyresniosios mokytojos Jurgitos Vingienės ir Kintų pagrindinės mokyklos vyresniojo mokytojo Ramūno Grikšo. Mokytojai […]

Kolegialiosios patirties sklaida

[singlepic id=1836 w=200 h=200 float=right]Vasario 17 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio nariai lankėsi Klaipėdos Respublikinės ligoninės psichiatrijos filialo vaikų psichiatrijos ir psichosomatiniame skyriuose, kur susitiko su meno terapeute Daiva Lubiene. Meno terapeutė dalinosi savo patirtimi, taikomais meno terapijos metodais bei priemonėmis dirbant su vaikais ir paaugliais, turinčiais psichinių ir psichosomatikos sutrikimų. Susitikimas prabėgo […]

Paskaita Šilutės žemės ūkio mokykloje

[singlepic id=1835 w=200 h=200 float=right]Vasario 17 d. Šilutės žemės ūkio mokykloje Šilutės žemės ūkio mokyklos mokytojai išklausė informacinių technologijų specialisto Vytauto Chockevičiaus paskaitą ir po to dalyvavo praktiniame užsiėmime „Saugus komunikavimas virtualioje erdvėje“. Atrodytų, kad mokytojai žino viską arba beveik viską, buvo nesunku įsitikinti, jog visko žinoti tikrai neįmanoma. Būtent todėl su didžiuliu susidomėjimu visi […]

Moterys, išmokime pačios spręsti savo problemas

[singlepic id=1834 w=200 h=200 float=left]Vasario viduryje Šilutės Soroptimos klubas kartu su Danijos Soroptimisčių sąjunga pradėjo įgyvendinti projektą „Moterys, išmokime pačios spręsti savo problemas“. Suplanuota ir įgyvendinama priemonių veiklos programa vasario ir kovo mėnesiui. Dalyvių grupė užpildyta, poreikis – didžiulis. Projekto tikslas yra mokyti moteris ugdyti savivertės suvokimą, skatinti jas rūpintis savo psichine ir fizine sveikata, […]

Seminaras, skirtas rajono anglų kalbos mokytojams

[singlepic id=1833 w=200 h=200 float=left]Vasario 15 d. vyko seminaras, skirtas rajono anglų kalbos mokytojams. Seminarą vedė J. Basanavičiaus gimnazijos mokytoja ekspertė, testuotoja Irena Katauskienė. Seminaro tema buvo labai aktuali – Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE siejimo su BEKM aprašo taikymo ugdymo procese ir vertinime. Seminaro metu mokytojai aptarė Valstybinį Užsienio kalbos brandos egzaminą […]

Užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų integracija

[singlepic id=1831 w=200 h=200 float=left]Vasario 11 d. rajono anglų kalbos mokytojai metodinio būrelio susirinkime išklausė Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojos Vilmos Urbonienės pranešimą „Edukacinio projekto „Karalienė Luizė“  patirtis integruojant užsienio kalbas ir kitus mokomuosius dalykus ugdymo procese“. Taip pat susirinkime mokytojai aptarė 2016-ųjų veiklos planą.[singlepic id=1832 w=200 h=200 float=left] Projekto tęstinumas numatytas elektroninėje erdvėje „E-Twinning. Pagrindinės […]

Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų pažangos bei pasiekimų vertinimas – individuali patirtis, problemos

[singlepic id=1830 w=200 h=200 float=left]Vasario 10 dieną vyko rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio narių susirinkimas, kuriame pristatėme 2016 m. veiklos planą. Būrelio veiklos tikslas – tobulinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinę kompetenciją, skatinti, iniciatyvumą, inovacijų paiešką ir sklaidą. Pedagogės pritarė 2016 m. metodinės veiklos planui. Apskritojo stalo diskusijoje apie ugdomojo proceso planavimą ir vaikų pasiekimų […]

Užgavėnės: tautosaka, tarmės, papročių raida

[singlepic id=1827 w=200 h=200 float=left]Vasario 4 dieną Žemaičių Naumiesčio bibliotekos patalpose, įvyko seminaras, skirtas Užgavėnių tradicijoms prisiminti „Užgavėnės: tautosaka, tarmės, papročių raida“. Seminarą vedė Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto lektoriai. Doc. dr. Jonas Bukantis skaitė paskaitą „Lietuvių tarmės ir kalendorinė Užgavėnių tautosaka“, doc. dr. Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė skaitė paskaitas: „Žemaitijos Užgavėnių dainos“, ir „Užgavėnės XX amžiuje: […]

Atvira integruota pamoka Juknaičiuose

[singlepic id=1826 w=200 h=200 float=left]Vasario 3 d. rajono chemijos ir pradinių klasių mokytojai rinkosi į Juknaičių pagrindinę mokyklą stebėti atviros integruotos chemijos ir matematikos pamokos „Medžiagos molinės masės apskaičiavimas ir gautų duomenų praktinis pritaikymas“ 8, 4 klasių mokiniams. Vadovaujami mokytojų Rimutės Pilipavičienės ir Rasos Urbonavičienės mokiniai skaičiavo įvairių junginių molines mases, atliko praktikos darbus. Buvo […]

Tarptautinė socialinė kampanija „Vienas iš penkių“

[singlepic id=1825 w=200 h=200 float=right]Maždaug vienas iš penkių vaikų tampa seksualinio smurto (seksualinės prievartos, vaikų prostitucijos, pornografijos, vaikų tvirkinimo ir seksualinio priekabiavimo prie vaikų internete) auka. Todėl prevencinės priemonės turi būti taikomos jau ikimokykliniame amžiuje. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba dalyvauja Paramos vaikams centro vykdomoje tarptautinėje socialinėje kampanijoje „Vienas iš penkių“. Šią socialinę kampaniją tarptautiniu […]