+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

„Diemedžio“ ugdymo centro veikla, pagalbos teikimo galimybės mokiniams, taikant specialiąsias terapines priemones

[singlepic id=1814 w=200 h=200 float=left]Sausio 6 d. į „Diemedžio“ ugdymo centrą iš Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos atvyko pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Susitikimo tikslas: „Diemedžio“ ugdymo centro veikla, pagalbos teikimo galimybės mokiniams taikant specialiąsias terapines priemones.

Susitikimo metu ugdymo skyriaus vedėja Birutė  Šimkuvienė pristatė „Diemedžio“ ugdymo centro veiklą, ugdomosios veiklos ypatumus. Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė pristatė pranešimą „Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus veikla, teikiant pagalbą mokiniams, tėvams, pedagogams ir kt. specialistams“. Psichologė Asta Lukauskienė skaitė pranešimą: „Dailės terapija: stiklo semantinis potencialas“. Specialioji pedagogė Jūratė Evaltienė pristatė pranešimą „Specialiojo pedagogo iššūkiai, organizuojant ir teikiant specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams ir pedagogams“.

Svečiai buvo supažindinti su elgesio ir/ar emocijų sutrikimus turinčių mokinių ugdymo ypatumais, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba. Pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams buvo pristatytos specialiosios priemonės, terapijos, kurios taikomos konsultuojant mokinius. Diskusijos metu buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimus, ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis.

Seminaro patirtis ir aktyvi veikla padėjo pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams nauju žvilgsniu pažvelgti į situacijas, su  kuriomis susiduriama ugdymo procese, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Aistė Pielikienė,
Specialioji pedagogė – logopedė