Archive for sausio, 2016

KVIEČIA Į SEMINARĄ

[singlepic id=1821 w=200 h=200 float=right] Vasario 4 d. 9.30 val. Žemaičių krašto etnokultūros centras KVIEČIA Į SEMINARĄ   „Užgavėnės: tautosaka, tarmės, papročių raida“ (7 val.) Seminaras

Respublikinė metodinė diena „Mažais žingsneliais sveikatos link“

[singlepic id=1820 w=200 h=200 float=right]Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ sausio 27 d. įvyko respublikinė metodinė diena „Mažais žingsneliais sveikatos link“ projekto rezultatams apibendrinti, į kurią atvyko visi projekto dalyviai. Dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Kalbėta apie tai, kas tai yra inovatyvūs sveikatos stiprinimo metodai, dalytasi patirtimi apie veiklos lauke svarbą ikimokykliniame amžiuje, fizinio aktyvumo skatinimą […]

Judėjimo ir mitybos įtaka mūsų sveikatai

[singlepic id=1819 w=200 h=200 float=left]Sausio 20 dieną vyko seminaras pedagogams „Judėjimo ir mitybos įtaka mūsų sveikatai ir kasdieninei energijai“. Jo metu lektorė kineziterapeutė Daiva Piekautienė supažindino rajono pedagogus su prevencinėmis priemonėmis, saugančiomis suaugusių ir vaikų sveikatą. Seminaro metu buvo apžvelgtos šios temos: koks skirtumas yra tarp maisto ir mitybos? Ar šiandieną maitinamės pagal PSO (Pasaulinės […]

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos ypatumai ir prevencinė veikla

[singlepic id=1818 w=200 h=200 float=right]Sausio 20 d. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistų iniciatyva organizuotas švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų narių pasitarimas-diskusija, kuris vyko Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje. Diskusijoje dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Indra Pranaitienė, pateikusi esmines įžvalgas apie vaikų teisių apsaugą. Pasitarimo metu informaciją apie nepilnamečių ir jaunimo alkoholio, tabako, narkotikų vartojimą, […]

Pirmasis Žemaičių Naumiesčio zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio tarybos susirinkimas

[singlepic id=1817 w=200 h=200 float=left]Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje sausio pradžioje rinkosi Žemaičių Naumiesčio zonos pradinių klasių metodinio būrelio taryba. Pasidžiaugusios eglučių, pagamintų iš netradicinių medžiagų paroda, sėdo aptarti ir sudaryti veiklos plano 2016-iesiems. Pirmiausia mokytojos išsirinko metodinio būrelio pirmininko pavaduotoją ir sekretorę. Po to svarstėme, ką zonos mokytojai galėtų nuveikti šiais metais. Kadangi mokyklose nemažėja mokinių, […]

Aptarta istorijos mokytojų metodinė veikla

[singlepic id=1816 w=200 h=200 float=right]Sausio 20 dieną įvyko Šilutės rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Aptarta būrelio veikla, kalbėta apie mokinių istorijos olimpiadą, išrinkta nauja pirmininkė ir jos pavaduotoja, numatytos 2016 m. veiklos plano gairės. Pirmininkas Algimantas Valaitis pristatė 2014 – 2015 metų veiklą. Kolegos aptarė rajoninės olimpiados vedimo tvarką. Šilutės pirmoji gimnazija – vieta, […]

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga sąveika

[singlepic id=1815 w=200 h=200 float=right]Sausio 20 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko seminaras „Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga sąveika“, kurį vedė Klaipėdos lopšelio darželio „Vyturėlis“ auklėtoja metodininkė Birutė Jovaišienė. Seminaro metu aptarta šiuolaikinio vaiko samprata, pagalbos laukiančio ir meistriškumo siekiančių vaikų ugdymosi ypatumai. Analizuoti ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir […]

„Diemedžio“ ugdymo centro veikla, pagalbos teikimo galimybės mokiniams, taikant specialiąsias terapines priemones

[singlepic id=1814 w=200 h=200 float=left]Sausio 6 d. į „Diemedžio“ ugdymo centrą iš Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos atvyko pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Susitikimo tikslas: „Diemedžio“ ugdymo centro veikla, pagalbos teikimo galimybės mokiniams taikant specialiąsias terapines priemones. Susitikimo metu ugdymo skyriaus vedėja Birutė  Šimkuvienė pristatė „Diemedžio“ ugdymo centro veiklą, ugdomosios veiklos ypatumus. Švietimo pagalbos […]

Muzikos ir choreografijos mokytojai planavo veiklą 2016-iesiems

[singlepic id=1812 w=200 h=200 float=left]Sausio 18 dieną įvyko Šilutės rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Aptarta būrelio veikla, išrinkta nauja taryba, sudarytas 2016 m. veiklos planas. Veiklą planavo ir choreografijos mokytojų metodinis būrelis. Pirmininkė Raimonda Gečienė pristatė 2014 – 2015 metų veiklą ir padėkojo mokytojams už vertingas ir įdomias atviras pamokas, praktinius užsiėmimus, renginius, palinkėjo […]

Egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas

[singlepic id=1811 w=200 h=200 float=left]Sausio 18 d. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Žemailienė organizavo pasitarimą direktorių pavaduotojams ugdymui dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo 2016 metais. Buvo pristatytos 2016-ųjų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo naujovės ir pasikeitimai. Kalbėta dėl užsienio kalbų egzamino kalbėjimo dalies […]