Archive for 27 lapkričio, 2015

Integruotas geografijos ir informacinių technologijų kursas 8 klasėje

[singlepic id=1773 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 26 dieną susirinko geografijos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio nariai. Buvo aptartas būrelio veiklos planas sekantiems metams. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos geografijos mokytoja Zita Kaminskienė dalijosi patirtimi su kolegomis. Mokytoja metodininkė skaitė pranešimą rajono geografijos mokytojams „Integruotas geografijos ir informacinių technologijų kursas 8 klasėje“. Pranešimo metu vyko aktyvi diskusija, geografai dalijosi […]

Specialieji pedagogai ir logopedai taiko IKT ir kitus inovatyvius metodus

[singlepic id=1772 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 25 dieną rajono mokyklų specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą. Analizuota IKT ir kitų inovatyvių metodų taikymo, ugdant specialiųjų poreikių vaikus kolegiali sklaida, apibendrinta 2015m. metodinė veikla, numatytos prioritetinės veiklos kryptys 2016 metams. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti pedagogų veiklą, teikė daug vertingų […]

Tėvų įtaka vaikų fiziniam aktyvumui

[singlepic id=1770 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 23 dieną susirinkę rajono kūno kultūros mokytojai į metodinio būrelio klausė pranešimų, pristatė pačių pasigamintas metodines priemones, jas aptarė, diskutavo, keitėsi kolegialiąja patirtimi. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos vyresnioji kūno kultūros mokytoja Neringa Undraitienė pristatė savo mokykloje atliktą tyrimą „ Tėvų įtaka fiziniam aktyvumui“. Pastebėta, kad tėvai puikiai suvokia vaikų […]

Etninės kultūros mokytojai (ugdytojai) kviečia veiklai

[singlepic id=1769 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 26 d. rinkosi etninės kultūros mokytojai aptarti būrelio metų veiklos. Jos buvo nemažai ir įvairios, todėl Rasa Gailiuvienė, būrelio pirmininkė, ataskaitiniame susirinkime pagrįstai teigė: „Prieš metus susibūręs Etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinis būrelis gali didžiuotis nuveiktais darbais”. Etninės kultūros puoselėtojai dalyvavo respublikinėse konferencijose, aplankytos Kauno miesto mokyklos, kuriose rajono pedagogai […]

GROJIMAS MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS

[singlepic id=1768 w=200 h=200 float=right]Šilutės rajono vaikų meno mokykloje lapkritį vyko seminaras šiuo pavadinimu muzikos mokytojams. Jo tikslas – plėsti muzikos pedagogų teorines ir praktines žinias apie mušamuosius muzikos instrumentus, tobulinti pedagogų ritminius įgūdžius. Seminaro metu bandyta suteikti teorinių ir praktinių žinių apie mušamuosius muzikos instrumentus bei jų pritaikymą ugdymo procese; pademonstruoti įvairių mušamųjų muzikos […]