Archive for lapkričio, 2015

Pedagoginės psichologinės PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ DIENA ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOJE

Inkliuzinis ugdymas mokykloje – viena pagrindinių šiandieninės mokyklos aktualijų. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pedagogai kreipėsi į Tarnybos specialistus pagalbos šiuo klausimu, todėl lapkričio 26-ąją jiems organizavome pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų metodinę dieną. Veiklos tikslas – teikti žinių apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje (kaip gerinti įvairių gebėjimų mokinių pasiekimus). Pradžioje išklausėme gimnazijos […]

Dalijimasis kolegialiąja patirtimi – mūsų sėkmės garantas

[singlepic id=1776 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 24 d. Saugų zonos pradinių klasių mokytojai suvažiavo į Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją. Čia vyko metodinė veikla – darbas, kurį inicijuoja patys mokytojai, pasirinkdami jos turinį ir formas. Greitėjanti kaita trumpina naujovių įsisavinimo laiką, todėl viską aprėpti, išmokti net ir patiems mokytojams taptų neįmanoma be pasidalijimo intelektualiniais resursais bei įgyta praktine […]

Integruotas geografijos ir informacinių technologijų kursas 8 klasėje

[singlepic id=1773 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 26 dieną susirinko geografijos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio nariai. Buvo aptartas būrelio veiklos planas sekantiems metams. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos geografijos mokytoja Zita Kaminskienė dalijosi patirtimi su kolegomis. Mokytoja metodininkė skaitė pranešimą rajono geografijos mokytojams „Integruotas geografijos ir informacinių technologijų kursas 8 klasėje“. Pranešimo metu vyko aktyvi diskusija, geografai dalijosi […]

Specialieji pedagogai ir logopedai taiko IKT ir kitus inovatyvius metodus

[singlepic id=1772 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 25 dieną rajono mokyklų specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą. Analizuota IKT ir kitų inovatyvių metodų taikymo, ugdant specialiųjų poreikių vaikus kolegiali sklaida, apibendrinta 2015m. metodinė veikla, numatytos prioritetinės veiklos kryptys 2016 metams. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti pedagogų veiklą, teikė daug vertingų […]

Tėvų įtaka vaikų fiziniam aktyvumui

[singlepic id=1770 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 23 dieną susirinkę rajono kūno kultūros mokytojai į metodinio būrelio klausė pranešimų, pristatė pačių pasigamintas metodines priemones, jas aptarė, diskutavo, keitėsi kolegialiąja patirtimi. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos vyresnioji kūno kultūros mokytoja Neringa Undraitienė pristatė savo mokykloje atliktą tyrimą „ Tėvų įtaka fiziniam aktyvumui“. Pastebėta, kad tėvai puikiai suvokia vaikų […]

Etninės kultūros mokytojai (ugdytojai) kviečia veiklai

[singlepic id=1769 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 26 d. rinkosi etninės kultūros mokytojai aptarti būrelio metų veiklos. Jos buvo nemažai ir įvairios, todėl Rasa Gailiuvienė, būrelio pirmininkė, ataskaitiniame susirinkime pagrįstai teigė: „Prieš metus susibūręs Etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinis būrelis gali didžiuotis nuveiktais darbais”. Etninės kultūros puoselėtojai dalyvavo respublikinėse konferencijose, aplankytos Kauno miesto mokyklos, kuriose rajono pedagogai […]

GROJIMAS MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS

[singlepic id=1768 w=200 h=200 float=right]Šilutės rajono vaikų meno mokykloje lapkritį vyko seminaras šiuo pavadinimu muzikos mokytojams. Jo tikslas – plėsti muzikos pedagogų teorines ir praktines žinias apie mušamuosius muzikos instrumentus, tobulinti pedagogų ritminius įgūdžius. Seminaro metu bandyta suteikti teorinių ir praktinių žinių apie mušamuosius muzikos instrumentus bei jų pritaikymą ugdymo procese; pademonstruoti įvairių mušamųjų muzikos […]

Kūrybiška Jūratės Litvinaitės pamoka istorijos mokytojams

[singlepic id=1767 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 16 – ąją Šilutės rajono bei Pagėgių krašto istorijos mokytojai rinkosi į seminarą ,,Istorinio raštingumo turinys ir jo įgijimas progimnazijoje“. Seminaro autorė – istorijos   vadovėlių, pratybų ir užduočių sąsiuvinių mokykloms sudarytoja, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė. Mokytoja Jūratė Litvinaitė atkreipė dėmesį į istorijos mokytojo funkcijas: jis […]

Atvira veikla „Rūkymo žala“

[singlepic id=1765 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 18 d. rajono biologijos mokytojai Šilutės žemės ūkio mokykloje stebėjo vyresniosios biologijos mokytojos Vygantės Jukniuvienės atvirą veiklą – proto mūšį tema „Rūkymo žala“. Mokytoja pademonstravo mokymo metodus – mokinių darbą grupėse, diskusiją. Į šį renginį buvo įtraukti ir mokyklos mokytojai, kurie sudarė atskirą komandą ir „Proto mūšyje“ rungėsi kartu su […]

Pristatėme metodines priemones

[singlepic id=1763 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 16 dieną pradinių klasių anglų kalbos mokytojai metodinio būrelio susirinkime pristatė ir aprobavo pačių sukurtas metodines priemones, kurias jie panaudoja savo pamokose. Tai buvo įvairios pačių mokytojų pasidarytos metodinės priemonės naujų žodžių mokymui, sakinio sandaros, žodžių tvarkos jame įtvirtinimui, išeitų temų kartojimui, abėcėlės mokymui ir kt. Kiekvienas mokytojas atsinešė į […]