Archive for rugsėjo, 2015

Biologijos pamokos – įvairių gebėjimų mokiniams

[singlepic id=1718 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 30 d. biologijos mokytojai rinkosi apskritojo salo diskusijai „Geros pamokos paieškos“. Susirinkimo pradžioje „Šviesos“leidyklos atstovė Rūta Kučinskienė pristatė „Šviesos“ parengtas šiuolaikines mokymo priemones interaktyviai pamokai, kurias pakviesti išbandyti ir įsigyti mokyklų pedagogai. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos Birutė Janužytė ir Elvita Simaitienė  pasidalijo asmenine patirtimi apie IKT taikymą biologijos pamokose. […]

Paminėjome Europos kalbų dieną

[singlepic id=1717 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 28-ąją dieną Šilutės Žibų pradinė mokykla buvo pasiruošusi sutikti svečius. Čia vyko Šilutės Žibų pradinės, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklų pradinių klasių mokinių renginys, skirtas paminėti Europos kalbų dieną. Jau keletą metų iš eilės mokytojos Renata Ivaščenkienė, Vilma Gečienė ir Asta Grigalienė sukviečia vaikus pabūti kartu […]

Technologijų mokytojai dalijosi idėjomis pamokai

[singlepic id=1716 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 22 dieną įvyko rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pedagogai diskutavo technologijų pamokų aktualijomis, dalijosi gerąja patirtimi. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas Edmundas Naujokas pasakojo, kaip sudomina mokinius dirbti su tekinimo, gręžimo staklėmis. Pasak mokytojo, mokiniai nori apčiuopiamo rezultato, kad galėtų savo dirbinį eksponuoti parodose, konkursuose. Medžio darbais susidomi net […]

Pamokos organizavimo aktualijos

[singlepic id=1714 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 29 d. rajono pradinių klasių anglų kalbos mokytojos metodinio būrelio susirinkime „Pamokos organizavimas įvairių gebėjimų mokiniams“ išklausė du pranešimus ir aktyviai diskutavo įvairiais ugdymo klausimais. Buvo pateikti įvairūs mokinių darbo pamokoje  įsivertinimo taikymo būdai, aptartas mokinių elektroninio [singlepic id=1715 w=200 h=200 float=left]dienyno pildymas. Pasikeista patirtimi,  kaip teisingai formuluoti pamokos uždavinį. […]

Šokio mokytojų apskritojo stalo diskusija

[singlepic id=1713 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 23 d. įvyko šokio mokytojų apskritojo stalo diskusija „Rengiamės 2016-ųjų moksleivių dainų šventei „Mano žemė“.  Aptarti aktualiausi pasirengimo dainų šventės šokių dienai klausimai.  Taip pat kalbėta apie respublikinius choreografų kursus Birštone. Trumpai kalbėjome apie naujų šokių pristatymą, dainų šventės repertuarą. Įsigijome metodinę medžiagą (knygas ir muzikos įrašus), aptarėme svarbiausius dainų […]

„Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“

[singlepic id=1712 w=200 h=200 float=left]Šilutės Pamario pagrindinė mokykla vykdo Šiaurės šalių fondo Nordplus projektą „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“, Nr. NPJR- 2014/10166. Rugsėjo 9 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinė metodinė praktinė konferencija „Kinestetinio mokymo (si) įtaka mokinių ugdymo (si) kokybės gerinimui“. Konferencijoje dalyvavo Šilutės miesto ir rajono, Klaipėdos miesto mokytojai, Klaipėdos […]

Psichologų metodinio būrelio susitikimas

[singlepic id=1711 w=200 h=200 float=left]Rajono psichologų metodinio būrelio nariai rugsėjo 18 d. rinkosi aptarti, kokybiškos psichologinės pagalbos svarbą mokiniams ir su jais dirbantiems pedagogams. Šio susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skirtas kolegialiosios patirties sklaidai, buvo aptartas ir pristatytas psichologinių-pedagoginių metodų taikymas mokinių mokymosi bei elgesio korekcijos motyvacijos skatinimui. Nutarta skatinti mokinius efektyviau bendradarbiauti su mokytojais […]

Pamokos organizavimas – startas naujiems mokslo metams

[singlepic id=1710 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 17-osios popietę rajono istorijos mokytojai atvyko į Švietimo pagalbos tarnybą susirinkimui-diskusijai ,,Pamokos organizavimas“. Užsiėmime dalyvavo švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuri supažindino su švietimo naujovėmis, pateikė gerų idėjų ir pakvietė mokytojus į šventinį Mokytojo dienai skirtą Juditos Leitaitės koncertą. Metodinio būrelio pirmininkas Algimantas Valaitis kėlė klausimą, kas yra gera […]

Konsultacija pradinių klasių mokytojams

[singlepic id=1709 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 17 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vyko tęstinis praktinis užsiėmimas pradinių klasių mokytojams dėl bendrųjų ugdymo programų pritaikymo. Jo metu kalbėta, kad esant skirtingiems sutrikimams vaikų patiriami mokymosi sunkumai kai kuriose srityse gali būti labai panašūs. Ir atvirkščiai, tai pačiai specialiųjų ugdymosi poreikių grupei priskiriamų vaikų mokymosi sunkumų pobūdis, specialiųjų ugdymosi […]

Etikos pamokų tikslai, uždaviniai, metodinės naujovės

[singlepic id=1708 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 21 d. etikos mokytojai metodinio būrelio susirinkime „Etikos pamokų tikslai, uždaviniai, metodinės naujovės“ kalbėjo apie etikos pamoką, jos kokybę, pasirengimą pamokai. Mokytojai akcentavo pasirengimą ugdymo procesui, kaip esminį faktorių gerai pamokai. Kalbėta apie pamokos planus, metodus, jų įvairovę, patrauklumą, praktinę naudą mokinių saviugdai, mokinių vertinimą dorinio ugdymo pamokoje.  Diskutuota apie […]