Archive for kovo, 2015

Skirtingų vaikų – skirtingas mokymas

[singlepic id=1568 w=200 h=200 float=left]Seminaras „Skirtingų vaikų – skirtingas mokymas“, kurį kovo 25 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje vedė lektorius Bronislovas Burgis, sukėlė daug klausimų, pamąstymų. Skirtingi vaikų gebėjimai, bet noras patirti sėkmės džiaugsmą vienodas. Programos, vadovėliai, egzaminų rezultatai – o pamokos laikas tik 45 min. Kaip sudominti, kaip motyvuoti priimti pateikiamą informaciją? Kiek informacijos pateikiama, […]

Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose

[singlepic id=1563 w=200 h=200 float=right]Kovo 30 d.  rajono kūno kultūros mokytojai dalyvavo Olego Batučio, Socialinių mokslų daktaro, LSU dėstytojo, kūno kultūros mokytojo eksperto seminare „Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose“. Analizavo ir praktiškai atliko įvairias kūrybines-sportines užduotis, aiškinosi  šiuolaikinių mokymo(si) metodų taikymą kūno kultūros pamokose. Mokytojai susipažino su  „Change It“ metodikos principais (kaip paprastai ir efektyviai pakeisti […]

Terapijų taikymas specialiųjų poreikių vaikams: metodų apžvalga ir derinimo galimybės

[singlepic id=1567 w=200 h=200 float=left]Tęsiame Švėkšnos specialiojo ugdymo centro tradicijas,- kiekvieną pavasarį sukviečiame žmones į konferenciją. Šiemet, kovo 26 dieną, Centre vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Terapijų taikymas specialiųjų poreikių vaikams: metodų apžvalga ir derinimo galimybės“. Specialiojo ugdymo centre lankėsi svečiai iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų. Centro specialistai džiaugiasi galimybe pasidalyti darbo patirtimi su kitų įstaigų […]

Interaktyvių priemonių kūrimas ir naudojimas bibliotekos veikloje

[singlepic id=1566 w=200 h=200 float=left]Kovo 31 d. rajono bibliotekininkai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą „Interaktyvių priemonių kūrimas ir naudojimas bibliotekos veikloje“. Pradžioje svečių – „Šviesos“ leidyklos – atstovė Rūta Kučinskienė pristatė naujausius leidinius ir skaitmeninius išteklius (priemones), kurie susilaukė ypatingo dėmesio. Skaitmeninius išteklius šiemet galima įsigyti tik perkant naujus vadovėlius. Rūta Kučiunskienė pristatė naujai išleistus […]

Atvira integruota muzikos–technologijų pamoka Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje

[singlepic id=1565 w=200 h=200 float=right]Kovo 27 dieną Šilutės Pamario mokykloje 11 rajono mokytojų stebėjo atvirą integruotą muzikos–technologijų pamoką E. Balsys. Baletas „Eglė žalčių karalienė“, kurią vedė muzikos mokytoja metodininkė Violeta Pociuvienė ir technologijų mokytoja metodininkė Asta Memytė. Buvo integruota ir gražiai derėjo baleto istorija ir kostiumo keitimosi raida, dainos, judesys, pačių mokinių kuriamas baleto kostiumas. […]

MOKYMAI USĖNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

[singlepic id=1561 w=200 h=200 float=left]Kovo 20 d. 18 mokytojų komanda Usėnų pagrindinėje mokykloje išklausė seminarą „Gera pamoka – ugdymo kokybės garantas“, kurį vedė Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja, NMVA išorės vertintoja, MSTP konsultantė. Gavome naudingų metodinių žinių (pamokos uždavinio formulavimas, įgyvendinimas, mokymo mokytis kompetencijos ugdymas, vertinimas ir įsivertinimas ir […]

ATVIROS LOGOPEDINĖS PRATYBOS ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE

[singlepic id=1559 w=200 h=200 float=left]Kovo 27 d. Šilutės Žibų pradinės mokyklos vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė rajono logopedams vedė atviras logopedines pratybas.[singlepic id=1560 w=200 h=200 float=right] Kovo 27 d. stebėjome vyresniosios logopedės Linos Gutauskienės atviras logopedines pratybas „Garsų s – š diferencijavimas rišliojoje kalboje“. Analizavome stebėtų logopedinių pratybų veiklą, aptarėme taikytus mokymo metodus ir jų panaudojimo […]

Sėkmingos pamokos kriterijai, kiti ugdymo veiksniai

[singlepic id=1558 w=200 h=200 float=left]Kovo 26 d. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje įvyko Saugų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Diskutavome temomis:  „Sėkmingos pamokos kriterijai“, „Individualios pažangos vertinimo poveikis mokinių motyvacijai“, paminėjome Etnografinių regionų metus. Švėkšnos “Saulės” gimnazijos mokytoja metodininkė Nijolė Kairienė  skaitė pranešimą apie motyvacijos skatinimą, kuris veda prie sėkmingos pamokos. Mokytojai pasidalijo savo mintimis, kurios kilo išklausius […]

Motyvavimo pamokai idėjos Vilkyčiuose

[singlepic id=1557 w=200 h=200 float=right]Kovo 20 dieną, besibaigiant garsiajam saulės užtemimui, Vilkyčių  pagrindinėje mokykloje vyko netradicinė biologijos pamoka „Pavasario lygiadienis“. Šią atvirą veiklą vykdė vyresnioji biologijos mokytoja Violeta Banionienė. Renginio metu buvo integruota ir gražiai derėjo keletas dalykų: šokis, dainos, maloni muzika, pamokėlės  apie paukščius, lygiadienio prasmę, trumpa viktorina apie paukščius. Renginio svečias girininkas Virginijus […]

Respublikinė metodinė praktinė konferencija

[singlepic id=1556 w=200 h=200 float=left]Kovo 18 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Aktyvūs mokymo(si) metodai“, kurios tikslas: plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš Kretingos rajono Darbėnų, Skuodo rajono  Ylakių, Pagėgių Algimanto Mackaus, Tauragės rajono  Žygaičių ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijų. Konferencijos metu Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai vedė atviras […]