Archive for vasario, 2015

Pedagogų kompiuterinio raštingumo kursai

[singlepic id=1530 w=200 h=200 float=right]Vasario 25 d. įvyko pedagogų kompiuterinio raštingumo kursų technologinės dalies antrasis užsiėmimas. Technologinės dalies užsiėmimai vyksta trečiadieniais. Programoje – kompiuterinio raštingumo kompetencijų tobulinimo kryptingumas. Užduotis – išmokyti naudotis elektroninėje erdvėje teikiamomis paslaugomis, informacijos parengimu, paieška, perdavimu ir komunikacija bei patobulinti jau turimus darbo su kompiuteriu įgūdžius. Programoje numatytos temos taip pat skirtos […]

Kaip meno terapija padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams?

[singlepic id=1529 w=200 h=200 float=right]Vasario 23 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogams vyko meno terapeutės, socialinės pedagogės Jurgitos Valiulienės seminaras „Meno terapija ikimokyklinio amžiaus vaikams”.  Rajono pedagogai susidomėję naujais darbo su mokiniais būdais ir kūrybiškumo idėjomis, todėl su malonumu išklausė seminaro teikiamą informaciją ir atliko praktines užduotis. Labai svarbų vaidmenį atlieka pedagogai, atskleidžiantys mokinių gebėjimus, tuo pačiu – […]

Kuo ypatinga VALDORFO PEDAGOGIKA IR METODIKA?

[singlepic id=1528 w=200 h=200 float=right]Vasario 20 d. Šilutės lopšelyje darželyje „Žibutė“ vyko praktinis seminaras „Valdorfo pedagogika ir metodika. Mokytojo temperamento įtaka vaikų ugdymui antroposofoniu požiūriu. Pedagogų kūrybiškumą skatinančios ugdymo idėjos“. Seminare buvo apžvelgta Valdorfo pedagogika ir metodika, jos taikymas ugdomojoje veikloje, analizuojami vaikų ir pedagogų temperamentai, muzika ir dailė metų ritme. Mokytojo temperamentas, jo įtaka […]

Diskutavo informacinių technologijų mokytojai

[singlepic id=1525 w=200 h=200 float=left]Vasaio 19 d. informacinių technologijų mokytojai aptarė vieną iš sėkmingos pamokos prielaidų – pamokos planavimą. Taip pat kokį mokinių vertinimo būdą taikyti, kai šiuolaikiniam mokymui jau nebetinka formalus „matavimo būdas“. Kodėl mokinys dažnai jaučiasi neįvertintas arba įvertintas neteisingai? Kodėl vertinimas, kurio pagrindinis tikslas – padėti mokiniui tobulėti ir įgyti didesnę motyvaciją mokytis, […]

SAVARANKIŠKUMO IR SOCIALUMO ĮGŪDŽIAI PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE

[singlepic id=1524 w=200 h=200 float=left]Vasario 19 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio nariai. Pristatyta būrelio veiklos ataskaita už 2014 mokslo metus ir organizuota diskusija „Savarankiškumo ir socialumo įgūdžių ugdymas priešmokykliniame amžiuje“. Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Gvildienė  pasidalijo teorija ir praktiniais pavyzdžiais apie jų ugdymo įstaigoje vykdomą vaikų savivaldos klubo […]

Kaip dirbti ir spręsti vaikui kylančias problemas?

[singlepic id=1527 w=200 h=200 float=right]Vasario 18 d. rajono psichologės susirinko pasidalyti gerąja patirtimi analizuojant konkretų darbo su vaiku atvejį, išgyvenantį netekties krizę, bendraamžių patyčias ir augantį socialinės rizikos šeimoje. Diskutuota apie paauglių patyčių reiškinio tyrimo metodus ir tiriamųjų atranką mokykloje. Aptarti galimi paauglių patyčių reiškinio kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai: struktūruotas išplėstinis interviu, focus grupės vedimas, […]

Kaip lietuvininkai ypatiškas šventes laikė

[singlepic id=1523 w=200 h=200 float=left]Pagal projektą „Kaip lietuvininkai ypatiškas šventes laikė“ suplanavome edukacine veiklas, kurios Šilutėje vyko net tris dienas. Vasario 4 d. per aštuoniasdešimt klausytojų gausiai susirinkę klausėsi Gražinos Kadžytės, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniosios mokslo darbuotojos, etnologės ir žurnalistės, paskaitos „Užgavėnių (Šiupinio šventės) tradicijos ir tęstinumas etnografiniuose Lietuvos regionuose“.  Sekančią […]

Kaip sukurti nuoširdžius santykius su vaiku?

[singlepic id=1521 w=200 h=200 float=right]Vasario 13 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje vyko visuotinis tėvų susirinkimas tema „Auklėjimas be prievartos. Kaip sukurti nuoširdžius santykius su vaiku?“. Seminarą tėvams ir mokyklos darželio bendruomenei vedė psichologė Virginija Servutienė. Klausėme seminaro, diskutavome, aiškinomės, daug ką supratome kitaip. Net sunkiausios auklėjimo problemos pasirodo išsprendžiamos, jei pavyksta atkurti palankų bendravimo stilių šeimoje, ugdymo įstaigoje. Buvo […]

Archyvinių dokumentų tvakymas ir apskaita 2015 metais

[singlepic id=1517 w=200 h=200 float=left]Seminarą šia tema vasario 11 d. vedė Virginija Chreptavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė, socialinių mokslų daktarė.  Kokius kriterijus taikyti renkantis dokumentų saugojimo terminus? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl bylų saugojimo termino pratęsimo arba jų naikinimo? Kaip nustatyti racionalų apyrašų skaičių? Kaip koreguoti esamų apyrašų turinį? Kokie popierinės formos, […]

Prasidėjo pedagogų IKT nuotoliniai mokymai

[singlepic id=1519 w=200 h=200 float=right]Vasario 11 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko pedagogų kompiuterinio raštingumo kursų edukacinės dalies užsiėmimai, kuriuos vedė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Rita Barkauskienė. Juose dalyvaujantys susipažino su pedagogų kompiuterinių kursų edukacinės dalies nuotolinio mokymosi platforma. Pedagogai prisijungė, išbandė navigaciją svetainėje, diskutavo, aptarė baigiamojo testo susitikimo datą. Kitas susitikimas planuojamas vasario […]