Archive for sausio, 2015

Pilietiškumo ugdymas mokykloje

[singlepic id=1502 w=200 h=200 float=left]Sausio 23 istorijos mokytojai metodiniame susirinkime diskutavo pilietiškumo ugdymo mokykloje tema. Dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip sekasi ši veikla įvairiose švietimo įstaigose.  Taip pat aptartas geros pamokos organizavimas, užsiminta ir apie mokinių individualios pažangos vertinimą, bet prie šių ir kitų pamokos klausimų išsamesnei diskusijai dar susitelksime ateityje. Daug vertingų minčių mokinių ugdymo istorijos pamokose […]

Į vaiką orientuotas ugdymas

[singlepic id=1500 w=200 h=200 float=right]Sausio 28 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogai metodinio būrelio susirinkime „Į vaiką orientuoto ugdymo Jungtinėje Karalystėje, Čekijos Respublikoje praktinė patirtis“ (stažuočių įspūdžiai) dėmesingai išklausė du palyginti ilgus pranešimus šia tema. Analizavome švietimo aktualijų panašumus ir skirtumus savo ir minėtose respublikose. Lygindami diskutavome, ką galima daryti kitaip, geriau, ko galime pasimokyti iš kitų. Dalytė Jokaitienė, […]

Specialiųjų pedagogų ir logopedų inovacijos

[singlepic id=1499 w=200 h=200 float=right]Sausio 28 d. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkime ilgai diskutuota 2015-ųjų veiklos plano sudarymo klausimais. Pedagogai teikė siūlymus, kaip efektyvinti specialiojo ugdymo naujovių bei kolegialiosios darbo praktikos sklaidą, įgyti naujos patirties, žinių.   Analizuota, kaip  kurti saugias specialiųjų poreikių mokinių mokymosi aplinkas, siekiant kiekvieno vaiko sėkmės ir kūrybingo mokytojo […]

Mokinių mokymosi motyvacija

[singlepic id=1498 w=200 h=200 float=right]Sausio 21 d. rajono etikos mokytojai organizavo apskritojo stalo diskusiją „Mokinių mokymosi motyvacija“. Pranešimą šia tema skaitė Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė. Po jo mokytojai analizavo konkrečias situacijas savo pamokose ir kaip pritaikyti psichologės pateiktą informaciją motyvuojant mokinius. Diskutuota taip pat ir pamokos organizavimo tema: kas tai yra gera pamoka, […]

Muzikos mokytojų diskusija „Pamokos organizavimas“

[singlepic id=1497 w=200 h=200 float=right]Sausio 19 d. rajono muzikos mokytojai metodiniame susirinkime organizavo diskusiją „Pamokos organizavimas“. Jos metu diskutavo geros pamokos prielaidas, kaip vertinti individualią mokinio pažangą, kaip aktyviau pamokoje naudoti inovatyvius metodus ir IKT. Daugiausia diskutuota geros pamokos tema. Mokytojai derina įvairias veiklas pamokoje, ieško abipusio – mokytojo ir mokinio – bendradarbiavimo ryšio, būdų, […]

Etninės kultūros ugdymas rajono mokyklose

[singlepic id=1495 w=200 h=200 float=left]Sausio 16 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono Etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodinio būrelio nariai.  Aptartas ir sudarytas 2015 m. veiklos planas atsižvelgiant į  rajono metodinės veiklos prioritetus, išsikėlėme šiuos tikslus ir uždavinius: – siekti nuolatinio etninės kultūros mokytojų/ugdytojų profesinės kompetencijos augimo ir kokybiškesnio ugdymo proceso lygio gerinimo. – skatinti mokytojų kvalifikacijos kėlimą, skleisti […]

Metų ratas Valdorfo darželyje. Idėjos ir metodiniai pasiūlymai šventėms

[singlepic id=1496 w=200 h=200 float=right]Sausio 16 d. seminarą tokiu pavadinimu lopšelio darželio pedagogams vedė Rasa Ragauskaitė Driukienė, Vilniaus VšĮ privataus darželio „Namelis medyje“ valdybos narė, auklėtoja, antroposofijos, teologijos ir ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos konsultantė, Lietuvos atstovė tarptautinėje  Valdorfo/Steinerio ankstyvojo ugdymo asociacijoje (IASWECE). Programos tikslas – supažindinant pedagogus su netradicine Valdorfo pedagogikos ugdymo patirtimi paskatinti juos ieškoti savitų […]

Kaip organizuoti gerą pamoką?

[singlepic id=1494 w=200 h=200 float=left]Sausio 15 d. rajono anglų kalbos pradinių klasių mokytojai apskritojo stalo diskusijoje „Pamokos organizavimas“ pasidalijo mintimis apie tai, kas yra gera pamoka. Aptarė geros pamokos kriterijus, individualios mokinio pažangos vertinimo galimybes. Paaiškėjo, kad mokytojai pageidautų pagilinti žinias šiomis temomis seminare, kurį organizuotume ateityje. Mokytoja ekspertė Renata Ivaščenkienė vadovavo apskritojo stalo diskusijai. […]

Choreografijos mokytojų veikla ir diskusijos

[singlepic id=1493 w=200 h=200 float=right]Rajono choreografijos mokytojai sausio 14 d. metodinio būrelio susirinkime planavo veiklą 2015-iesiems. Aptarėme rajoninio šokių festivalio „Šokim trypkim“ organizavimo, šiuolaikinio šokio metodinio praktinio parengiamojo užsiėmimo 2016-ųjų dainų šventei Vilniuje aktualijas. Akcentuoti metodinio būrelio prioritetai, kuriuos numatyta aptarti artimiausioje būrelio apskritojo stalo diskusijoje, kiti veiklos klausimai.  Asta Sapetkienė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja […]

„Uždega“ mokytojo sukurti darbai

[singlepic id=1491 w=200 h=200 float=left]Sausio mėnesį Tarnybos konferencijų salėje kviečiame pasižiūrėti Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 5-12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų parodą. Vadovai – Žemaičių Naumiesčio gimnazijos vyresniosios mokytojos Daiva Nauburienė, Birutė Žvirblienė, mokytojas metodininkas Edmundas Naujokas. Pateikti mokinių nėrimo, mezgimo, batikos, dekupažo, siuvinėjimo kryželiu darbai, gaminiai iš konstrukcinių ir kt. medžiagų, medžio. Panaudotos įvairiausios medžiagos, pasitarnaujančios […]