+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

[singlepic id=1473 w=200 h=200 float=left]Nuo gruodžio 8 d. Tarnyboje  vyksta specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai. Vadovaujantis Mokytojų atestacijos nuostatų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-1578 11.3 punktu, mokytojai, kurie atestuojasi pirmą kartą, privalo išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, 12 punktu – taip pat ir mokytojai, kurie pretenduoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač  atsakingiems už specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.[singlepic id=1474 w=200 h=200 float=left]

Programos paskirtis – suteikti įvairių dalykų (pareigybių) mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų integruotai ugdyti specialiųjų poreikių mokinius. Programos trukmė – 60 akademinių valandų (20 teorinių ir 20 praktinio darbo valandų, 20 savarankiško darbo valandų). Programą sudaro 5 sesijos, kurios apima teorinių ir praktinių žinių perteikimą bei savarankiškus darbus.

Numatyta Lietuvos mokyklose diegti nuostatas „Mokykla visiems“, t. y. kurti atvirą mokyklą, gebančią individualizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius. Siekiant užtikrinti tinkamą mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą, būtina tobulinti mokytojų rengimą, o jau dirbantiesiems – sudaryti sąlygas įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių.

Gruodį  kursus vedė Tarnybos  pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai: direktoriaus pavaduotoja Janina Toleikienė, specialioji pedagogė metodininkė Daina Jucikaitė, kitų metų pradžioje -psichologė Genovaitė Voitenko, psichologė, socialinė pedagogė metodininkė Ilona Norgėlienė.

Janina Toleikienė
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja