+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Mokykla turi būti gyvenimas…

[singlepic id=1423 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 19-ąją  metodinę dieną „Mokinių motyvacijos skatinimas pamokoje“ Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Uselienė ir gimnazijos metodinė taryba, vadovaujama matematikos mokytojos metodininkės Jolantos Pūkienės. Renginyje aktyviai dalyvavo Švėkšnos „Saulės“, Tauragės rajono Žygaičių ir mūsų gimnazijų bei Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai.

Laimutė Uselienė supažindino svečius su gimnazijos pagalbos mokiniui strategija. Istorijos mokytoja metodininkė Marytė Lidžiuvienė muziejuje papasakojo mokyklos istoriją. Tai iš tikrųjų buvo daug istorijų, daug gyvenimų, prie kurių prisidėjo Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Tiek svečiai, tiek mūsų gimnazijos mokytojai buvo pakviesti stebėti ir aptarti pamokas:

*Integruota lietuvių kalbos–istorijos pamoka IV b  g. kl.  „Istorinis kultūrinis XX a. vidurio literatūros kontekstas“. Vyresnioji mokytoja Lilija Lengvinienė ir mokytoja metodininkė Marytė Lidžiuvienė.

*Integruota istorijos–geografijos pamoka 7b kl. „Egiptas – Nilo dovana“.
Mokytoja metodininkė Liucija Šertvytienė ir mokytoja metodininkė Zita Kaminskienė.

*Anglų kalbos pamoka III g. kl. „Reading and speaking. Body language“. Vyresnioji mokytoja Jurgita Beitienė.

*Rusų kalbos pamoka II b g. kl. „Žmogaus charakteris“. Mokytoja metodininkė Gražina Bartkuvienė.

*Matematikos pamoka 8 b kl. „a2 – b2 skaidymas dauginamaisiais“. Mokytoja metodininkė Jolanta Pūkienė.

*Gamtos ir žmogaus pamoka 6 b  kl. „Mikroorganizmai aplink mus“. Mokytoja metodininkė Danguolė Kaletkienė.

*Kūno kultūros pamoka II b g. kl. „Tinklinio technikos veiksmų tobulinimas“. Mokytoja metodininkė Birutė Galinauskienė.

*Gimnastikos pamoka III g. kl. „Viso kūno raumenų lavinimas panaudojant svarelius“. Mokytoja metodininkė Danguolė Naujokienė.

*Tikybos pamoka 7 b kl. „Pagrindinės dorybės mus ugdo ir brandina“. Mokytoja metodininkė Virginija Rupainienė.

*Dailės pamoka I a g. kl. „Linijinė ir spalvinė perspektyva“. Vyresnioji mokytoja Birutė Žvirblienė.

Išklausėme pranešimus:
Namų darbų įtaka mokymosi rezultatams. Gražina Bartkuvienė, Ona Janušauskienė.

Savarankiškumo, kūrybiškumo ugdymas technologijų pamokose. Edmundas Naujokas.

Integruotas geografijos ir informacinių technologijų kursas. Zita Kaminskienė, Vilma Bartušienė.

Aktyvūs mokymo metodai matematikos pamokoje. Nijolė Kukštienė.

Noriu mokyti nemokydama. Vilija Parnarauskienė.

Mokinių  mokymosi  motyvacija. Jurga Beitienė, Lina Norgailienė, Vilmantė Bliūdžiutė ( Žygaičių gimnazija).

Renginio metu buvo galima aplankyti šias gimnazijoje organizuotas parodas:

Mokinių darbai technologijų pamokose. Daiva Nauburienė, Birutė Žvirblienė, Edmundas Naujokas.

Sporto  pasiekimai. Vilija Parnarauskienė.

Karpinių paroda. Birutė Žvirblienė.

Buvusios  mokinės Dainoros Vingytės piešinių paroda.

Nuotraukų paroda „Akimirkos iš gimnazijos gyvenimo“. Marytė Lidžiuvienė, Vitalija Birbalienė.

Renginio tikslas buvo  skatinti kolegas dalytis gerąja patirtimi, aktyviai bendradarbiaujant ieškoti,  kaip visiems žinomus metodus veiksmingai pritaikyti šiuolaikinėje pamokoje. Dalyvių nuomone, renginys pavyko puikiai. Darbas grupėse bediskutuojant užsitęsė. Nė nepajutome, kaip diena praėjo. Tiesiog tai buvo ne intensyvi veikla, o gyvenimas, kuris mums skauda, kuriuo mes kvėpuojame.

Jolanta Pūkienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

[nggallery id=77]