Archive for 21 lapkričio, 2014

Mokykla turi būti gyvenimas…

[singlepic id=1423 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 19-ąją  metodinę dieną „Mokinių motyvacijos skatinimas pamokoje“ Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Uselienė ir gimnazijos metodinė taryba, vadovaujama matematikos mokytojos metodininkės Jolantos Pūkienės. Renginyje aktyviai dalyvavo Švėkšnos „Saulės“, Tauragės rajono Žygaičių ir mūsų gimnazijų bei Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai. Laimutė Uselienė supažindino svečius su gimnazijos pagalbos mokiniui […]

Mokinių motyvacijos skatinimas fiziniam aktyvumui

[singlepic id=1422 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 18 d. rajono kūno kultūros mokytojai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą, kuriame klausė kolegų pranešimų: „Mokinių motyvacijos skatinimas fiziniam aktyvumui“ (Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja Lina Leikuvienė), „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“ (Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai Dainora Grevienė, Audrius Urmulevičius) . Aptarė kitus veiklos klausimus. Pranešime apie mokinių motyvacijos skatinimą […]