Archive for lapkričio, 2014

Adventas dovanoja stebuklus…

[singlepic id=1456 w=200 h=200 float=left] Gruodžio 2 d. 15.00 val. ir 17.00 val. kviečiame į Advento vakarojimą – edukacinę pamoką „Advento vainikas giliukį atneš…“ (Susitinkame Šilutės muziejuje, Lietuvininkų g. 36) * Gruodžio 3 d. 16.00 val. ir 17.00 val. liesime Advento žvakes, kalbėsime apie Advento papročius ir laimės prišaukimą…(Susitinkame Šilutės muziejuje, Lietuvininkų g. 36) * Gruodžio 6 d. […]

Mokinio pažangos matavimas pamokoje

[singlepic id=1455 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 21 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko seminaras mokyklos mokytojams „Mokinio pažangos matavimas pamokoje“. Seminarą vedė Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, NMVA išorės vertintoja, MSTP konsultantė. Seminaro metu mokytojai aptarė geros, sėkmingos pamokos principus. „Vertinimas gali paskatinti, padrąsinti, gali sukelti baimę, nerimą, gali sunervinti […]

Patirtys, metodai – ugdymo kokybės link

[singlepic id=1452 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 25 d, rajono biologijos mokytojai metodiniame susirinkime išklausė Šilutės Vydūno gimnazijos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Renatos Baliasi pranešimą-paskaitą apie debatų metodą įvairių dalykų pamokose. Konkrečiai buvo kalbama apie metodo taikymo galimybes biologijos pamokose. 2014-ųjų metų metodinio būrelio veiklos analizę pristatė  pirmininkė Vida Vilčiauskienė. Toliau svarstėme 2015-ųjų būrelio veiklos plano sudarymo klausimą.  Pirmosios […]

Kokį sprendimą priimti psichologui?

[singlepic id=1453 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 24 d. rajono psichologų metodinio būrelio psichologės susirinko pasidalyti gerąja patirtimi analizuojant konkretų darbo su vaiku atvejį. Pristatytas darbo su vaiku atvejis, vaikui kylantys sunkumai, taikyti pagalbos metodai. Psichologės dalijosi savo įžvalgomis, pastebėjimais, turima patirtimi bei kokia linkme tikėtina būtų sėkmingai dirbti, padedant spręsti vaikui kylančias problemas. Apibendrinant susirinkimą, tarybos narės […]

Kaip ugdyti mokinių fizinį aktyvumą?

[singlepic id=1451 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 19 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje (patalpose – teorinė, o stadione – praktinė dalis) vyko teorinis-praktinis seminaras „Fizinio aktyvumo ugdymas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose“. Už seminarą pradinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojai buvo dėkingi Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui, kuris jį organizavo, taip pat ir lektoriui – sporto […]

Viešieji pirkimai: pasiruošimas auditui

[singlepic id=1450 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 19 d. vyko seminaras „Viešieji pirkimai: pasiruošimas auditui“, kurį vedė lektorius Tomas Vasiliauskas, „Pokyčių valdymas“ vadovas, turintis dešimties metų praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje. Seminaro tikslas – aptarti ir pristatyti vidaus auditorių naudojamą Mažos vertės viešųjų pirkimų audito metodiką ir nurodyti, kaip būtų galima nesudėtingai pasirengti numatomam auditui. Seminaras […]

Švėkšnos specialiojo ugdymo centro veiklos patirtis

[singlepic id=1449 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 18 d. Švėkšnos specialiojo ugdymo centro kolektyvas organizavo seminarą Šiaulių profesinių mokyklų švietimo pagalbos specialistams. Seminaro tema – Švėkšnos specialiojo ugdymo centro veiklos patirtis ir pagalbos galimybės ugdant mokinius turinčius elgesio ir/ar emocijų sutrikimus. Švėkšnos specialiojo ugdymo centro vadovai, specialistai, pedagogai pasidalijo savo veiklos patirtimi bei pagalbos galimybėmis ugdant mokinius, turinčius elgesio […]

Mokymai tėveliams

[singlepic id=1448 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 18 d. baigėsi tėvystės įgūdžių ugdymo „Mokykla tėvams ir auklėtojams“  40 valandų programa. Antrąkart pirmosios pakopos mokymus „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ vedė Tarnybos psichologė, socialinė pedagogė Ilona Norgėlienė. Dalyvių atsiliepimai – dėkingumas, džiaugsmas gautomis žiniomis. Pirmosios pakopos mokymai tėvams buvo organizuoti antrą kartą. Antrąją programos pakopą galės lankyti tik baigusieji pirmąją. Kiti mokymai […]

Gimtosios kalbos mokymo(si) problemos ir iššūkiai

[singlepic id=1447 w=200 h=200 float=left]Tokiu pavadinimu lapkričio 20 d. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje įvyko seminaras, kurio teorinė dalis buvo derinama su praktinėmis užduotimis. Jolanta Vaskelienė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja, kalbėjo apie Lietuvių bendrinės  kalbos normų pažeidimus šiomis dienomis. Rūta Kazlauskaitė, humanitarinių mokslų daktarė, Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos […]

Mokykla turi būti gyvenimas…

[singlepic id=1423 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 19-ąją  metodinę dieną „Mokinių motyvacijos skatinimas pamokoje“ Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Uselienė ir gimnazijos metodinė taryba, vadovaujama matematikos mokytojos metodininkės Jolantos Pūkienės. Renginyje aktyviai dalyvavo Švėkšnos „Saulės“, Tauragės rajono Žygaičių ir mūsų gimnazijų bei Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai. Laimutė Uselienė supažindino svečius su gimnazijos pagalbos mokiniui […]