Archive for spalio, 2014

Patirties pas kolegas kaimyninėje Latvijoje

[singlepic id=1356 w=200 h=200 float=left]Grupė Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovų baigiantis spaliui per pirmąsias šiais mokslo metais mokinių rudens atostogas išvyko į kaimyninę Latviją. Spalio 23-osios ankstų rytą nuo Šilutės pirmosios gimnazijos pajudėjo Latvijos link autobusas su edukacinės išvykos – seminaro „Kokybiško švietimo siekiai Latvijoje“ dalyviais – rajono ugdymo įstaigų vadovais, švietimo skyriaus specialistais. […]

Pedagogų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimo ypatumai

[singlepic id=1346 w=200 h=200 float=right]Spalio 21 dieną Vainuto gimnazijoje vyko seminaras tėvams ir mokytojams tema „ Pedagogų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimo ypatumai“. Seminarą vedė garsus ir  charizmatiškas  psichologas Evaldas Karmaza. Seminaras  buvo labai įdomus, pateikta konkrečių pavyzdžių, psichologas atsakė į daugybę klausimų. Viso seminaro metu auditorijoje vyravo puiki nuotaika ir atvirumas siunčiamai informacijai. Svečio mintys […]

Respublikinė metodinė praktinė trimitininkų konferencija

[singlepic id=1343 w=200 h=200 float=right]Metodinę praktinę konferenciją „Grojimo trimitu ir kitais variniais pučiamaisiais instrumentais ypatumai ir aktualijos“ organizavome tikslu pasidalyti patirtimi, ieškoti optimaliausių būdų kaip sudominti mokinius ir taisyklingai jiems perteikti pradinį mokymą. Konferencijoje pedagoginio darbo patirtimi dalijosi vieni garsiausių respublikoje pedagogai trimitininkai. Plenarinio posėdžio metu analizavome kvėpavimo technikos ypatumus grojant pučiamaisiais instrumentais (pranešėjas Edgaras Gedeikis, […]

Metodinių būrelių susirinkimai

[singlepic id=1344 w=200 h=200 float=right]Spalio 16 d.  Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkime buvo pristatyti  metodinio būrelio veiklos nuostatai bei jiems pritarta.  Gerąja patirtimi dalijosi ir vertinimo bei įsivertinimo formas pristatė  mokytojos metodininkės Daiva Balčytienė, Sigutė Kačinskienė, Rita Kriščiūnienė ir  vyresniosios mokytojos Vilma Eglynienė, Rasa Jankauskienė –  „Įsivertinimo formų, naudojamų pamokoje, veiksmingumas“.[singlepic id=1294 w=200 […]

DARBO SU MOKINIAIS YPATUMAI

[singlepic id=1341 w=200 h=200 float=left]Spalio 22 d. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkime „Darbo ypatumai su mokiniais, turinčiais klausos, elgesio ir emocijų, autizmo spektro bei kompleksinių sutrikimų. Austrijos švietimo sistemos patirtis“ išklausė tris pranešimus, kuriuose analizavo specifinio savo darbo ypatumus ir galimybes. Simona Griciūtė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos logopedė, specialioji pedagogė, skaitė pranešimą „Darbo […]

Metodinių priemonių paroda

[singlepic id=1339 w=200 h=200 float=right]Visą spalį Tarnybos pirmajame aukšte eksponuojama Rusnės specialiosios mokyklos metodinių priemonių paroda. Metodines priemones Rusnės specialiojoje mokykloje kuria specialieji pedagogai: mokytojai ir auklėtojai, kurias kiekvienas taiko savo pamokose bei popietinėje veikloje.  Priemonės kuriamos mokiniams,  turintiems nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių specialių ugdymo (si) poreikių, atsižvelgiant į vaiko galias, jo gebėjimus. […]

Respublikinė metodinė praktinė konferencija

[singlepic id=1325 w=200 h=200 float=left]„Mokytojas tyrėjas – pedagogo lyderystės, profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės sąlyga“. Tokiu pavadinimu spalio 21 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija, kurią organizavo Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus pedagogai ir specialistai. Konferencijos iniciatoriai – gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, švietimo lyderystės […]

Iššūkiai, su kuriais susiduriame…

[singlepic id=1293 w=200 h=200 float=left]Spalio 15 d. vyko rajoninė metodinė praktinė anglų kalbos mokytojų konferencija „Iššūkiai, su kuriais susiduriame mokydami naujų žodžių“. Konferencijos iniciatorės ir organizatorės – Šilutės pirmosios gimnazijos anglų kalbos mokytojos Natalija Mulerova ir Reda Klimanskienė. Kaip teigė mokytojos, šitos konferencijos idėja ir kilo būtent todėl, kad mokytojai dažnai susiduria su sunkumais, mokant […]

Atvira integruota pamoka „Susipažinkime su Anglija“

[singlepic id=1311 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Ji oficialiai švenčiama nuo 2001 m. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami renginiai, skatinantys kalbų mokymosi įvairovę bei pagarbą visoms Europos kalboms. Šios dienos paskirtis trejopa: šviesti visuomenę Europos daugiakalbystės klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę ir skatinti mokytis kalbų visų lygių mokyklose ir vėliau, […]

Dėmesys – Nemuno deltos regioniniam parkui

[singlepic id=1296 w=200 h=200 float=left]Spalio 14-ąją rajono geografijos  ir ekonomikos mokytojai į būrelio metodinį susirinkimą pasikvietė svečią – Nemuno deltos regioninio parko direkcijos direktorių Vaidą Pavilonį, kuris pristatė įstaigos perspektyvines veiklas, edukacines programas ir pakvietė jose dalyvauti rajono mokytojus ir mokinius. Svečias supažindino susirinkimo dalyvius su nuveiktais darbais ir ateities perspektyvomis saugant ir puoselėjant Nemuno deltos regioninį […]