Archive for 18 rugsėjo, 2014

Parengti švietimo konsultantai

[singlepic id=1229 w=200 h=200 float=left]Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, parengė 119 skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų. Tai iniciatyvūs, drąsūs, atviri iššūkiams, ieškantys ir darbe su mokiniais kūrybiškai taikantys naujoves, mokytojai. Išklausę programą „Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų rengimas“ jie įgijo ir patobulino konsultavimo, andragoginę ir dalykinę-vadybinę kompetencijas. […]

Choreografijos mokytojų metodinė diena Kintuose

[singlepic id=1228 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 17 d. rajono choreografijos mokytojos organizavo metodinę dieną Kintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre. Būrelio kolektyvas pasveikino būrelio narę choreografijos mokytoją metodininkę Astą Gužauskienę, pradėjusią eiti Kintų pagrindinės mokyklos direktorės pareigas. Pasidalijome įspūdžiais iš respublikinės dainų šventės Vilniuje, kolegialiąja patirtimi, aptarėme metodinio būrelio veiklos klausimus.  Apsvarstėme būrelio veiklos nuostatus. Susipažinome su Kintų […]