Archive for rugsėjo, 2014

Bibliotekininkai ir technologijų mokytojai planavo

[singlepic id=1231 w=200 h=200 float=left]Bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkime pirmininkė Meilė Žadeikienė pristatė naują amerikiečių psichologo Gary Chapman knygą „Penkios meilės kalbos“, kurioje minimas žmogaus emocinis rezervuaras, pildomas tik meilės dėka penkiais būdais. Mokiniai, skaitytojai bibliotekoje neretai taip pat siekia užpildyti savo tuščią „emocinį rezervuarą“. Pasiūlyta tai pritaikyti bibliotekininkams savo veikloje. Dalykiškus ir metodiškai naudingus bibliotekininko […]

Mokytojo pasirengimas plačiąja prasme

[singlepic id=1235 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 24 d. susirinkę rajono mokyklų etikos mokytojai aptarė ugdymo uždavinius, tikslus, programas, vadovėlius. Kalbėjo apie mokytojo pasirengimą plačiąja prasme: nusiteikimą, gebėjimą įžvelgti kaitą, kurią diktuoja pats gyvenimas ir gebėjimas keisti savo metodiką, mokymo ir mokymosi formas, priemones, kurios atitiktų šiandienos mokytojo poreikius ir lūkesčius. Mokytojai pasidalijo pozityviais rugsėjo išgyvenimais ir […]

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame renginyje

[singlepic id=154 w=200 h=200 float=left]Ugdymo plėtotės centras, būdamas „European Schoolnet“ projekto „Scientix“ koordinatorius Lietuvoje, kviečia dalyvauti nuotoliniame renginyje „Skaitmeninės laboratorijos gamtos mokslų pamokose“ ir pateikti rūpimų klausimų. Renginys bus transliuojamas internetu 2014 m. spalio 9 d. nuo 15.00 iki 16.45 val. Į dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsakys Ugdymo plėtotės centro ir UAB „Mokslo technologijos“ specialistai. Mokytojai, atlikę praktinę užduotį, gaus renginio […]

Metodinių būrelių susirinkimai

[singlepic id=1230 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 22 d. rinkosi pradinių klasių anglų kalbos mokytojų ir dailės mokytojų metodiniai būreliai. Pradinių klasių anglų kalbos mokytojai apsvarstė ir pritarė naujiems būrelio veiklos nuostatams. Mokytojai tarėsi dėl spalio mėnesį organizuojamos parodos „Metodinių priemonių panaudojimas anglų kalbos pamokose“, dėl edukacinės išvykos į Klaipėdą, Europos kalbų dienos renginių organizavimo, dalyvavimo rajoninėje […]

Egzaminų sėkmės ir nesėkmės

[singlepic id=1233 w=200 h=200 float=right]Rajono lietuvių kalbos mokytojai rugsėjo  19-osios metodinio būrelio susirinkime sprendė esminius veiklos klausimus, apsvarstė naujus būrelio veiklos nuostatus ir jiems pritarė, išklausė būrelio veiklos ataskaitą, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Rasos Žemailienės apžvalgą-pranešimą apie pagrindinio ugdymo pasiekimų ir valstybinio lietuvių kalbos egzamino rezultatus rajono švietimo įstaigose šiemet ir praėjusiais mokslo metais. […]

Kviečiame etninės kultūros mokytojus

[singlepic id=154 w=200 h=200 float=left]Ugdymo plėtotės centras kviečia etninės kultūros mokytojus, vidurinio ugdymo etninės kultūros programą įgyvendinančių mokyklų pedagogus, etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojančius įvairių dalykų mokytojus aktyviai prisidėti prie etninės kultūros ugdymo vidurinėje mokykloje. Daugiau informacijos adresu: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/apie.php?r=722

Parengti švietimo konsultantai

[singlepic id=1229 w=200 h=200 float=left]Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, parengė 119 skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų. Tai iniciatyvūs, drąsūs, atviri iššūkiams, ieškantys ir darbe su mokiniais kūrybiškai taikantys naujoves, mokytojai. Išklausę programą „Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų rengimas“ jie įgijo ir patobulino konsultavimo, andragoginę ir dalykinę-vadybinę kompetencijas. […]

Choreografijos mokytojų metodinė diena Kintuose

[singlepic id=1228 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 17 d. rajono choreografijos mokytojos organizavo metodinę dieną Kintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre. Būrelio kolektyvas pasveikino būrelio narę choreografijos mokytoją metodininkę Astą Gužauskienę, pradėjusią eiti Kintų pagrindinės mokyklos direktorės pareigas. Pasidalijome įspūdžiais iš respublikinės dainų šventės Vilniuje, kolegialiąja patirtimi, aptarėme metodinio būrelio veiklos klausimus.  Apsvarstėme būrelio veiklos nuostatus. Susipažinome su Kintų […]

Diskutavo muzikos mokytojai

[singlepic id=1227 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 17 d. rajono muzikos mokytojai metodiniame būrelyje apžvelgė vykusią metodinę veiklą ir svarstė tolimesnes gaires. Apsvarstyti ir priimti būrelio metodinės veiklos nuostatai. Daugiausia diskusijų kilo dėl rajoninio renginio „Teskamba giesmės“ organizavimo. Šiai veiklai geranoriškai telkėsi visi metodinio būrelio muzikos mokytojai.  Raimonda Gečienė, Rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Šilutės Žibų […]

Naujovės socialinio pedagogo ir psichologo darbe

[singlepic id=1226 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 16 d. įvyko metodinio būrelio susirinkimas „Naujovės socialinio pedagogo ir psichologo darbe. Pasikeitę ir atšaukti dokumentai, teisės aktai“.   Socialiniai pedagogai ir psichologai kolegialiai tarėsi veiklos klausimais, analizavo įvairias darbe pasitaikančias problemines situacijas ir jų sprendimą, naujausius dokumentus, pasikeitimus juose. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti būrelio […]