+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Tarptautinio projekto „Per etnokultūrą į žmogų” įtaka mokyklos gyvenimui

[singlepic id=1135 w=200 h=200 float=right]Anglų kalbos mokytojai gegužės 22 d. metodiniame susirinkime išklausė pranešimą šiuo pavadinimu.

Nuo 2007 m. Juknaičių pagrindinė mokykla nuosekliai laikosi pasirinktos etnokultūros krypties. Etnokultūros programa integruojama į ugdymo procesą, neformalųjį ugdymą, popamokinę veiklą, į mūsų mokyklos kultūros plėtrą. Tai yra mūsų mokyklos skiriamasis bruožas.

Tarptautinis projektas „Į žmogų per etnokultūrą“ – taip pat neatsitiktinis. Tai viena iš sudedamųjų etnokultūros krypties įgyvendinimo dalių. Tikslas – ne tik patiems kaupti žinias, patirtį, bet pasidalinti tuo su kitais, skleisti ir skiepyti supratimą, kas mes tokie kitų kultūrų kontekste. Pagaliau, projektas – puiki galimybė įtraukti tėvus į mokyklos veiklą, nes mokiniai gyvena šeimose, bendrauja, susipažįsta, tampa draugais. Tarptautinis bendradarbiavimas – visą mokyklos bendruomenę vienijanti veikla. Be mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklos darbuotojų susitelkimo neįmanoma pasiekti užsibrėžto tiksloProjekto tikslai buvo padėti jaunai kartai prisiminti ir iš naujo atrasti savo šaknis; pagerinti užsienio kalbos žinias; naudoti IKT technologijas atlikti įvairioms veikloms ir bendravimui; suprasti Europos šalių skirtumus meno srityje ir pasidalinti gerąja patirtimi skirtingų veiklų metu.

Dalyvavimas tarptautiniame projekte atvėrė galimybę pažintinei veiklai visiems  mokiniams – jie betarpiškai rengia medžiagą apie vieną ar kitą šalį (tuo pačiu gilindami geografijos, istorijos, dailės ar muzikos srityje), pristato ir tobulina savo užsienio kalbų žinias. Susitikimuose tobulinamos ne tik žinios ir kalbos lygis, bet ir tobulėja asmenybė. Mokinys aktyviai įsijungia į veiklą, galbūt pirmą kartą keliauja, mato ir susipažįsta su kitais kraštais ir jų kultūromis, pristato savo kraštą, miestą, mokyklą, didžiuojasi tuo, ką kalba, identifikuoja save tarp kitų šalių mokinių – taip skiepijama tolerancija kitoms kultūroms, pilietiškumas, meilė savo kraštui.

Mokinių sukaupta patirtis, žinios, įgūdžiai suteikia didesnio pasitikėjimo savimi. Visa tai  įtakoja ir aktyviną ir mokymosi motyvaciją.

Banga Sabaliauskienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė