Archive for 26 gegužės, 2014

Tarptautinio projekto „Per etnokultūrą į žmogų“ įtaka mokyklos gyvenimui

[singlepic id=1135 w=200 h=200 float=right]Anglų kalbos mokytojai gegužės 22 d. metodiniame susirinkime išklausė pranešimą šiuo pavadinimu. Nuo 2007 m. Juknaičių pagrindinė mokykla nuosekliai laikosi pasirinktos etnokultūros krypties. Etnokultūros programa integruojama į ugdymo procesą, neformalųjį ugdymą, popamokinę veiklą, į mūsų mokyklos kultūros plėtrą. Tai yra mūsų mokyklos skiriamasis bruožas. Tarptautinis projektas „Į žmogų per etnokultūrą“ – taip […]

Psichologai aptarė darbo metodus

[singlepic id=1132 w=200 h=200 float=left]Gegužės 26 d. rajono psichologai metodiniame susirinkime „Darbo metodų taikymas mokiniams, turintiems psichologinių problemų“ aptarė darbo metodus su nemotyvuotais, depresiškais vaikais, darbą su jų tėvais, į sprendimus orientuotos trumpalaikės terapijos taikymą vaikams, turintiems pedagoginių-psichologinių problemų. Kolegės pasidalijo patirtimi: kokie darbo metodai kokiems vaikams sėkmingi, koks metodas tiktų tam atvejui. Gretimų mokyklų […]

Sėkmingos pamokos receptai

[singlepic id=1134 w=200 h=200 float=left]Audronė Saldauskienė,  Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, NMVA išorės vertintoja, MST konsultantė gegužės 23 d. rajono mokytojams ir vadovams vedė seminarą „Sėkmingos pamokos receptai“. Programa skirta mokytojams, mokyklos vadovams, kuriems rūpi mokyklos ugdymo kokybė, kurie supranta, kad ją garantuoti gali tik tobulindami pamoką ir tenkindami daugumos mokinių poreikius. Deja, bet […]

TURIZMO PLĖTRA PASAULYJE: IŠŠŪKIAI, TENDENCIJOS, PAVYZDŽIAI

[singlepic id=1133 w=200 h=200 float=left]Tokiu pavadinimu seminarą gegužės 22 d. išklausė rajono geografijos mokytojai. Seminarą vedė Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, geografijos mokytojas ekspertas. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose yra numatytas turizmo, globalizacijos, išsivysčiusių ir besivystančių valstybių ūkinės raidos turinys. Šiam programos reikalavimui sėkmingai įgyvendinti geografijos mokytojams reikalinga ne tik teorinė medžiaga, bet […]

Atvira kūno kultūros pamoka Kintuose

[singlepic id=1131 w=200 h=200 float=right]Gegužės 22 d. Kintų vidurinėje mokykloje vyko atvira vyresniosios mokytojos Linos Leikuvienės, rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkės, kūno kultūros pamoka „Šuolio į tolį įsibėgėjus technikos mokymas“. Ją stebėjo vienuolika rajono kūno kultūros mokytojų, kolegos bendradarbiai. Mokytojų darbas sutapo su pramoga – pamoka vyko šalia kvepiančio sodriai žalio pušyno, lydinčio į […]

Bendradarbiauja Pagėgių ir Šilutės socialiniai pedagogai

[singlepic id=1130 w=200 h=200 float=left]Gegužės 21 dieną rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio nariai vyko į Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnaziją, kur susitiko su Pagėgių savivaldybės socialiniais pedagogais. Susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas ir pasidžiaugė, kad Šilutės bei Pagėgių rajonų socialiniai pedagogai sėkmingai bendradarbiauja nuo 2012 metų, susitinka, dalijasi gerąja patirtimi. Po direktoriaus žodžių svetingai  ir […]