Archive for 20 gegužės, 2014

Seminaras kūno kultūros mokytojams

[singlepic id=1129 w=200 h=200 float=right]Gegužės 20 d. įvyko Dr. Olego Batučio, Lietuvos sporto universiteto, Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros dėstytojo, kūno kultūros mokytojo eksperto seminaras „Mokinių kūno kultūra: nuo fizinio pajėgumo, per fizinę saviugdą iki kasdieninio aktyvumo“.  Kalbėta apie pamoką, ugdymo turinį, motyvaciją pamokose skirtingiems mokiniams. Gvildenta saviugdos, savęs pažinimo problema, ugdymosi skatinimas. Jaunesnio […]

Bendradarbiavimo su tėvais formos, būdai, tradicijos

[singlepic id=1125 w=200 h=200 float=left]Gegužės 19 d. Pamario zonos pradinių klasių mokytojai rinkosi į metodinį susirinkimą, kuriame buvo kalbama apie klasės svetainės sukūrimą. Žibų zonos pradinių klasių mokytoja metodininkė Elytė Bardauskienė pasidalijo patirtimi, kaip kuria klasės ugdytinių svetainę, kurioje pagrindinė tema – bendradarbiavimas su tėvais, informacija iš ugdytinių gyvenimo, nuorodos mokiniams, ieškantiems informacijos, įvairūs laiko […]