Archive for gegužės, 2014

Edukacinė išvyka į Jadvygos Balvočiūtės vaistažolių ūkį

[singlepic id=1140 w=200 h=200 float=left]Gegužės 29 d. rajono biologijos mokytojai aplankė Mažeikių rajone esantį farmakologės Jadvygos Balvočiūtės vaistažolių ūkį. Rajono biologai buvo maloniai nustebinti šiltu ir svetingu priėmimu, dosniai dalijamomis žiniomis apie vaistingus augalus ir sveikatą, turėjo galimybę apžiūrėti vaistažolių kolekcinį augyną, pasikartoti arba išmokti vaistažolių pavadinimus, pabuvoti farmakologės mylimoje vaistažolių pievoje. Pirmąją susitikimo minutę […]

Chorų festivalis „Mes – Pamario vaikai 2014″ Juknaičiuose

[singlepic id=1139 w=200 h=200 float=right]Gegužės 23 d. Juknaičių gyvenvietės estradoje – amfiteatre vyko mokinių chorų festivalis ,,Mes – Pamario vaikai 2014“. Tai jau trečiasis tradicinis Šilutės rajono mokinių chorų festivalis, kurį organizuoja Juknaičių pagrindinė mokykla. Labai džiaugiamės, kad šioje vaikų dainų šventėje  dalyvavo ne tik mūsų rajono mokiniai. Savo dainomis žavėjo jaunučių choras ,,Dainelė“  (vadovė […]

Lietuvininkų ir žydų kultūros pėdsakai Žemaitijos pasienyje

[singlepic id=1138 w=200 h=200 float=left]Kiekviena tauta per savo gyvavimo amžius sukuria tam tikras jai būdingas kultūros  formas, rečiau sutinkamas kitose tautose. Istorinės Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos pasienio gyvenamoji aplinka yra unikali savo kultūriniu,  konfesiniu paveldu. Pasienio kultūra skiriasi nuo Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos žmonių gyvensenos, tradicijų, plėtotų amatų. Čia susikerta  kelios  skirtingos kultūros. Kokį kultūrinį […]

Tradicinis šokių vakaras Vydūno gimnazijoje

[singlepic id=1137 w=200 h=200 float=left]Gegužės 23 dieną, penktadienį, Šilutės Vydūno gimnazijos aktų salėje vyko 1-2 klasių tradicinis (nuo 1998 m.) pavasario šokių vakaras – atsiskaitymas. Tikslas – taikyti išmoktų šokių (čia-čia-čia, rumba, lėtas valsas, Vienos valsas, džaivas, samba, tango, polka) žingsnius praktikoje.  Vakaro organizatoriai – tai mokinio projektinio darbo autoriai: Eglė Tutlytė, Vaida Kaunaitė, Ieva […]

Edukacinė pažintinė išvyka į Jurbarko miesto darželius

[singlepic id=1136 w=200 h=200 float=right]Gegužės 21 d. rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis organizavo edukacinę pažintinę išvyką „Sveikatos stiprinimo priemonių įvairovė“ į Jurbarko miesto darželius. Aplankė Jurbarko miesto darželį mokyklą „Ąžuoliukas“, lopšelį darželį „Nykštukas“. Susipažinome su kolegų iš kaimyninio rajono veiklos planais, projektais, edukacinėmis erdvėmis, švietimo įstaigų interjeru ir eksterjeru, pasidalijome darbo patirtimi. Pakeliui aplankėme Panemunės […]

Tarptautinio projekto „Per etnokultūrą į žmogų“ įtaka mokyklos gyvenimui

[singlepic id=1135 w=200 h=200 float=right]Anglų kalbos mokytojai gegužės 22 d. metodiniame susirinkime išklausė pranešimą šiuo pavadinimu. Nuo 2007 m. Juknaičių pagrindinė mokykla nuosekliai laikosi pasirinktos etnokultūros krypties. Etnokultūros programa integruojama į ugdymo procesą, neformalųjį ugdymą, popamokinę veiklą, į mūsų mokyklos kultūros plėtrą. Tai yra mūsų mokyklos skiriamasis bruožas. Tarptautinis projektas „Į žmogų per etnokultūrą“ – taip […]

Psichologai aptarė darbo metodus

[singlepic id=1132 w=200 h=200 float=left]Gegužės 26 d. rajono psichologai metodiniame susirinkime „Darbo metodų taikymas mokiniams, turintiems psichologinių problemų“ aptarė darbo metodus su nemotyvuotais, depresiškais vaikais, darbą su jų tėvais, į sprendimus orientuotos trumpalaikės terapijos taikymą vaikams, turintiems pedagoginių-psichologinių problemų. Kolegės pasidalijo patirtimi: kokie darbo metodai kokiems vaikams sėkmingi, koks metodas tiktų tam atvejui. Gretimų mokyklų […]

Sėkmingos pamokos receptai

[singlepic id=1134 w=200 h=200 float=left]Audronė Saldauskienė,  Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, NMVA išorės vertintoja, MST konsultantė gegužės 23 d. rajono mokytojams ir vadovams vedė seminarą „Sėkmingos pamokos receptai“. Programa skirta mokytojams, mokyklos vadovams, kuriems rūpi mokyklos ugdymo kokybė, kurie supranta, kad ją garantuoti gali tik tobulindami pamoką ir tenkindami daugumos mokinių poreikius. Deja, bet […]

TURIZMO PLĖTRA PASAULYJE: IŠŠŪKIAI, TENDENCIJOS, PAVYZDŽIAI

[singlepic id=1133 w=200 h=200 float=left]Tokiu pavadinimu seminarą gegužės 22 d. išklausė rajono geografijos mokytojai. Seminarą vedė Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, geografijos mokytojas ekspertas. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose yra numatytas turizmo, globalizacijos, išsivysčiusių ir besivystančių valstybių ūkinės raidos turinys. Šiam programos reikalavimui sėkmingai įgyvendinti geografijos mokytojams reikalinga ne tik teorinė medžiaga, bet […]

Atvira kūno kultūros pamoka Kintuose

[singlepic id=1131 w=200 h=200 float=right]Gegužės 22 d. Kintų vidurinėje mokykloje vyko atvira vyresniosios mokytojos Linos Leikuvienės, rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkės, kūno kultūros pamoka „Šuolio į tolį įsibėgėjus technikos mokymas“. Ją stebėjo vienuolika rajono kūno kultūros mokytojų, kolegos bendradarbiai. Mokytojų darbas sutapo su pramoga – pamoka vyko šalia kvepiančio sodriai žalio pušyno, lydinčio į […]