Archive for 29 spalio, 2013

Kvietimas į seminarus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams

[singlepic id=813 w=200 h=200 float=left]2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo parengtos Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (2012 m. rugpjūčio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1268). Jomis siekiama padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja seminarus […]

Kvietimas dalyvauti projekte

[singlepic id=813 w=200 h=200 float=left]Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC) vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius. Projekto veiklos […]