Archive for 23 spalio, 2013

Susirinko anglų kalbos mokytojų metodinė taryba

[singlepic id=757 w=200 h=200 float=left]Spalio 22 d. anglų kalbos mokytojų taryba metodiniame susirinkime tarėsi, kaip organizuoti rajoninę anglų kalbos olimpiadą 6, 8 ir 11 klasių mokiniams. Susitarta, kaip organizuoti užduočių olimpiadoms parengimo, darbų vertinimo, mokyklinių olimpiadų organizavimo veiklas. Mokyklos raginamos organizuoti olimpiadas iki žiemos atostogų ir perduoti nugalėtojų (būsimų rajono olimpiados dalyvių) sąrašus iki sausio 10 […]

Matematikų metodinės tarybos susirinkimas

[singlepic id=756 w=200 h=200 float=left]Spalio 22 d. matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba susirinkime diskutavo metodinės ataskaitinės konferencijos ir būrelio visuotinio susirinkimo klausimais.  Daugiausiai diskusijų kėlė konferencijos organizavimo klausimas. Aptartos lapkričio 18-22 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje organizuojamos matematikos varžytuvės devintų klasių mokiniams. Taip pat aptarti ir kiti veiklos klausimai. Alma Burbienė, Juknaičių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja […]

Specialieji pedagogai ir logopedai pristatė projektines veiklas

Spalio 22 d. specialieji pedagogai ir logopedai metodiniame susirinkime „Projektinių veiklų pristatymas“ išklausė du turiningus pranešimus. Šilutės Žibų pradinės mokyklos vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė ir specialioji pedagogė metodininkė  Salomėja Tarozienė pristatė pranešimą „Projektinė veikla ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“.  Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė Daiva Petrauskytė ir logopedė metodininkė Jurgita Šikšniuvienė pristatė integruotas […]

Organizuos gerumo akciją

[singlepic id=747 w=200 h=200 float=right]Spalio 23 d. rajono socialiniai pedagogai ir psichologai metodinio būrelio susirinkime aptarė darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, kaip dokumentuoti individualų konsultacinį darbą. Taip pat aptarta veikla, kaip organizuoti kalėdinę  gruodžio mėnesio gerumo akciją  Saugų vaikų globos namuose. Sudaryta pasirengimo rajoninei ataskaitinei metodinės veiklos konferencijai darbo grupė, kuri rinksis lapkričio 12 d. […]