Archive for spalio, 2013

Kvietimas į seminarus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams

[singlepic id=813 w=200 h=200 float=left]2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo parengtos Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (2012 m. rugpjūčio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1268). Jomis siekiama padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja seminarus […]

Kvietimas dalyvauti projekte

[singlepic id=813 w=200 h=200 float=left]Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC) vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius. Projekto veiklos […]

Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai

[singlepic id=796 w=200 h=200 float=right]Spalio 24 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje tokiu pavadinimu įvyko respublikinė konferencija, sukvietusi per 120 klausytojų. Kiekvienas jų buvo apdovanotas konferencijos medžiaga, dalyvavo įžanginėje, bendrojoje renginio dalyje, vėliau galėjo rinktis darbą vienoje iš trijų sekcijų. Konferenciją organizavo Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla ir […]

Rusų kalbos mokytojų metodinė diena Kintuose

[singlepic id=768 w=200 h=200 float=left]Spalio 23 d. Šilutės rajono ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos rusų kalbos mokytojai lankėsi Kintų Vydūno kultūros centre, kur susipažino su Mažosios Lietuvos švietėjo Vydūno gyvenimu ir kūryba, Kintų ir Pamario krašto praeitimi, aplankė „Palėpės“ galeriją, emalio dirbtuves, susipažino su mokinių darbais ir jų autoriais. Senojoje Kiminių sodyboje dabartinė šeimininkė Audronė […]

Rengimasis dainų šventei

[singlepic id=763 w=200 h=200 float=left]Spalio 23 d. lopšelyje darželyje „Žibutė“ įvyko seminaras Klaipėdos ir Tauragės apskričių choreografijos grupių vadovėms prie pučiamųjų orkestrų. Šilutės meno mokyklos choreografijos mokytoja metodininkė Judrė Railienė sukūrė ir pristatė 2014 m. Dainų šventės “Čia mano namai“, „Vario audra“, Mažosios Lietuvos šokių repertuarą. Taip pat supažindino su Mažosios Lietuvos programa, kokie bus […]

Paroda „Rudenėlis atkeliavo“

[singlepic id=762 w=200 h=200 float=left]Visą spalio mėnesį tarnybos specialioji pedagogė Daina Jucikaitė ir  logopedė Eglė Račienė su besilankančiais ikimokyklinio amžiaus vaikais bei jų tėveliais kūrė darbelius. Užsiėmimų metu   buvo naudojamos įvairios technikos ir priemonės, kurios lavintų vaikučių smulkiąją motoriką, plėstų žodyną, formuotų apibendrinančias sąvokas, laiko vaizdinius. Tėveliai aktyviai įsitraukė į šią veiklą namuose atlikdami […]

Susirinko anglų kalbos mokytojų metodinė taryba

[singlepic id=757 w=200 h=200 float=left]Spalio 22 d. anglų kalbos mokytojų taryba metodiniame susirinkime tarėsi, kaip organizuoti rajoninę anglų kalbos olimpiadą 6, 8 ir 11 klasių mokiniams. Susitarta, kaip organizuoti užduočių olimpiadoms parengimo, darbų vertinimo, mokyklinių olimpiadų organizavimo veiklas. Mokyklos raginamos organizuoti olimpiadas iki žiemos atostogų ir perduoti nugalėtojų (būsimų rajono olimpiados dalyvių) sąrašus iki sausio 10 […]

Matematikų metodinės tarybos susirinkimas

[singlepic id=756 w=200 h=200 float=left]Spalio 22 d. matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba susirinkime diskutavo metodinės ataskaitinės konferencijos ir būrelio visuotinio susirinkimo klausimais.  Daugiausiai diskusijų kėlė konferencijos organizavimo klausimas. Aptartos lapkričio 18-22 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje organizuojamos matematikos varžytuvės devintų klasių mokiniams. Taip pat aptarti ir kiti veiklos klausimai. Alma Burbienė, Juknaičių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja […]

Specialieji pedagogai ir logopedai pristatė projektines veiklas

Spalio 22 d. specialieji pedagogai ir logopedai metodiniame susirinkime „Projektinių veiklų pristatymas“ išklausė du turiningus pranešimus. Šilutės Žibų pradinės mokyklos vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė ir specialioji pedagogė metodininkė  Salomėja Tarozienė pristatė pranešimą „Projektinė veikla ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“.  Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė Daiva Petrauskytė ir logopedė metodininkė Jurgita Šikšniuvienė pristatė integruotas […]

Organizuos gerumo akciją

[singlepic id=747 w=200 h=200 float=right]Spalio 23 d. rajono socialiniai pedagogai ir psichologai metodinio būrelio susirinkime aptarė darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, kaip dokumentuoti individualų konsultacinį darbą. Taip pat aptarta veikla, kaip organizuoti kalėdinę  gruodžio mėnesio gerumo akciją  Saugų vaikų globos namuose. Sudaryta pasirengimo rajoninei ataskaitinei metodinės veiklos konferencijai darbo grupė, kuri rinksis lapkričio 12 d. […]