Archive for rugsėjo, 2013

Aktyvi bibliotekininkių veikla

[singlepic id=707 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 27 rajono bibliotekininkės metodiniame susirinkime aptarė daugelį ateities veiklos klausimų. Tai dalyvavimas konferecijoje „Knygos – proto vaikai“, susitikimas su žinomais literatūrologais  Kęstučiu Urba ir kt., Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus direktore Aldona Augustaitiene Šilutės Vydūno gimnazijoje. Svarstyta ir dėl dalijimosi patirtimi įsisavinant MOBIO programą. Nuspręsta jau spalio 21 d. surengti […]

Specialistai dalijosi patirtimi

[singlepic id=708 w=200 h=200 float=right]Klaipėdos rajono Gargždų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, vadovaujami direktorės Jolitos Narkevič,  gerosios darbo patirties tikslais  rugsėjo 27 d. apsilankė Šilutės švietimo pagalbos  tarnyboje. Direktoriaus pavaduotoja Janina Toleikienė svečiams pristatė pranešimą „Pedagoginė psichologinė pagalba rajono mokiniams 2009-2013 metais“, kuriuo išsamiai supažindino su Tarnybos specialistų  darbu:  mokinių pedagoginių psichologinių gebėjimų vertinimu, konsultavimu (mokytojų, […]

Paminėjo Europos kalbų dieną

[singlepic id=679 w=200 h=200 float=left]Šilutės Žibų pradinės ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklų mokytojai pratęsė tradiciją – Rugsėjo 26-ąją, skirtą paminėti Europos kalbų dienai, surengė bendrą integruotą pamoką abiejų mokyklų pradinių klasių mokiniams. Prieš 12 metų Europos Sąjunga ir Europos Taryba, norėdamos atkreipti dėmesį į kalbų gausą, ėmėsi Europos kalbų metų iniciatyvos ir nuo 2001 m. […]

Chemijos mokytojai būrelio susirinkime nutarė

[singlepic id=680 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 26-osios chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas prasidėjo Danutės Jokšienės, Katyčių pagrindinės mokyklos ir Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojos, dalyvaujančios ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ pranešimu apie šią veiklą „Projekto programos pritaikymas ugdymo procese“.  Apžvelgtos 4 projekto […]

Veiklą planavo technologijų ir lietuvių kalbos mokytojai

[singlepic id=676 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 25-ąją įvyko lietuvių kalbos ir technologijų mokytojų metodinių būrelių susirinkimai. Lietuvių kalbos mokytojai apžvelgė iki šiol vykusią palyginti turiningą veiklą, numatė jos tolimesnes gaires iki metų pabaigos, apžvelgė naujausią skaitytiną literatūrą, diskutavo, kaip paminėti Meilės Lukšienės šimtmečio sukaktį. Nuspręsta surengti pokalbį-diskusiją prie jaukaus apvaliojo stalo „Meilės Lukšienės mokykla ir šiuolaikinio […]

Paroda „Piešiame kalbą: anglų kalbos idiomos“

[singlepic id=677 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo mėnesį konferencijų salėje eksponuojama anglų kalbos ir dailės mokytojų vadovaujamų mokinių piešinių paroda „Piešiame kalbą: anglų kalbos idiomos“. Paprastai tariant, tai iliustruoti anglų kalbos frazeologizmai. Paroda skirta paminėti Europos kalbų dieną, rugsėjo 26-ąją. Eksponuojama 70 mokinių kūrybos darbų iš trylikos rajono mokyklų. Tai labai spalvingi, išradingi, neįprasti mokinių darbai.

Choreografijos mokytojai aptarė metodinę veiklą

[singlepic id=671 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 18-ąją choreografijos mokytojai metodiniame susirinkime pratęsė metodinės veiklos planą iki kalendorinių metų pabaigos, diskutavo, vertino ir aptarė reikalingus kvalifikacinius seminarus ir edukacines išvykas. Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojai Reginai Puodžiuvienei, žadančiai nebedirbti mokykloje,  išsakė daug gražių atsisveikinimo žodžių, dovanojo gėles. Šilutės Pamario mokyklos choreografė Idilija Klimaitė paprašė kolegių aptarti, kaip […]

Rinkosi informatikos, muzikos ir vokiečių kalbos mokytojai

[singlepic id=673 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo 19 d. įvyko informatikos, vokiečių kalbos ir muzikos mokytojų metodiniai susirinkimai. Numatytos veiklos gairės iki kalendorinių metų pabaigos, aptartos aktualijos. Informacinių technologijų mokytojai  metodiniame susirinkime išklausė Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojos ekspertės Tatjanos Balvočienės, kuri 2012-2013 mokslo metais stažavosi VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ kaip programos „Renkuosi mokyti!“ pedagoginė konsultantė, šiuo metu dalyvaujanti projekto „Lyderių […]

Biologai analizavo šių dienų problemas

[singlepic id=672 w=200 h=200 float=right]Rajono biologijos mokytojai metodiniame susirinkime išklausė metodinio būrelio pirmininkės Valerijos Eidikienės pranešimo „Šių dienų problemos“. Pranešimas buvo apie klimato kaitos problemas, priežastis dėl saulės aktyvumo, vulkanų išsiveržimo, žmonių netinkamos veiklos. Didžiausia grėsmė – globalinis atšilimas, ledynų tirpimas ir sausumos plotų užsėmimas. Aktuali šių dienų problema – antibiotikų netinkamas vartojimas. Antibiotikai naikina […]

Atvirų durų diena Šilutės Vydūno gimnazijoje

[singlepic id=668 w=200 h=200 float=right]Rugsėjo tryliktąją Šilutės Vydūno gimnazija svetingai atvėrė duris rajono mokyklų metodinių tarybų pirmininkams, – administracija ir metodinės veiklos iniciatoriai pristatė įstaigos metodinės veiklos struktūrą ir aktualijas. Gimnazijos mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė, kuri 2012-2013 mokslo metais stažavosi VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ kaip programos „Renkuosi mokyti!“ pedagoginė konsultantė, šiuo metu dalyvaujanti projekto „Lyderių laikas“ švietimo […]