Archive for birželio, 2013

Matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba aptarė veiklą

[singlepic id=565 w=200 h=200 float=right]Birželio 18 d. Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje įvyko rajono matematikos mokytojų metodinės tarybos susirinkimas. Susirinkimo tikslas buvo papildyti tarybos veiklos planą iki gruodžio mėnesio, apžvelgti, kaip sekėsi įgyvendinti užsibrėžtas veiklas, išklausyti pastabų apie būrelio metodinę veiklą. Pirmininkė Alma Burbienė pasidžiaugė, jog visi užsiplanuoti gausūs renginiai įvyko. Metodinė matematikų veikla buvo aktyvi […]

Šilutėje lankosi Karaliaučiaus krašto pedagogai

[singlepic id=572 w=200 h=200 float=left]Birželio 19 dieną, Šilutės švietimo pagalbos tarnybos patalpose prasidėjo tris dienas truksiantis (birželio 19-21 d.) tarptautinis seminaras „Vaiko etnokultūrinis ugdymas: tradicijos ir plėtros galimybės“. Į seminarą atvyko lietuvių kalbos pedagogų asociacijos 25 narių delegacija (vadovaujama Alekso Bartniko) iš Kaliningrado srities, Rusijos (Karaliaučiaus krašto), Švietimo ir mokslo ministerijos bei Užsienio reikalų ministerijos […]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra

[singlepic id=563 w=200 h=200 float=left]Birželio 13 dieną tęstinei veiklai rinkosi įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų mokymų pagal projektą “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001 dalyviai. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Birželio 13 d. buvo numatyta mokymų refleksijos diena. Dalyviai pasisakė, kaip jiems sekasi pritaikyti praktikoje įgytas žinias, aptarti kai […]

Muzikos mokytojai aptarė metodinę veiklą

[singlepic id=558 w=200 h=200 float=right]Rajono muzikos mokytojai birželio 12 d. rinkosi į metodinį pasitarimą. Aptartos veiklos gairės iki kalendorinių metų pabaigos, išklausytas Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Violetos Pociuvienės pranešimas „Muzikos integravimas su kitais dalykais“.  Mokytojai metodinės veiklos užsiėmimų metu dalijosi patirtimi, kaip veiklą įvairinti, motyvuoti mokinius, kaip ją integruoti su kitais dalykais, aptarė […]

Specialisčių dalyvavimas seminare

[singlepic id=561 w=200 h=200 float=left]Birželio 12 dieną Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Daina Jucikaitė ir logopedė Eglė Račienė dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ II etapo seminare Plungėje „Specialiųjų mokymo priemonių taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“. Seminaro metu aptarti autizmo spektro sutrikimai, samprata, laipsniai, požymiai, kalbos ir komunikacijos, […]

Metodinė diena Švėkšnos specialiojoje mokykloje

[singlepic id=560 w=200 h=200 float=left]Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras nuo 2012 m. įgyvendina antrąjį projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ etapą. Lietuvoje kuriami keturi metodiniai centrai autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, kompleksinių sutrikimų turintiems mokiniams Plungėje, Švėkšnoje, Panevėžyje ir Gelgaudiškyje. Birželio 10 dieną šių mokyklų atstovai susirinko į Švėkšnos specialiąją mokyklą, kurioje vyko metodinė diena […]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra

[singlepic id=557 w=200 h=200 float=left]Birželio 3, 4 dienomis tęstinei veiklai rinkosi įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų mokymų pagal projektą “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001 dalyviai. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Per dvi mokymų dienas aptartas vaiko pasiekimų ir jo daromos pažangos vertinimo planavimas, kas yra svarbu kuriant priešmokykliniam […]

Informacija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC) vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Viena iš projekto veiklų – parengti ir pritaikyti specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir pagal individualizuotas programas. Parengtos priemonės bus perduotos naudotis Lietuvos ugdymo įstaigoms. Siekdami […]

Specialieji pedagogai ir logopedai aptarė projektą „Kuriame kartu“

[singlepic id=556 w=200 h=200 float=left]Birželio 5 d. įvyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas, kuriame aptarti pagrindiniai įvykusios ir būsimos veiklos klausimai. Specialieji pedagogai ir logopedai aptarė tęstinio projekto „Kuriame kartu“ rezultatus. Projektas skirtas gerinti specialistų bendradarbiavimą, skatinti gerosios darbo patirties skleidimą. Vaizdinėms priemonėms gaminti buvo naudojami įvairūs inovatyvūs būdai (informacinės kompiuterinės technologijos, […]

Vandens ir menų sintezė

[singlepic id=555 w=200 h=200 float=right]Gegužės 30-osios vakarą paklausyti muzikos prie Švėkšnos tvenkinio, vadinamo neįprastu Kalės vardu, pakvietė „Saulės“ gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas Vaidotas Didžiūnas. Tai buvo jau nebe pirma mokytojo kūrybinė idėja – muzikinis vakaras sukvietė ne tik vietinius, bet ir iš atokesnių rajono kampelių atvykusius klausytojus. Romantiškas vakaras prie tvenkinio turėjo kelti susirūpinimą jo […]