Archive for 10 gegužės, 2013

Informacinės technologijos mokinių darbuose

[singlepic id=542 w=200 h=200 float=right]Tradicine tapusi metodinė-praktinė konferencija gegužės 9 d. įvyko Šilutės Vydūno gimnazijoje. Renginys pažymėjo savo gražią dešimtmečio sukaktį. Pradžioje  gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Gražinos Matulienės, atliko muzikinius kūrinius. Veiklos iniciatorė – Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė trumpai pristatė konferencijos istoriją. Beje, pirmąją konferenciją mokytoja organizavo būdama rajono metodinio būrelio pirmininke. Ji […]

Kaip sudominti mokinį matematika ir stiprinti jo mokymosi motyvaciją?

[singlepic id=533 w=200 h=200 float=right]Lektorės Lina Butkevičienė ir Jūratė Ivanauskienė, Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos mokytojos, gegužės 9 d. seminare šiuo pavadinimu atskleidė, kaip parengtas mokomųjų priemonių komplektas gali padėti kryptingai ugdyti įvairialypės mokinių grupės gebėjimus, kai visi mokiniai mokosi jiems tinkamiausiu būdu. Pristatyti matematikos vadovėlių ,,Matematika“  7 ir 8 kl. komplektai, aptartos veiksmingos mokymosi […]

Ugdymo karjerai įgyvendinimas mokykloje

[singlepic id=531 w=200 h=200 float=left]Balandžio 3 d. Lietuvos mokinių  neformaliojo švietimo centro karjeros konsultantės Renata Rakickienė ir Eglė Bučienė įvairių dalykų pedagogams Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre vedė mokymus karjeros specialistams pagal projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3ŠMM-01-V-01-002. Mokyklos nuo 2012 m. liepos 4 d. […]