+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Mokinių kompetencijų ugdymas istorijos pamokose

[singlepic id=454 w=200 h=200 float=left]Balandžio 12 dienos “Šviesos” leidyklos finansuojamas Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojos ekspertės (vadovėlių autorės ir bendraautorės) lektorės Jūratės Litvinaitės seminaras šiuo pavadinimu istorijos mokytojams turėjo tikslą – pagilinti mokytojų kvalifikaciją ugdant mokinių kompetencijas pagrindinėje mokykloje, aptariant įvairius metodus bei Šok serijos vadovėlių komplektus 5 – 8 klasėms kaip ypač tinkamą priemonę šiuolaikiniam mokymui.

Remiantis praktine darbo patirtimi, aptarti mokymo proceso planavimo ypatumai, leidžiantys plėtoti visų kompetencijų ugdymą pagrindinėje mokykloje bei įvertinti Šok serijų vadovėlių išplanavimą bei komplekte pateiktus ilgalaikius planus; pristatyti mokymo metodai, lemiantys sėkmingą kompetencijų ugdymą mokykloje įvairių poreikių ir galimybių mokiniams; atskleisti vertinimo vaidmenį ugdant mokinių kompetencijas.

Remiantis naujausiais pedagoginiais tyrimais ir praktine patirtimi, pristatyta projektinės veiklos vykdymo su mokiniais metodologija bei galimybės organizuoti šią veiklą dirbant su Šok serija ir atskleisti šios veiklos poveikį kompetencijų ugdymui.

Seminaro programa tinka tiek dirbantiems, tiek nedirbusiems su Šok serija mokytojams, kadangi esminė programos paskirtis yra mokymo metodų, leidžiančių plėtoti įvairias kompetencijas, pristatymas. Vadovėliai pristatomi kaip pagalbinis įrankis, palengvinantis mokytojo darbą, sutrumpinantis laiką, skirtą ruoštis pamokoms bei priemonė savo darbe taikyti naujausius psichologijos bei pedagogikos pasiekimus. Lektorė pristatė, kaip mokymo metodų ir mokymo priemonių pasirinkimo derinimas padeda ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Mokytojai analizavo mokymo turinio planavimą, metodų taikymą, individualizavimą ir diferencijavimą, įvairias vertinimo sistemas bei mokymo priemones, ypač tinkančias šiuolaikiniam mokymui.

Seminaro dalyviai įvertino siūlomų vadovėlių komplektų privalumus, tiesiogiai gavo atsakymus į rūpimus klausimus, išsakė savo pageidavimus.