Archive for balandžio, 2013

Judrės ir Gražvydo Railų jubiliejinis koncertas

[singlepic id=521 w=200 h=200 float=right]Penktadienį Kultūros ir pramogų centre šilutiškiai džiaugėsi muzikinės veiklos penkiolikmetį simbolizuojančiu Judrės ir Gražvydo Railų jubiliejiniu koncertu.  Mokinių, mokytojų, svečių jaudinantys susitikimai scenoje, dar kartą pagarsinti pasirodymai, laimėjimai, apdovanojimai, parsivežti iš rajono, respublikos ir užsienio renginių, šeimyniniai mokytojų metodininkų Judrės ir Gražvydo Railų bei jų kolektyvų akį džiuginantys pasirodymai – tarsi […]

Ritai Kurpeikytei – „Aukso paukštės“ nominacija

[singlepic id=519 w=200 h=200 float=left]Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai  ekspertei Ritai Kurpeikytei skirta „Aukso paukštės“ nominacija, – kaip garbės, pripažinimo ir įvertinimo ženklas.  Nuo 2000-ųjų mokytoja vadovauja Šilutės pirmosios gimnazijos liaudies šokių kolektyvui „Atlaja“, taip pat dirba Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje, kur subūrė jaunučių liaudies šokių kolektyvą „Viržytė“. Rita Kurpeikytė lietuvišką šokį pristatė įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, jai šokis – […]

Kalbėkime ir dainuokime vokiškai

[singlepic id=513 w=200 h=200 float=right]Balandžio 18 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko Šilutės rajono 8 klasių mokinių Vokiečių kalbos šventė „Kalbėkime ir dainuokime vokiškai“. Į ją susirinko mokiniai ir mokytojai iš trijų rajono mokyklų – Šilutės Martyno Jankaus (mokytoja Asta Martinkienė), Šilutės Pamario (mokytoja Vilma Ežerinskienė) ir Šilutės rajono Vilkyčių (mokytoja Romualda Malinauskienė) pagrindinių mokyklų. Kartu […]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra

[singlepic id=512 w=200 h=200 float=left]Balandžio 25-26 dienomis Švietimo pagalbos tarnybos patalpose vyko įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Aptarta, kaip turėtų būti siekiama šiuolaikiško ir kokybiško priešmokyklinio ugdymo(si), kokiomis esminėmis šiuolaikiško […]

Streso prevencija – autogeninė treniruotė

[singlepic id=511 w=200 h=200 float=left]Mokytojas, ypač socialinis pedagogas, psichologas savo darbe patiria įtampą, emocinius stresus. Todėl tenka ieškoti tinkamų atsipalaidavimo būdų, galimybių lavinti gebėjimus įveikti psichologinį nuovargį, stiprinti nervų sistemą. Tuo tikslu balandžio 25 d. Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Genovaitė Voitenko metodiniame užsiėmime „Streso prevencija – autogeninė treniruotė“ socialinius pedagogus ir psichologus mokė įvaldyti autogeninės treniruotės […]

Vaikų turizmo renginiai. Mokinių sauga

[singlepic id=509 w=200 h=200 float=left]Balandžio 25 d. įvyko seminaras „Vaikų turizmo renginiai. Mokinių sauga“. Seminaro programa parengta vadovaujantis „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 ir siekiant užtikrinti vaikų saugą turizmo renginiuose žygių, ekskursijų metu. Turizmo renginių, ekskursijų organizatoriai, stovyklų vadovai, vaikų vasaros poilsio […]

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės dalijosi patirtimi

[singlepic id=508 w=200 h=200 float=right]Balandžio 23 d. rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodiniame susirinkime „Netradicinių priemonių panaudojimo galimybės ankstyvojo amžiaus vaikų pojūčių lavinimui, vaikų saviraiškos tenkinimas“ išklausė tris pranešimus. Aušra Vaitkuvienė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji auklėtoja ir Rita Šteinienė, to paties lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė parengė pranešimą apie ankstyvojo amžiaus vaikų pojūčių lavinimui panaudojamas netradicines priemones. Solveiga Jakštienė, […]

Bendravimo menas. Kaip bendrauti su sudėtingo būdo žmonėmis?

[singlepic id=507 w=200 h=200 float=left]Bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, socialiniai pedagogai, klasių auklėtojai, psichologai bei kiti pageidaujantys balandžio 24 d. dalyvavo seminare tokiu pavadinimu. Buvo aptariama, koks yra komunikabilaus žmogaus etalonas, kas trukdo žmonėms efektyviai bendrauti, sudėtingų žmonių tipai, kaip elgtis su sudėtingo būdo žmonėmis įvairiose situacijose, situacijos kontrolė, bendravimo tobulinimas. Dalyviai supažindinti […]

Geografijos mokytojai aptarė pamokos metodus

[singlepic id=506 w=200 h=200 float=right]Balandžio 24 d. rajono geografijos mokytojai metodiniame susirinkime „Aktyvių mokymo(-si) metodų taikymas įgyvendinant BUP numatytas geografijos ugdomosios veiklos sritis“ išklausė šia tema būrelio pirmininkės Zitos Kaminskienės pranešimą, aptarė naujoves, atliko praktines metodų taikymo pamokoje užduotis, dalijosi patirtimi. Taip pat aptartas veiklos planavimo pratęsimas iki kalendorinių metų pabaigos. Susirinkimo dalyviai siūlė temas būrelio […]

Užsienio kalbų metodinė diena

[singlepic id=503 w=200 h=200 float=right]Balandžio 19 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyko užsienio kalbų metodinė diena. Ruošiantis jai anglų kalbos pamokose buvo vykdomas projektas „Britų karališkoji šeima“. 8b ir 8d klasių mokiniai piešė karališkosios šeimos narius, 7d klasė www.prezi.com programa paruošė pristatymą apie karalienę Elžbietą II, integruotose anglų kalbos-informacinių technologijų pamokose 7b klasė kūrė lankstinukus. […]