+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

[singlepic id=310 w=200 h=200 float=left]Lina Petrikaitienė, Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos – darželio auklėtoja, auklėtoja ekspertė, edukologijos magistrė vasario 19 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vedė seminarą „Elgesio korekcijos galimybės vaikystėje, naudojant vaiko socialinę patirtį“. Jis buvo skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Lietuvoje vykstant ekonominėms permainoms, keičiantis visuomenės gyvenimo būdui, akivaizdžiai kinta ir tarpasmeniniai santykiai. Lietuviškai šeimai aktualios vaikų ugdymo problemos. Vaikui atvykus į ikimokyklinės įstaigos grupę, reikalingi prisitaikymo didesnėje grupėje, bendravimo įgūdžiai, konfliktų sprendimo patirtis. Tėvus domina individualūs jų vaiko pasiekimai, o elgesio problemas jie linkę palikti ateičiai, „kai vaikas paaugs“. Pedagogai ugdymo(si) procesą organizuoja vadovaudamiesi bendražmogiškosiomis vertybėmis, kurios šiandieninėje visuomenėje dažnai yra nevertinamos. Išklausę seminarą, pedagogai gebės kūrybiškai taikyti vaikų elgesio reguliavimo metodus (susitarimai, simboliai, dailės, muzikos, tylos, pasakų terapijos elementai ir kt.), kurie padės ugdyti vaikų bendruomeniškumą, teisingą savęs vertinimą, išvengti konfliktinių situacijų, šviesti tėvus, įtraukti juos į grupės veiklą ir pateisinti lūkesčius.

Seminaro tikslas buvo išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaiko psichosocialinę charakteristiką kaip individualizavimo ir elgesio korekcijos metodą, sėkmingai taikomą ugdyme(-si), uždaviniai – analizuoti vaikystę kaip sociokultūrinį reiškinį, aptarti vaiko pažinimo šaltinius, skatinti pedagogus pažinti kiekvieną ugdytinį ir tas žinias konstruktyviai taikyti socializacijos procese.

Seminaro programoje buvo numatyta suteikti žinių ir supratimo, gebėjimų bei formuoti nuostatas.