Archive for vasario, 2013

IŠORĖS VERTINIMO DUOMENŲ PANAUDOJIMAS TOBULINTI MOKYKLŲ VEIKLAI

[singlepic id=319 w=200 h=200 float=left]Tokius praktinius 6 akademinių valandų mokymus – kvalifikacijos tobulinimo programą – Švietimo pagalbos tarnyboje vasario 28 d. rajono švietimo įstaigų vadovų pavaduotojams vedė lektorė Giedrė Milukienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadybos ir įsivertinimo konsultantė. Programos tikslas – veiksmingas švietimo įstaigų veiklos planavimas siekiant ugdymo […]

Informacinių technologijų mokytojų veiklos aktualijos

[singlepic id=313 w=200 h=200 float=left]Vasario 21 d. rajono informacinių technologijų mokytojai rinkosi į metodinį susirinkimą, kuriame aptarė artimiausias veiklas iki mokslo metų pabaigos, pasirengimą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui. Šilutės Martyno respublikos konferencijos „Saugesnio interneto diena 2013“,pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rita  Barkauskienė  pateikė išgirstas naujoves iš respublikos konferencijos „Saugesnio interneto diena 2013“, kurioje mokytoja […]

Specialiųjų pedagogų ir logopedų veikla

[singlepic id=312 w=200 h=200 float=left]Vasario 19 d. specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi metodiniam pasitarimui. Dienotvarkėje – atviros matematikos pamokos „Dauginimas iš apvalių dešimčių“ vaizdo įrašo stebėjimas ir aptarimas; logopedės Eglės Račienės pranešimas „Egzaminų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams  (šiandienos aktualijos)“. Metodiniame susirinkime taip pat dalyvavo rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, pateikusi daug […]

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

[singlepic id=310 w=200 h=200 float=left]Lina Petrikaitienė, Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos – darželio auklėtoja, auklėtoja ekspertė, edukologijos magistrė vasario 19 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vedė seminarą „Elgesio korekcijos galimybės vaikystėje, naudojant vaiko socialinę patirtį“. Jis buvo skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Lietuvoje vykstant ekonominėms permainoms, keičiantis visuomenės gyvenimo būdui, akivaizdžiai kinta ir tarpasmeniniai santykiai. Lietuviškai šeimai […]

Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ankstyvajame anglų kalbos mokyme

[singlepic id=308 w=200 h=200 float=left]Vasario 18 d. anglų kalbos pradinių ir vyresnių klasių mokytojai rinkosi į metodinį pasitarimą, kur Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Vilma Saldauskienė pasidalino darbo patirtimi apie tai, kaip ugdymo procese naudoja interaktyvią lentą dirbdama su nauju vadovėliu „Star Kids“. Mokytojai buvo supažindinti su leidyklų siūlomų naujų vadovėlių išbandymo sąlygomis. Dažnai […]

Lektorė Vaidilutė Žukauskienė supažindino su naujovėmis

[singlepic id=299 w=200 h=200 float=left]Rajono informacinių technologijų mokytojai penktadienį rinkosi į seminarą, kurį vedė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytoja metodininkė Vaidilutė Žukauskienė, supažindinusi su naujomis leidyklos „TEV“ mokymo priemonėmis, skirtomis dėstyti IT dalyką XI–XII klasėse, pasiruošti valstybiniam IT egzaminui. Seminaro tema buvo Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas; IT ugdymo XI–XII klasėse ypatumai pagal atnaujintas […]

Mažųjų konferencija „Noriu žinoti“

[singlepic id=298 w=200 h=200 float=right]Vasario 13 dieną Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių skyriuje vyko Saugų zonos mokytojų metodinio būrelio atstovių Petrutės Freitakienės ir Danguolės Volkovos organizuota mažųjų konferencija „Noriu žinoti“. Pradžios žodį susirinkusiems tarė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Ona Jurjonienė.  Inkaklių skyriaus mokiniai ir mokytojai parengė svečiams nuotaikingą programėlę, kiekvienam svečiui padovanojo įspūdingą apvalios […]

Patirties ir idėjų sklaida besirengiant akcijai „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“

[singlepic id=288 w=200 h=200 float=left]Vasario 14 d. Rajono švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono socialiniai pedagogai ir psichologai parengiamiesiems darbams kaip organizuoti ir dalyvauti 2013 metų VšĮ „Vaikų linija“ inicijuotoje respublikos akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Metodinio susirinkimo metu susipažinta su rajono mokyklų bendruomenėse vykusiomis ankstesnių metų „Savaitė BE PATYČIŲ“ veiklomis, kurių pagrindinis tikslas – skatinti […]

Šiuolaikinių IKT panaudojimas šokio ir muzikos pamokose

[singlepic id=282 w=200 h=200 float=right]Tokiu pavadinimu choreografijos ir muzikos mokytojams organizuoto seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, kurios įgalintų juos naudoti informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis paremtas priemones, tobulinant pamokų turinį ir formas.   Lektoriai – Saulius Rudelis, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos mokytojas ekspertas, Gediminas Jonauskas, tos pačios mokyklos informacinių technologijų mokytojas. […]

Geros pamokos paieškos

[singlepic id=278 w=200 h=200 float=right]Vasario 12 d. rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio nariai gausiai rinkosi aptarti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui skirtą pamoką, kitą veiklą, kuria rengiamasi paminėti, šią įspūdingą sukaktį. Viena svarbiausių metodinio būrelio susirinkimo temų, kuria diskutavo ir dalijosi patirtimi rajono  tikybos mokytojai, buvo klausimas, kaip teisingai suformuluoti pamokos uždavinius. Mokytojai pastebėjo, kad […]