RENGINIAI

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

Lapkričio mėnesio veiklos planas

Spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugpjūčio, Rugsėjo mėnesių veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

13 d. 10.00 val. Bibliotekininkams, muziejų, kultūros įstaigų darbuotojams, suaugusiųjų mokytojams, atsakingiems už suaugusiųjų neformalųjį švietimą.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai   Registracija www.semiplius.lt  Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

MOKINIŲ ŠVIETIMAS

14 d. Klasės valandėlės Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokiniams:

  1. 5 b kl. „Visi lygūs, visi skirtingi“
  2. 6 a kl. „Konfliktai bei jų sprendimo būdai?“
  3. 10a, 10b kl. „Egzaminai: kaip padėti pačiam sau?“

Klasės valandėles veda Ilona Norgėlienė, Šilutės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė, psichologė.

PARODOS

4-28 d. 9.00-16.00 val. Rusnės specialiosios mokyklos auklėtojų vaizdinių mokamųjų priemonių paroda “Mokausi, žaidžiu, tobulėju”

4-28 d. 9.00-16.00 val. Violeta Benetienė autorinė paroda „Lietuvos (Gumbinės) departamento ir Rytų Prusijos (Karaliaučiaus) departamento miestų herbai. XVIII a. pradžia“

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą