RENGINIAI

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

20 d. 10.00 val. Edukacinė išvyka priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Edukacinių erdvių kūrimas: idėjos, galimybės“.  Vitalija Petronytė, Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė. Kaina 1,45 Eur. Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“. Išvyksta 7.30 val. nuo ŠPT, Liepų g. 16

20 d. 13.00 val. Anglų kalbos mokytojams. Registracija iki balandžio 17 d. „Don’t limit a child to your own learning, for he was born in another time“. „DigiBook – new technologies in teaching learning process and work with them“. Nijolė Marija Tumė, anglų kalbos vyr. mokytoja, Express Publishing leidyklos anglų kalbos mokytojų konsultantė. Kaina 1,45 Eur.

Visą mėnesį. Anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų mokytojai. Lokalus projektas „Mano Lietuva“, skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Eglė Jatautaitė-Budrikienė.

Visą mėnesį. Tikybos, lietuvių kalbos mokytojams. Lokalus projektas „Laiškas šventajam Tėvui“. Violeta Stonienė, Audronė Denisevičienė.

PARODOS

10-30 d. Mokinių kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Mažieji draugai“. Vadovės Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos  – Violeta  Verbickienė, Violeta Lukočienė, Lijana Šerpytienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

REGISTRACIJA Į SEMINARĄ: