RENGINIAI

Sausio mėnesio veiklos planas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

21 d. 12.00 val. Nukeliama į vasario 11 d. Įvairių dalykų mokytojams (10 dalyvių, skaičius ribotas). Registracija www.semiplius.lt iki sausio 17 d. Sąmoningumo ugdymas darbe ir kasdieninėje veikloje.  Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

21 d. 8.15 val. Psichologams. Registracija www.semiplius.lt Kolegialiosios patirties sklaida. Praktinis užsiėmimas „Metaforinių kortų taikymas psichologiniame konsultavime“. Gabrielė Asiulevičienė. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

22 d. 10.00 val. Atsakingiems už viešuosius pirkimus. Registracija www.semiplius.lt iki sausio 17 d. „Viešieji pirkimai: naujovės“. Seminaro temos: viešųjų pirkimų pasikeitimai; viešųjų pirkimų įstatymų taikymas; viešojo pirkimo procedūros; pirkimo vertės skaičiavimas; kainodaros taisyklės; sutartys ir jų valdymas. Tomas Vasiliauskas, UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“ vadovas. Dalyvių skaičius ribotas. Kaina 64,00 eur. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

24 d. 13.30 val. Šilutės profesinio mokymo centro mokytojams (I grupė). Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai. 60 akademinių valandų programos atsiskaitymas (M) Šilutės profesinio mokymo centras. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.

24 d. 9.00 val. Dailės mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Atvira veikla. Aurimas Liekis. Piešimo laboratorija „Urbanistinis peizažas, architektūrinių statinių piešimas taikant informacines technologijas“. Bendradarbiauja Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų, Vilkyčių  ir Usėnų mokyklų mokytojai. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10, 18 kab.

PARODOS

3-30 d. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokinių dizaino paroda „Projektuoju ir konstruoju“. Vadovas Aurimas Liekis, ikiprofesinio mokymo mokytojas.

3-30 d. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu ir improvizuoju“. Vadovas Aurimas Liekis

7-30 d. Rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenių renginio, vykusio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, „Valgykim sveikiau – Mes galim“ sveikos mitybos leidiniai. Vadovė Reda Jakienė.

7-30 d. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų praktiniai darbai „Tėvų ir vaikų pozityvaus ryšio stiprinimas ugdymo įstaigoje taikant dailės terapijos metodus“. Vadovė Irena Rimkuvienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą