RENGINIAI

Gruodžio mėnesio veiklos planas

Lapkričio mėnesio veiklos planas

Spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugpjūčio, Rugsėjo mėnesių veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

17 d. 14.00 val. Metodinių būrelių pirmininkams. Veiklos planavimas 2019-iesiems. – „Lyderių laiko-3“ Šilutės r. savivaldybės kūrybinė komanda dalinsis patirtimi dėl patyriminio mokymo ir švietimo prioritetų įtraukimo į Jūsų vadovaujamo metodinio būrelio 2019-ųjų veiklos planus.

18 d. 8.00 val. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas. Registracija www.semiplius.lt Rūta Gagienė. Atvejo analizė, veiklos planavimas. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

21 d. 12.00 val. „Diemedžio“ ugdymo centro pedagogams. Registracija www.semiplius.lt. Kuo skiriasi pedagogas ir kompiuteris? Technologijų vieta ugdymo procese. Audrius Laurutis, VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija vadovas (M)  Vyks „Diemedžio“ ugdymo cenre.

PARODOS

3-31 d. Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytojos metodininkės Daliutės Montvydienės vadovaujamų gimnazistų darbų paroda „Paskutiniai rudens etiudai“.

3-31 d. UNESCO asocijuotų mokyklų Šilutės Vydūno gimnazijos ir Delio mergaičių gimnazijos mokinių projektinės veiklos mainai. Nuotraukų paroda „Įspūdingos susitikimų akimirkos“. Vadovė – mokytoja Marytė Lukošaitienė.

3-31 d. Rusnės specialiosios mokyklos mokytojų metodinių priemonių paroda „Teatro personažai, mokantys kalbėti ir mąstyti“. Vadovės – vyresniosios specialiosios pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Diana Alsienė

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą