RENGINIAI

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

13 d. 9.00 val. Šilutės žemės ūkio mokyklos bendruomenei. „Streso ir įtampos darbe valdymas“. Evaldas Karmaza,  psichologas, psichodramos terapeutas (M). Vyks Šilutės žemės ūkio mokykloje.

14 d. 10.30 val. Technologijų mokytojams. Edukacinė išvyka „Knygų įrišimo būdai. Audinio marginimas ėsdinimo technika“. Martyno Jankaus muziejus. Išvyksta  12.00 val. iš ŠPT, Liepų g. 16.

14 d. 14.00 val. IT mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Nauji požiūriai švietime“. Arvydas Grigonis, Rita Barkauskienė. Dalijimasis seminaro medžiaga.

PARODA

1-29 Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių popieriaus plastikos darbų paroda „Ažūriniai debesėliai“. Vadovė – Rita Šleinytė

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

REGISTRACIJA Į SEMINARĄ: