RENGINIAI

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

19 d. 10.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Respublikos  profesinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojams ir mokiniams. Registracija www.semiplius.lt iki kovo 20 d. Respublikinė metodinė praktinė (patyriminė) konferencija „Raštingumas ir kūrybingumas – būtinos profesinės kompetencijos  dalys“. Daiva Trijonienė, Šilutės profesinio mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, LKLMS valdybos narė. Pažymėjimo kaina 1,00 eur. Vyks Lietuvininkų g. 72, Šilutės profesinio mokymo centro Paslaugų ir turizmo skyriuje.

19 d. 12.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Klasių auklėtojams, neformalaus ugdymo pedagogams,  įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt  iki kovo 16 d. 40 val. programa klasių auklėtojams „Vadovavimas klasei“. I seminaras „Efektyvios klasių valandėlės“.  Kaina 20,00 eur  Vida Lipskytė – vjg teatro ir retorikos mokytoja ekspertė, LMTA dramos terapijos dėstytoja, psichodramos vedėja. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

20 d. 12.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki kovo 16 d. 40 val. programa „Ugdymo(si) organizavimas“. I seminaras „Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties“. Dr. Rasa Nedzinskaitė, Edukologijos ir filosofijos katedra, Ugdymo mokslų fakultetas, Lietuvos edukologijos universitetas. Kaina 28,00 eur. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

20 d. 12.00 val.  NUKELIAMA, NEĮVYKS! Lietuvių kalbos ir literatūros, neformalaus ugdymo pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki kovo 16 d. 40 val. programa lietuvių kalbos mokytojams. I seminaras „Eilėraščio prisijaukinimas“.  Vida Lipskytė – vjg teatro ir retorikos mokytoja ekspertė, LMTA dramos terapijos dėstytoja, psichodramos vedėja. Kaina 20,00 eur. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

17 d. 10.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Socialiniams pedagogams. Registracija www.semiplius.lt Išvažiuojamasis socialinių pedagogų susirinkimas „Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui ugdymo įstaigose“. Ina Stankevičiūtė. Pranešimas „Projektinė veikla – mokinių kompetencijų ugdymui ir pasiekimų gerinimui“. Pranešimai „Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui ugdymo įstaigose“. Saugų, Vainuto, Katyčių ir kt. mokyklų kolegialioji patirtis. Praktinė Linos Vingienės veikla „Levandų bliuzas“ (2 val.). Vyks Katyčių pagrindinėje mokykloje.

18 d. 9.45 -11.20 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Geografijos ir IT mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Atvira Alicijos Odinbergienės geografijos pamoka 4A kursui. „Žemėlapio pasakojimo kūrimas: Išteklių ir energetikos teritorinis pasiskirstymas pasaulyje”. Informacija el. paštu: a.odinbergiene@gmail.com. Vyks Šilutės Vydūno gimnazija, 407 kab.

18 d. 13.30 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Žibų zonos pradinių klasių mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Žibų zonos susirinkimas. Praktinė veikla ,,Mokausi programuoti”. Daiva Balčytienė. Praktinės veiklos refleksija, gerosios patirties sklaida. Apskritojo stalo diskusija „Sėkmės metodas, kurį naudoju individualiai mokinio pažangai siekti“. Veiklos klausimai (tarybos rinkimai). Vyks Šilutės Žibų pradinėje mokykloje,  K. Kalinausko g. 10.

19 d. 14.00 val. NUKELIAMA, NEĮVYKS! Supervizijos ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams. Ilona Norgėlienė, socialinė pedagogė, psichologė. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

Visą mėnesį. Iliustruoto dailyraščio lokalaus projekto organizavimas mokyklose. Eglė Jatautaitė-Budrikienė. Rajoninės parodos organizavimas. Vokiečių, rusų. lietuvių kalbų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Pirmas etapas vyks mokyklose.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ planuojama kovo 6 d. 10.00 val. ir kovo 20 d. 10.00 val.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ planuojama kovo 20 d. 11.30 val.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

3-31 d. Tarptautinei Žemės dienai skirta Žemaičių Naumiesčio bendruomenės kūrybinių darbų paroda iš antrinių žaliavų „Mūsų Žeme, tu viena … Atgimę iš naujo.“ Vadovė Aurelija Razmienė.

3-31 d. Šilutės meno mokyklos vaikų kūrybiniai darbai. Vadovės – Neda Jencienė ir Živilė Skirkevičienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą