RENGINIAI

Gruodžio mėnesio veiklos planas

Lapkričio mėnesio veiklos planas

Spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Rugpjūčio mėnesio veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

9 d. 13.30 val. Pasitarimas-popietė pradinių klasių mokytojams „Nupynus metų vainiką“. Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė, pradinių klasių metodininkų taryba. Vyks Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, K. Kalinausko g. 10, IIa salėje. Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 9 d.

11 d. 14.00 val. Muzikos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 10 d. Motyvacija ir chorinio darbo organizavimas. Dr. Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius (M) Šilutės Vydūno gimnazija, Atgimimo al. 3, Šilutė.

12 d. 12.00 val. Pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 10 d. Emocinio intelekto ugdymas per meno terapijos praktiką. Rita Mikailienė, profesionali mokymų vadovė-ekspertė, kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerė, meno terapijos praktikė. Kaina 15,00 Eur Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

12 d. 13.30 val. Paskaita „Kaip bendrauti su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“ Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė” pedagogams, auklėtojų padėjėjoms. Ilona Norgėlienė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė”.

12 d. 14.00 val. Matematikos mokytojų tarybos susirinkimas. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

13 d. 9.00 val. I gr. Pagal dalyvių sąrašą. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai. 60 akademinių valandų programa. (M) Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

13 d. 10.00 val. Asmenims, atsakingiems už dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą. Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 9 d. Dokumentų valdymo pertvarka: nauji reikalavimai ir pokyčiai. Rasa Grigonienė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja (M). Renginio dalyvio kaina bus paskelbta po renginio. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

16 d. 12.00 val. NEVYKS.  NUKELIAMAS Į KITUS METUS! Anglų kalbos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 11 d. Revisiting Teaching of Writing: Focus on Essay. Jurga Kasteckienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja. Kaina 21,00 Eur

16 d. 13.00 val. Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 11 d. Pozityvios pedagogikos galimybės. Gintarė Visockė-Vadlugė, VšĮ „Prasminga vaikystė“ mokyklos-darželio direktorė (M). Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ Atgimimo al. 1, Šilutė.

17 d. 8.15 val. Psichologų susirinkimas. Kolegaliosios patirties sklaida. Dėkingumo praktika. Rūta Gagienė. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

19 d. 14.00 val. Supervizijos ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams. Ilona Norgėlienė. ŠPT, K. Kalinausko 10.

PARODOS

1-30 d. Rasos Kuzienės, Juknaičių pagrindinės mokyklos etikos ir geografijos mokytojos, autorinė informacinių fotografijų paroda „Ieškok ryšio su gamta“.

1-30 d. Pradinių klasių anglų kalbos mokytojų vadovaujamų mokinių paroda „Europos kalbų diena mūsų darbuose“. Renata Ivaščenkienė, Banga Sabaliauskienė.

1-30 d. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių kūrybiniai darbai „Kalėdinės dekoracijos“. Vadovės – Jurgita Balčytienė, Jurgita Šikšniuvienė,

10-30 d. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu ir improvizuoju“. Vadovas Aurimas Liekis

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą