RENGINIAI

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

17 d. 11.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki birželio 15 d. Kintų pagrindinės mokyklos metodinė diena „Geros pamokos link“. Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jurgita Tamošiūnienė, Ramūnas Grikšas, pradinių klasių mokytoja metodininkė Asta Matvėjėvienė Pažymėjimo kaina 1,00 Eur. Vyks Kintų pagrindinėje mokykloje.

17 d. 9.30 val. Vaiko gerovės komisijos nariams. ES Projektas „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 0.9.2.2-ESFA-V-707-02-0001). Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą