RENGINIAI

Spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Rugpjūčio mėnesio veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

22 d. 12.00 val. Socialiniams darbuotojams. Registracija www.semiplius.lt iki spalio 22 d. Emocijų valdymas, konfliktų sprendimas, efektyvus bendradarbiavimas. Rita Mikailienė, profesionali mokymų vadovė-ekspertė, kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerė, meno terapijos praktikė. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10. (M)

23 d. 14.00 val. Etikos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Etikos mokytojų apskritojo stalo diskusija kritinio mąstymo principu: „Vertinimas ir refleksija etikos pamokose“. Aptarimas ir praktinė užduotis. Kolegialioji patirtis. Pamokos studija (pamokos stebėjimo protokolas). Irina Budvytienė, Ramūnas Grikšas, Daiva Jakienė. Šilutės pirmoji gimnazija, 216 kab., konferencijų salė.

23 d. 14.00 val. Vokiečių kalbos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusija: “Pamokos planavimas, naujos idėjos”. Eglė Jatautaitė-Budrikienė.

25 d. 13.00 val. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki spalio 25 d. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Gintarė Visockė-Vadlugė, VšĮ „Prasminga vaikystė“ mokyklos-darželio direktorė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

24 d. 14.00 val. Mokytojų švietimas. Supervizijos ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams. Ilona Norgėlienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

24 d. 14.00 val. Pradinių klasių mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Pamario zonos pradinių klasių metodinio būrelio mokytojų praktinė veikla „Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę“. Danguolė Jonelienė. Dienotvarkė: 1.Irma Kelpšienė. Kinestetinio ugdymo nauda. 2.Asta Matvėjėvienė. „Klasės aplinka ir kultūra“. 3.Veiklos klausimai. 4.Pažintis su Vainuto gimnazija. Vyks Vainuto gimnazijoje.

25 d. 10.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki spalio 24 d. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai. 60 akademinių valandų programa. Kaina 50,00 Eur Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

25 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Registracija www.semiplius.lt Ikimokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos“. 1.Evelina Staupelytė. „Lopšelio-darželio sėkmė priklauso nuo manęs“. 2.Rasa Ilginienė. „Tėvų ir pedagogų partnerystės galia. „Žvaigždės“ dienos metodo pristatymas.“ 3.Vida Paliutytė. „Tėvai ir pedagogai – ugdymo partneriai. Tėvų savanorystė organizuojant įtraukiantį ugdymąsi“. 4.Oksana Kasparaitienė. „Kūrybiškas sensorinių pojūčių lavinimas, neprieštaraujantis prigimtinėms vaiko savybėms“. 5.Viktorija Kinčiūtė Antrinių žaliavų rūšiavimas, metodinių priemonių kūrimas iš antrinių žaliavų. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

PARODOS

1-31 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybos paukštės paliesti, spalvų takais palydėti“. Dailės mokytoja metodininkė Daliutė Montvydienė.

21-31 d. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Derliaus dovanos“. Vyks Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą