Psichologų veikla, dėkingumo praktikos užsiėmimas

Gruodžio 17 dienos rytą, Šilutės rajono psichologės rinkosi į paskutinį šių metų metodinį susirinkimą. Buvo aptarti svarbūs klausimai, susiję su metodinio būrelio veikla 2019 metais, planuojama veikla 2020-iesiems, išrinkta nauja pirmininkė ir pavaduotoja, pristatytas sėkmingas konsultavimo atvejis, bei pravestas dėkingumo praktikos užsiėmimas.

2019 metai psichologų metodiniam būreliui buvo darbingi:  įvykdytos planuotos veiklos, aptarti analizėms pateikti atvejai. Atsižvelgiant į būrelio narių siūlymus ir pageidavimus parengtas 2020 metų veiklos planas, veiklos numatytos kiekvieną mėnesį. Metodinio būrelio pirmininke tapo Pamario pagrindinės mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė, sekretore – Vydūno gimnazijos psichologė Kristina Monkienė.  G. Asiulevičienė pasidalijo labai naudingu sėkmingo konsultavimo atvejo pavyzdžiu, būrelio narės pasidalijo įžvalgomis. Psichologė R. Gagienė pravedė dėkingumo praktikos užsiėmimą, kurio metu metodinio būrelio narės kūrė dėkingumo žiedus. Mokėti dėkoti už tai, ką turime, dėkoti už svarbius dalykus ir už mažas kasdienes smulkmenas, to galima išmokti. Kiekvienas už mūsų galime rasti laiko pamatyti dalykus už kuriuos galima padėkoti.

Rajono psichologų metodinis būrelis artėjančių švenčių proga skatina nepamiršti padėkoti už tai, ką turime ir skleisti daugiau pozityvumo.

Rūta Gagienė,
Metodinio būrelio pirminkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė

Matematikos mokytojų taryba svarstė veiklos klausimus

Gruodžio 12 d. matematikos mokytojų taryba rinkosi spręsti esminių veiklos klausimų: išrinktas naujas pirmininkas ir sekretorius, sudarytas veiklos planas 2020-iesiems, parengta 2019-ųjų veiklos ataskaita.

Mokytojų taryba svarstė, kokia veikla kitais kalendoriniais metais būtų optimaliausia siekiant individualios mokinio pažangos ir mokytojo kompetencijų tobulinimo. Ieškota racionalių sprendimų, kurių įgyvendinimą detaliau svarstysime veiklą tikslindami ir papildydami.

Jadvyga Rutkauskaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja

Dokumentų valdymo pertvarka: nauji reikalavimai ir pokyčiai

Gruodžio 13 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko lektorės Rasos Grigonienės, Mykolo Romerio universiteto dėstytojos seminaras „Dokumentų valdymo pertvarka: nauji reikalavimai ir pokyčiai“ asmenims, atsakingiems už dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.

Lektorė kalbėjo apie dokumentų valdymo reformos esmę, keičiamą teisinį reguliavimą, esminius siūlymus:mažinti oficialiųjų dokumentų kiekį, palaipsniui pereiti nuo oficialiųjų dokumentų valdymo prie dokumentų (įrašų) valdymo, siekiamus pokyčius valstybės mastu. Taip pat susipažinome su dokumentų valdymo funkcijų efektyvinimo didinimo priemonių planu, kuriam pritarta sausio 30 d. vykusiame LRV pasitarime.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais, galimybe atsisakyti nereikalingų dokumentų ir užtikrinti teisinę bei dokumentavimo procesų valdymo galią. Taip pat atnaujintos žinios apie pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų, elektroninių dokumentų valdymo, dokumentų saugojimo taisykles, bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, naujus dokumentavimo teisės aktus, elektroninio dokumento sampratą  ir kt.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Motyvacija ir chorinio darbo organizavimas

Gruodžio 11 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje įvyko Dr. Arvydo Girdzijausko, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus seminaras rajono muzikos mokytojams „Motyvacija ir chorinio darbo organizavimas“.

Lektorius išsakė rajono mokytojams daug kritiškų, bet kartu ir naudingų pastabų dėl mokinių rengimo respublikos renginiams, pasidalijo asmenine patirtimi.

Išgirdome ir lektoriaus asmeninės patirties įžvalgų, kaip motyvuoti mokinius – kuo paprasčiau, atrandant ryšį su asmeniniais mokinio poreikiais ir išgyvenimais, atliepiant mokinio pomėgius ir interesus.

Anot lektoriaus, chorinio darbo organizavimas – sistemingas darbas, reikalaujantis ne tik profesionalumo, bet ir patrauklaus dialogo su mokiniu, bendro kelio su juo į sėkmę.

Jūratė Šukienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė

Retrospektyvinė paroda „Kuriu ir improvizuoju“

Gruodžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje, Kalinausko g. 10, IVa., konferencijų salėje kviečiame aplankyti eksponuojamą Šilutės meno mokyklos Kintų dailės skyriaus retrospektyvinę mokinių kūrybinių darbų parodą „Kuriu ir improvizuoju“. Mokinių darbams vadovavo ir parengė parodą dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.

Parodoje eksponuojami tapybos ir grafikos darbai, kurie dvelkia optimizmu, gyvybiška energija. Dėmesį patraukia išraiškingos formos ir spalvos, mokinių bandymai išreikšti, perteikti savo kūrybines mintis ir idėjas, atskleisti pasirinktą temą.

Nors darbų autorių amžius – nuo 8 iki 12 metų, tačiau kūriniai išsiskiria brandumu, estetika, išbaigtumu, minties raiška. Skyrius parodas organizuoja mokslo metų pabaigoje, paroda jau buvo eksponuota Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje bei Žemaičių Naumiesčio ir Kintų filialuose. Kitais mokslo metais vėl planuojama nauja mokinių kūrybinių darbų paroda, kuri bus papildyta ir Žemaičių Naumiesčio dailės skyriaus mokinių kūrybiniais darbais.

Paroda kviečiame pasidžiaugti įvairių dalykų mokytojus, mokinius, kurie apsilankys Švietimo pagalbos tarnyboje.

Aurimas Liekis,
Šilutės meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas

Nupynus metų vainiką

Gruodžio 9 d. rajono pradinių klasių mokytojų metodininkų taryba, kuruojama Šilutės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ugdymo poskyrio vyriausiosios specialistės Vidos Nemanienės, organizavo pasitarimą-popietę „Nupynus metų vainiką“.  Pristatėme dvejų metų pradinių klasių mokytojų organizuotas veiklas ir rezultatus. Popietę pradėjo tautodailininkė Nijolė Stanelienė iš Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų kultūros centro.

Žibų pradinės mokyklos aktų salėje rajono  pradinių klasių mokytojai šventiškoje prieškalėdinėje aplinkoje susirinko aptarti nuveiktų dvejų metų darbų. Šilutės rajono mokytojų metodininkų tarybos pirmininkė Asta Mauricienė iš Vainuto gimnazijos pristatė veiklas, kurias organizavo taryba, susidedanti iš Ritos Sermontienės (Šilutės pamario pagrindinė mokykla), Rasos Dulkienės (Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla), Nijolės Kairienės (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija), ir Alinos Vasiliauskienės (Šilutės Žibų pradinė mokykla).

Plačiau »

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinės dekoracijos“

Gruodžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdinės dekoracijos“.  Dekoracijos pagamintos iš gamtinės medžiagos.  

Mokykloje vykdomos integruotos technologijų ir logopedinių pratybų veiklos, susijusios su  tradiciniais Kūčių ir Kalėdų papročiais, žaisliukų, dekoracijų gamyba. Veiklų metu mokiniai skatinami domėtis lietuvių papročiais ir tradicijomis, mokomi išradingai ir tvarkingai gaminti kalėdinius žaisliukus, dekoracijas, juos skirti artimiesiems ir draugams. Gamindami dekoracijas mokiniai bendradarbiauja, ugdo kūrybiškumą, savarankiškumą,  mokosi dirbti grupėje, ugdo pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais, išgyvena sėkmės pojūtį, patiria teigiamų emocijų, kelia motyvaciją.

Kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti mokinių kūrybiniais darbais.

Jurgita Balčytienė,
technologijų mokytoja metodininkė

Jurgita Šikšniuvienė,
logopedė metodininkė

Praktinių studijų savaitė Kintuose. Integruotos lietuvių kalbos ir biologijos pamokos „Širdis ir nuoširdumas. Donorystė. Pirmoji pagalba“ 

Kintų mokykloje integruojami ir tokie skirtingi mokomieji dalykai – lietuvių kalba ir biologija. Pamoka „Širdis ir nuoširdumas“ kiekvienais metais papildoma nauja veikla, pavyzdžiui, apie  pirmąją širdies transplantaciją Lietuvoje, donorystę, o šiemet –  pirmąją medicininę pagalbą. Lapkričio 18 d. vykusiose pamokose devintokai darė įvairių pranešimų, stebėjo interviu, aiškino lietuvių patarles, sužinojo apie knygą „Širdis yra graži“ ir fotografijos meną.

Pamokas vedusios biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Nijolė Sodonienė džiaugiasi darniu ir naudingu bendradarbiavimu su visuomenės sveikatos specialiste Audrone Venckiene, kuri mokiniams glaustai paaiškino apie pirmąją pagalbą, konsultavo, kai jie atliko praktines užduotis: matavo vienas kitam kraujo spaudimą, tvarstė pirštus.

Pamokas stebėjusios trys kolegės iš Katyčių pagrindinės mokyklos, išsakydamos nuomonę, negailėjo gerų žodžių, domėjosi ir mokytojų, ir mokinių sėkmingai naudojamo interaktyvaus vaizdo ekrano galimybėmis.

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ingrida Cyrolies,
biologijos mokytoja metodininkė

Paroda „Ieškok ryšio su gamta“

Gruodžio mėnesį kviečiame susipažinti su informacine nuotraukų paroda „Ieškok ryšio su gamta“. Tai bene pirmas rimtesnis bandymas mintis išreikšti vaizdais, pajausti, kad gamta – mūsų namai, ir turėtume branginti šį neįkainojamą turtą.

Šiuolaikinis žmogus jau yra atitrūkęs nuo  natūralios gamtos. Ir tik trumpą  valandėlę galime rasti laiko pabūti gamtos prieglobstyje, pamatyti besikeičiančią metų kaitą, pajausti  gamtos grožį, jos spalvas, išgirsti paukščių balsus. Visada malonu pabėgti nuo kasdienybės ir pasigrožėti savo gimtinės kraštovaizdžiu.

Ne vieną  žmogų ypatingi jausmai užlieja lankantis prie  Baltijos jūros. Smėlėtos pakrantės,  vėjo supustytos kopos,  bangų ošimas  ramina širdį ir kelia nuotaiką.

Buvimas gamtoje ir ieškojimas gyvenimo grožio mane paskatino  autoriniam darbui,  nes norėjau įprasminti matytus gamtos vaizdus.

Plačiau »

Susirinkimai netradicinėje aplinkoje

Lapkričio 26 d., rajono geografijos, biologijos, chemijos, etninės kultūros, šokio mokytojai rinkosi į netradicinį susitikimą, kuris vyko Šilutės Hugo Šojaus muziejuje.

Susirinkimas prasidėjo edukacija „Lietuvininkų kulinarinis paveldas“. Dalyviai buvo supažindinti su Lietuvininkų dvarų elgesio normomis, mokėsi kaip reikia taisyklingai sėdėti ir vaišintis kafija. Damos sužinojo daug informacijos apie vėduoklės laikymo ypatumus ir ką reiškia vėduoklės padėtis vienoje ar kitoje pozicijoje, kokią informaciją perteikia džentelmenams. Išgirdome įvairių pasakojimų iš dvarų gyvenimo istorijos. Išmokome įvairių kaklaskarės surišimo būdų, kuriais gali puoštis ne tik vyrai, bet ir moterys.

Po edukacijos geografijos mokytoja R. Pociuvienė pristatė kelionės į Jordaniją įspūdžius ir pateikė daug patarimų planuojantiems keliauti ne tik geografijos, bet ir kitų dalykų mokytojams. Įspūdžiais dalijosi ir kiti, neseniai keliavę į kitas šalis.  Po pristatymo vyko trumpas Šilutės rajono geografijos mokytojų būrelio susirinkimas kurio metu aptarti svarbiausi ateinančių metų klausimai.

Plačiau »