Vaikų kalba ir tėvų pagalba ją ugdant

Kovo 6 ir 20 bei  balandžio 14-17 dienomis tėveliams organizuojame pažintines informacines paskaitas apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus.

Planuojamos paskaitos pagal vaikų amžių:

Kovo 6 d. 10.00 val. ir balandžio 14 d. 15.00 val. „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raida“ (nuo gimimo iki 3 m);

Kovo 20 d. 10.00 val. ir balandžio 16 d. 15.00 val. „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“;

Kovo 20 d. 11.30 val. ir balandžio 17 d. 15.00 val. „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“.

Paskaitos vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, adresu:  K. Kalinausko g. 10, Šilutė (4 aukštas).  Išankstinė tėvelių registracija: el. p. info@sptsilute.lt arba tel. 8 441 76244.

Paskaitas ves logopedė metodininkė Eglė Račienė.

Informacija teikiama tel. Nr. 8 441 68997.

Janina Toleikienė,
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Informacija socialiniams pedagogams

Vasario 5 d. socialiniai pedagogai išklausė Snaiguolės Eglės Kuosienės. socialinės pedagogės metodininkės, dBT trenerės, seminarą „Socialinio pedagogo užrašinė“. Seminaro tikslas buvo plėtoti socialinio pedagogo kompetencijas fiksuoti ir saugoti darbinę informaciją informacinėmis technologijomis.

Seminaro uždaviniai buvo aptarti socialinių pedagogų darbo fiksavimo būdus ir formas, supažindinti su IT panaudojimo galimybėmis darbinės informacijos fiksavimui ir kaupimui, išmokyti tinkamai suvesti duomenis ir suformuoti reikalingas ataskaitas į duomenų bazę, išmokyti saugoti informaciją laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Plačiau »

„Mano kraštas – Lietuva. Levandų simfonija“

Vasario 5 d. technologijų mokytojų susirinkimas prasidėjo Vainuto gimnazijos mergaičių dainomis apie Lietuvą.  Technologijų mokytojai aptarė veiklos, mokyklų ir rajoninės technologijų olimpiadų klausimus, kuriuos išdiskutavo su veiklą kuruojančia Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Giedre Milukiene. Antroji susirinkimo dalis buvo praktinė, su lektore – mokytoja Lina Vingiene iš Vainuto gimnazijos. 

Mokytoja Lina Vingienė technologijų mokytojams organizavo integruotą muzikos-technologijų mokomųjų dalykų edukacinę praktinę veiklą kartu su mokiniais „Mano kraštas – Lietuva. Levandų simfonija“, dalijosi mokinių kūrybiškumo, verslumo gebėjimų ugdymo mokykloje asmeninės praktinės veiklos pavyzdžiais. Apie Lietuvos laukus, kuriuose žydi ne tik levandos, dainavo Linos Vingienės parengtos mergaitės. Muzikos mokytoja labai subtiliai pateikė viską viename – nuostabią, žavinčią šviesiomis spalvomis Vainuto gimnaziją, muzikinę veiklą joje, Lietuvą, jos laukų žydėjimą ir nepakartojamą eterinių aliejų, levandų aromatą. Žavėjomės visi, kaip nuo šios veiklos sušilo dalyvių bendravimo santykiai, o veiklos klausimus išsprendėme taip greitai, lyg levandų vejeliui dvelktelėjus…

Plačiau »

Mažos širdelės – dideli darbeliai – Tau, Lietuva!

Visą vasario mėnesį kviečiame aplankyti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojamą Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenės kūrybinių darbų parodą „Mažos širdelės – dideli darbeliai – Tau, Lietuva“.

Vasaris pasipuošia gražiausiomis spalvomis – Lietuvos spalvomis… Jos puošia namus, vitrinas, įstaigas, o  ypač šviečia vaikų kūrybiniuose darbeliuose.

Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ ugdytiniai, inicijuoti savo grupių mokytojų, Lietuvos spalvų vaiskumu dalijasi kūrybinių darbelių parodoje „Mažos širdelės – dideli darbeliai – Tau, Lietuva“. Parodos rengimas vyko trimis etapais: pirmiausiai grupėse, vaikai diskutavo, tarėsi, darbelius kūrė ir džiaugėsi vieni kitais. Vėliau vyko darbų atranka rajono parodai Šilutės švietimo pagalbos tarnybai, o likusieji darbeliai džiugins lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ gyventojus ir svečius…

Kviečiame visus pasidžiaugti mūsų darbeliais.

Saida Šaloninaitė,
Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ meninės grupės vadovė

Nuotraukoje: parodą parengė Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pedagogės (iš kairės) Diana Valančienė, Dovilė Šaulytė, Saida Šaloninaitė, Gražina Toleikienė, Birutė Parakininkienė.

Kaip patraukliai mokyti vokiečių kalbos?

Sausio 30 d. vokiečių kalbos mokytojai susirinkime aptarė veiklos, lokalaus projekto ir mokinio individualios pažangos bei praktinių išvykstamųjų veiklų organizacinius klausimus.

Suplanavome veiklą 2020-iesiems. Tęsime tradicinę iliustruoto dailyraščio lokalaus projekto veiklą, kuri kasmet teikia naujų idėjų ir akivaizdžią mokinių kūrybos pažangą. Galutinį rezultatą  – parodą – gegužės mėnesį eksponuosime Švietimo pagalbos tarnyboje.

Kovo mėnesį planuojame prašytis į svečius kito rajono mokyklose. Apskritojo stalo diskusijoje dalysimės sėkmės istorijomis, idėjomis, kaip siekti individualios mokinio pažangos.

Eglė Jatauataitė-Budrikienė,
Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja

Piešimo laboratorija „Urbanistinis peizažas, architektūrinių statinių piešimas taikant informacines technologijas“

Sausio 24 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Aurimo Liekio atvira veikla „Urbanistinis peizažas, architektūrinių statinių piešimas taikant informacines technologijas“. Dalyvavo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 10J klasės mokiniai, Usėnų ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų 6-10 klasių mokiniai, vadovaujami dailės vyresniosios mokytojos Jolantos Alsytės.

Mokytojas Aurimas Liekis mokiniams demonstravo vaizdinę medžiagą, supažindino su laboratorijos tikslu ir uždaviniais, paaiškino sąvokas, demonstravo įvairias piešimo technikas, supažindino su techninėmis priemonėmis ir grafinės raiškos būdais. Vėliau videopamokos pagalba padrąsino mokinius patiems sukurti architektūrines kompozicijas, mokiniai praktiškai taikė dvitaškę perspektyvą pasitelkdami matematines žinias komponavo pastatą popieriaus lape, projektavo architektūrines detales: langus, duris ir kt.

Plačiau »

Viešieji pirkimai: naujovės

Sausio 22 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Tomo Vasiliausko, UAB „Pokyčių valdymas“ vadovo, seminaras „Viešieji pirkimai: naujovės“, skirtas nedidelėms organizacijoms, vykdančioms mažos vertės pirkimus.

Šio seminaro tikslas – pristatyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimus, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti, ką ir kaip reikėtų daryti.

Seminaras skirtas viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims-praktikams, kurie savo kasdieniniame gyvenime susiduria su viešųjų pirkimų organizavimu ir kuriems kyla klausimų ar teisingai yra „tvarkomi“ pirkimų dokumentai.

Irina Budvytienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Kaip kinta vaiko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas?

Baigiantis metams Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM) pristatytas tyrimas apie vaiko individualios pažangos (VIP) stebėsenos ir vertinimo praktiką ir kaitos tendencijas Lietuvos mokyklose. „Pasiekimų vertinimas visoms šalims, taip pat ir Lietuvai, yra vienas opiausių klausimų…

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-kinta-vaiko-individualios-pazangos-stebejimas-ir-vertinimas/

Dovilė Šileikytė,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Metaforinių kortų taikymas psichologiniame konsultavime

Sausio 21 d. psihologai Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi dalytis kolegialiąja patirtimi. Šilutės Vydūno gimnazijos psichologė Kristina Monkienė dalijosi patirtimi taikant metaforines kortas psichologiniame konsultavime.

Šilutės Vydūno gimnazijos psichologė Kristina Monkienė praktinėje veikloje taiko metaforines kortas. Šios patirties psichologė sėmėsi Sisteminių sprendimų institute lankydama tęstinę programą „Metaforinės asociatyvinės kortos konsultavime, terapijoje ir mokymuose“. Minėta metodinė priemonė gali būti naudojama tiek grupinėse, tiek individualiose konsultacijose, tiek su suaugusiaisiais, tiek su vaikais. Metaforinės asociatyvinės kortos padeda išsiaiškinti dabartines žmogaus problemas, nepatenkintus poreikius, pamatyti situacijos sprendimo galimybes, suteikia pasitikėjimo atmosferą, padeda žmogui lengviau atsiskleisti.

Gabrielė Asiulevičienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė

Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai

Sausio 16 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai. Pagrindinis dienotvarkės klausimas, kurį planavome aptarti buvo „Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikui ir jo šeimai“. Naujausią informaciją pristatė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė.

Socialiniai pedagogai aptarė praėjusių metų veiklos rezultatus, diskutavo dėl veiklos plano 2020-iesiems. Kalbėjome apie prevencines programas mokyklose, mokinių lankomumo problemas, kitus socialinių pedagogų veiklos klausimus.

Plačiau »