Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę

Spalio 24 d. Vainuto gimnazijoje vyko Šilutės r. Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinė praktinė veikla „Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę“.   Veiklos metu mokytojai turėjo galimybę susipažinti su Vainuto gimnazija, dalyvauti praktinėse veiklose. Užsiėmime dalyvavo ir veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuri visada randa vertingų ugdymo veiklos organizavimo rekomendacijų ir siūlymų.

Kintų pagrindinės mokyklos mokytojos Astos Matvėjevienės pranešime „Klasės aplinka ir kultūra“ buvo kalbama, kaip puoselėti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje mokinys turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių, kaip sukurti saugią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(-si) aplinką.

Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja Irma Kelpšienė praktiškai rodė kinestetinio ugdymo metodus ir jų pritaikymą kasdieninėje veikloje.

Vainuto gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Danguolė Jonelienė, Janina Barškietienė, Irena Šeperienė ir Giedrė Elvyra Šerpytytė viešnioms surengė pažintinį pasivaikščiojimą po gimnaziją. Pristatė poilsio erdves, aktų salę, biblioteką, pradinio ugdymo klases, sporto salę.

Mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikanti ugdymo(-si) aplinka leidžia ugdytis tolerancijai ir bendradarbiavimui, kuriame mokinys turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai, atrandant bendraminčių, kuriant kiekvieno mokinio kokybišką ugdymą.

Danguolė Jonelienė,
Vainuto gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos

Spalio 25 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir dalijosi kolegialiąja patirtimi apskritojo stalo diskusijoje „Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos“

. Buvo net penki labai įdomūs pranešimai apie mokytojų darbo grupėse kūrybišką veiklą, akivaizdžiai padedančią kiekvienam mokiniui įsisavinti žinias. Pranešimai buvo informatyvūs, vienas už kitą įdomesni, atskleidžiantys kiekvienos ugdymo įstaigos savitumus, gebėjimą patraukliai organizuoti ugdymo veiklas.

Evelina Staupelytė, Šilutės lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui pristatė pranešimą „Lopšelio-darželio sėkmė priklauso nuo manęs“. Pasidalijo įžvalgomis, kaip mokytojoms planuoti laiką, veiklą, rezultatą, vertinti save ir kt.

Rasa Ilginienė, „Ąžuoliuko“ mokytoja, skaitė pranešimą „Tėvų ir pedagogų partnerystės galia“, kuriuo pristatė „Žvaigždės dienos“ metodą, taikomą ugdymo grupėje, skatinantį vaikus kūrybai, aktyviai veiklai.

Vida Paliutytė, „Ąžuoliuko“ mokytoja, pristatė pranešimą „Tėvai ir pedagogai – ugdymo partneriai. Tėvų savanorystė, organizuojant įtraukiąntį ugdymą(-si). Tai buvo idėjų puokštė, kaip telkti tėvus bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo procese.

Oksana Kasparaitienė, „Ąžuoliuko“ mokytoja, pademonstravo ugdymo veiklos vaizdiniu įrašu „Kūrybiškas sensorinių pojūčių lavinimas, neprieštaraujantis prigimtinėms vaiko savybėms“.

Viktorija Kinčiūtė, Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja, savo pranešime pasidalijo vaizdinėmis priemonėmis su daugybe idėjų, kaip rūšiuoti antrines žaliavas ir jas prikelti naujam gyvenimui, pvz., metodinių priemonių gamyba iš atntrinių žaliavų.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
„Gintarėlio“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Pagarbus bendravimas, streso ir konfliktų valdymas

Spalio 22 d. socialiniams darbuotojams vyko Ritos Mikailienės – lektorės, asmeninio efektyvumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, viešųjų ryšių konsultantės seminaras „Pagarbus bendravimas, streso ir konfliktų valdymas“.

Komunikacijos srautų perpildytame pasaulyje kiekvienas individas patiria informacinį stresą, kasdien susidurdamas su dideliais kiekiais skirtingos pagal svarbą, reikšmę ir emocinį kontekstą informacijos. Kaip tinkamai pateikti ir priimti dalykinę informaciją, kaip dalykiškai bendrauti organizacijoje ir už jos ribų, kad kuo efektyviau atliktume savo darbą siekdami bendrų organizacijos tikslų – tai vienas svarbiausių asmeninio potencialo didinimo uždavinių.

Mokymų metu vykstantis savianalizės ir saviugdos procesas padėjo suvokti mūsų elgesio modelius, varžančius apribojimus, psichologines nuostatas ir nuo jų išsilaisvinti. Išmokti pamatyti ir tiksliai įvertinti informaciją, suvokti svarbiausias kasdienes klaidas ir išmokti jas taisyti – kiekvienam dalyviui šios mokymo programos teikiamos galimybės.

Seminaro žinios padės mums suformuoti tinkamo dalykinio bendravimo ir komunikacijos organizacijoje įgūdžius, eliminuojančius galimų suvokimo ir interpretavimo klaidų pasekmes.

Danutė Kuznecova,
Savivaldybės Centralizuotos buhalterijos vyriausioji specialistė

Aplankykite parodą „Derliaus dovanos“

Šiemet, kaip ir kiekvieną rudenį, iki spalio pabaigos Žemaičių Naumiesčio mokykloje darželyje vyksta darbelių iš rudens gėrybių paroda „Derliaus dovanos“. Vaikai ir jų tėveliai sukūrė nuostabius darbelius  iš vaisių, daržovių, medžių lapų bei kitų rudens gėrybių. Spalvoto ir turtingo rudens darbeliai džiugina mokyklos-darželio bendruomenę.

Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas, bendraujant su šeimos nariais, mokytojomis. Taip pat norėjome pasidalyti parodos organizavimo patirtimi su Žibų zonos (kitų rajono mokyklų) pradinių klasių mokytojais, kurių susirinkimo laukiame artimiausiu metu. Vaikai ir jų tėveliai, darydami įvairius darbelius iš vaisių, daržovių ir kitų rudens gėrybių, nustebino visus savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu. Kiekviena daržovė pavirto netikėtu, nuostabiu darbeliu: pingvinu, viščiuku, avele, ežiuku, pasakos, filmuko ar kitu veikėju.

Rita Judžentienė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe (kasdienė sėkmė motyvuoja kiekvieną mokinį)

Spalio 18 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ritos Mikailienės, mokymų vadovės- (konsultantės), kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, seminaras „Kompetencijų ugdymas ir asmeninio efektyvumo didinimas. Meno terapijos  praktika.“ Seminaro tikslas –  suteikti mokytojams žinių tobulinti pamokos kokybę, ugdymo turinį priartinant prie mokymo(si) per patirtį, skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už mokymąsi, susimąstyti apie mokymosi poreikius, kelti tikslus, stebėti ir vertinti savo mokymąsi.

Vienas iš svarbiausių iššūkių, kuriuos patiria šiuolaikiniai mokytojai ir mokiniai, yra kintantys visuomenės bei jaunų žmonių poreikiai, kurie atspindi milžiniškame neatitikime tarp to, kas žadina jaunų žmonių dėmesį, ir to, kaip mokoma.

Ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją ugdomos šios vertybinės nuostatos: supratimas, kad mokymasis yra vertingas ir trunka visą gyvenimą; poreikis mokytis ir tobulėti;  noras pažinti save kaip besimokantįjį;  savarankiškas, kryptingas ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas; pasitikėjimas savimi; tikėjimas mokymosi sėkme; atsakomybės už mokymąsi ir rezultatus jausmas; noras dalytis žiniomis ir įgyta patirtimi su kitais žmonėmis.

Plačiau »

TIKYBOS MOKYTOJAI TURTINO SAVO ŽINIAS

Rajono tikybos mokytojai spalio 16 d. vyko į Telšius. Telšių seminarijos salė buvo sausakimša, kai iš visos vyskupijos susirinko kunigai ir tikybos mokytojai susitikti vyskupu Kęstučiu Kėvalu ir dalyvauti seminare, kurį vedė lektorius iš Didžiosios Britanijos David Vos.

Seminaro pagrindinė temo buvo tai, kad šiandieninės visuomenės ypatumai ir poreikiai skiriasi nuo bažnytinio mokymo. Yra dvi žmonių grupės –  vieni ieškantys Bažnyčios, kiti – „vartojantys“ Bažnyčią. Dienotvarkėje palietėme daug žmogaus būties temų. Religinis ugdymas šių dienų mokykloje ir parapijoje. Dievo charakterio atskleidimas šiandieniniam žmogui. Žmogaus krikščioniško gyvenimo esmė – Dievo meilė ir tarnystė kasdienybėje.

Lektorius minėjo, kad jaunimas nuo bažnyčios tolsta visame pasaulyje. Kad visa tai yra informacinių technologijų ,,pagalba“. Nebenorime ir nebegirdime gyvojo žodžio. Tačiau reikia į viską žvelgti pozityviai, nes žmogus tiki, kad suprastų, o supranta, nes tiki. Tikėjimas ir gyvenimas eina kartu.

Violeta Stonienė,
Šilutės rajono tikybos metodinio būrelio pirmininkė

Delfinų terapija ir jos poveikis specialiųjų poreikių turintiems vaikams

Spalio 11 d. Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos specialistės, rajono specialiosios pedagogės, logopedės bei psichologės sėmėsi žinių Klaipėdos jūrų muziejuje įsikūrusiame Delfinų terapijos centre. Šiame centre organizuojami individualūs ir grupiniai užsiėmimai su delfinais, turintiems fizinę ar psichinę negalią, sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocinių traumų.

Įrengus Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume Delfinų terapijos centrą, pirmoji registracija į terapinius užsiėmimus su delfinais buvo paskelbta 2014 metais. Tuomet naujojo centro paslaugomis galėjo pasinaudoti tik apie 50 šeimų, auginančių vaikus su negalia. Dabar Delfinų terapijos centras jau pasirengęs per metus priimti iki 200 vaikų ir suaugusiųjų.

Specialistai, išanalizavę kliento poreikius, sudaro individualią dviejų savaičių terapinių užsiėmimų su delfinais programą, į kurią įtraukiama 10 užsiėmimų su delfinais vandenyje, 6 papildomo lavinimo sesijos, kurios parenkamos pagal kliento poreikį (pvz., meninio ugdymo, judesio, sensorinės integracijos, socialinių įgūdžių mokymo ir pan.) ir specialistų konsultacijos. Esant poreikiui, yra vykdoma kliento video analizės programa, apmokoma, kaip dirbti pagal Sherbornė judesio terapijos programą, HOP intensyvios komunikacijos programą.

Plačiau »

Psichologiniai mokymo groti fortepijonu aspektai

2019 m. spalio 8-9 d. Šilutės meno ir Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklose vyko seminaras „Psichologiniai mokymo groti fortepijonu aspektai“ bei meistriškumo pamokos. Patirtimi dalijosi Kauno J. Naujalio gimnazijos mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė.

Seminare dalyvavo virš keturiasdešimt mokytojų iš Šilutės, Gargždų, Tauragės, Platelių, Klaipėdos muzikos ir meno mokyklų. Seminaro idėjos autorė – mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė. Organizuoti renginį padėjo Šilutės meno mokyklos mokytojos Liudmila Sandra Tunaitienė, Irena Filičkinienė, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Vilija Kneižienė bei kiti fortepijono klasės mokytojai.

Mokytojai įgijo žinių ir pasisėmė patirties sprendžiant psichologines problemas pamokose. Visi dalyviai džiaugėsi lektorės profesionalumu, gebėjimu bendrauti ir bendradarbiauti, rasti raktelį į kiekvieno vaiko širdį, įkvėpti meilę muzikai ir norą groti fortepijonu.

Liudmila Kašėtienė,
Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė

Mokslas ne tik yra suderinamas su dvasingumu. Jis yra pagrindinė dvasingumo versmė

Spalio 13 dieną Šilutės dekanato tikybos mokytojai išvyko į Šiluvą. Kelionė prasidėjo Švėkšnoje, visi norintieji galėjo įlipti į Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios bokštą ir pasidžiaugti miestelio panorama.

Po to pajudėjome į Šiluvą, kur Švč. Mergelė Marija apsireiškė 1608 metais. Tai buvo pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kalbėjo kito tikėjimo, tada paplitusio kalvinizmo, žmogui. Seniausioje rašytinėje Šiluvos istorijoje, rašytoje apie 1651 metus, pasakojama: „Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Tai tarusi ji pranyko.

Plačiau »

Kaip sieksime geresnių mokinio rezultatų?

Spalio 10 d. rajono matematikos mokytojai visuotiniame susirinkime aptarė aktualius veiklos klausimus: valstybinių brandos egzaminų rezultatus, olimpiadų mokiniams organizavimą, dalijosi patyriminio ugdymo praktika ir idėjomis. Susirinkime taip pat dalyvavo Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, Ugdymo poskyrio vedėja Rasa Žemailienė.

Ugdymo poskyrio vedėja Rasa Žemailienė pristatė išsamų pranešimą apie rajono mokinių brandos egzaminų rezultatus. Pranešimą apie valstybinių brandos egzaminų aktualijas taip pristatė Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojas Edmundas Čiuželis. Šia tema kilo daug diskusijų ir pamąstymų.

Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Ramutė Naujokienė pasidalijo patyriminio ugdymo sėkmėmis.

Aptarėme veiklos klausimus, mokinių ir mokytojų skatinimo aspektus, diskutavome, kaip sieksime geresnių mokinio matematikos rezultatų.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė