Gabių mokinių ugdymo galimybės, mokymasis kitose erdvėse

Birželio 6 d. Šilutės Vydūno gimnazijos ir Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojų bendruomenių nariai, įgyvendindami ugdymo įstaigų bendradarbiavimo modelį, kartu dalyvavo kvalifikaciniame renginyje, kuriame gilinosi į gabių mokinių ugdymo galimybes ir mokymosi kitose erdvėse klausimus. Edukacinės išvykos metu aplankyta KTU gimnazija ir  Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse.

Apsilankymo KTU gimnazijoje metu įstaigos direktorius Tomas Kivaras pristatė gimnazijos veiklą ir veiklos rodiklius, pasidalino KTU gimnazijos patirtimi ugdant gabius mokinius, taip pat supažindino su gimnazijos edukacinėmis erdvėmis. Diskusijose su Tomu Kivaru mokytojai gavo atsakymus į juos dominančius klausimus ir pasisėmė idėjų, kaip dirbti su gabiais mokiniais.

Lietuvos liaudies buities muziejuje mokytojai susipažino su edukacinėmis erdvėmis, vėliau aptarė šių erdvių panaudojimo ugdymo procese galimybes. Dalyvaudami edukacinėje programoje „Bulvinių bandų kepimas ant  kopūstų lapų“ mokytojai praktiškai susipažino su lietuvių buities darbais, žaidimais, dainomis, tradicijomis. Edukacinio užsiėmimo pabaigoje dalyviai aptarė patyriminio mokymo  naudą ir jo plėtojimo galimybes savo praktinėje veikloje.

Šią kvalifikacinį renginį organizavo ir įgyvendino Šilutės Vydūno gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Tatjana Balvočienė ir Šilutės Vydūno gimnazijos direktorė Marina Stirbienė.

TATJANA BALVOČIENĖ,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja ekspertė

Popietė su mokytoja eksperte Violeta Lukočiene

Vakar, gegužės 30 d., ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai buvo pakviesti į popietę su Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja eksperte Violeta Lukočiene. Tai buvo apskritojo stalo diskusijų popietė apie tai, kaip visi drauge ieškome kelių į mokinio sėkmę, kokių sprendimų kiekvienas atrandame ir kaip mums sekasi.

Visiems teko gyvenime pabūti prie tyro šaltinio versmės ir pajausti gaivų vėsos gūsį karštą vasaros dieną. Ir savo veikloje bandome drauge atrasti žinių versmę, idėjas, kaip ieškoti optimaliausio sprendimo,  kelio į geresnes mokinių žinias, patrauklų mokyklos prestižą, konstruktyvų mūsų visų bendradarbiavimą vaiko sėkmės link.

Kalbėjome tema „Mokytojas šiandien ir rytoj“. Kasdienybė ir siekiamybė, kolegialioji patirtis. Daugiausia save, patirtį diskusijos dalyviams dalijo mokytoja Violeta Lukočienė, apskritojo stalo diskusijai pateikusi mintį pasvarstyti, koks yra vidutinis, geras, puikus ir koks yra didis mokytojas.

Plačiau »

Atvira integruota pamoka Rusnės progimnazijos skyriuje

Rusnės progimnazijos skyriuje vyko integruota pasaulio pažinimo ir šokio pamoka „Paukščių karalystė“, kurią vedė mokytojos Nijolė Stankienė ir Dalia Kubilienė.

Pamokos stebėti atvyko Šilutės rajono šokio mokytojų metodinio būrelio narės: Alina Urbonienė, Daiva Preikšienė, Judrė Railienė, Dalia Genčiuvienė, Lina Linkė.  Pamokos tikslas: prisiminti parskrendančius paukščius, juos improvizuojant per judesį atskleisti šokio ir pasaulio pažinimo ugdymo sąsajas teoriniame ir praktiniame lygmenyse. Buvo iškelti ir pristatyti mokymosi uždaviniai, pagal kuriuos mokiniai dirbo grupelėmis, improvizavo pagal duotas užduotis, rėmėsi savo patirtimi, įsiminė reikiamą informaciją, išplėtė ir pagilino savo žinias ir gebėjimus. Mokomoji veikla pamokoje buvo organizuojama naudojant paskaitos, klausimų, diskusijų, patirtinio ugdymo, grupinio darbo metodus. Pamokos pabaigoje vyko refleksija – savo mokymosi patirties ir rezultatų apmąstymas – vienas svarbiausių mokymosi pažangos veiksnių.

ALINA URBONIENĖ,
Šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Protėviai prabyla vietovardžiais

Gegužės 28 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vyko užsienio kalbų (anglų, vokiečių) netradicinės pamokos Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniams „Protėviai prabyla vietovardžiais“. Pamokos užduotims panaudojama mokinių eksponuojama iliustruoto dailyraščio paroda „Vietovardžiai Lietuvoje“. Pamokas vedė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos Eglė Jatautaitė-Budrikienė, Aida Skarbalienė, Živilė Bartkienė, kurios taip pat vadovavo rengiant mokinių iliustruoto dailyraščio parodos darbus.

Mokiniai per duotą laiką surado kuo daugiau vietovardžių, pažymėjo juos žemėlapyje ir vėliau aiškinosi vietovardžio kilmę. Panaši užduotis – surasti gatvių, pavadintų žymių žmonių vardais, pavadinimus, po to sužinoti, kuo nusipelnė žymūs žmonės, kad jų vardai įamžinti gatvių pavadinimuose.

Pamokos mokiniams buvo netradicinės, jie daug sužinojo apie savo rajoną, šalį, įgijo žinių apie savo miestą, šalį. Jie aiškinosi, kas atsitinka, kai kaimą palieka paskutinis gyventojas, šeima, kodėl kartais keičiasi gatvių pavadinimai, kas atsitiktų, jei neliktų vietovardžių. Buvo proga pamąstyti ir apie keisčiausius pavadinimus, sužinoti istorijas ir legendas apie skirtingas šalies vietoves. Mokiniai taip pat mąstė, ką duoda dailyraštis, kas yra pagarba skaitytojui.

Aida Skarbalienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

Plačiau »

Patyriminio ugdymo sklaida Simono Dacho progimnazijoje

Gegužės 20d. rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai vyko į Simono Dacho progimnaziją Klaipėdoje susipažinti su čia vykdoma patyriminio ugdymo veikla.

Geografus maloniai priėmė mokyklos administracija, kurios atstovai supažindino su mokykla, kabinetais, kuriuose nauji, koriuko formos suolai sukuria jaukią aplinką ir suteikia galimybę komponuoti mokinių sėdėjimo tvarką įvairiomis formomis, ypač naudinga darbui grupėmis. Nustebino klasių aprūpinimas išmaniosiomis, naujos laidos lentomis bei planšetiniais kompiuteriais. Kartu su Kretingos rajono vadovų delegacija buvo išklausyti patyriminio ugdymo veiklos pristatymai trijų skirtingų dalykų mokytojų: pradinių klasių mokytoja pristatė 3 metų patyriminį ugdymą pradinių klasių mokiniams, lietuvių kalbos mokytoja – 5 – 8 klasių mokiniams, o geografijos mokytoja Vilma Norvaišienė pristatė patyriminį ugdymą 5- 8 klasių mokiniams, kurį vykdo jau treti metai. Po pristatymų aplankėme geografijos kabinetą, kuriame mokytoja supažindino su puikiai veikiančia nauja interaktyvia lenta, jos pritaikymo galimybėmis, turimomis mobiliomis laboratorijomis, prietaisais, metodine baze.

Išvyka praturtino Šilutės rajono geografų dalykines kompetencijas – IT panaudojimo pamokų metu, patyriminio ugdymo būdais ir galimybėmis.

ALICIJA ODINBERGIENĖ,
Geografijos mokytojų būrelio pirmininkė,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja

Plačiau »

Tradicinis mokinių chorų festivalis Juknaičiuose

Gegužės 23 d. Juknaičių gyvenvietės parko estradoje-amfiteatre vyko tarptautinis mokinių chorų festivalis „Mes – Pamario vaikai“, kurį kas du metus organizuoja Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla. Tai buvo nuostabi šventė vaikams, puiki bendradarbiavimo ir kolegialiosios patirties proga pedagogams. Su šventės programa atvyko mokiniai ir mokytojai iš Rygos Fričo Brivzemnieko pagrindinės mokyklos, Šiaulių Juventos progimnazijos, mūsų rajono mokyklų. Kartu su spalvingais balionais į dangų kilo Juknaičių parko paukštelių čiulbesio ir ežero ramiu paviršiumi slystančios muzikos melodijos.

Festivalį pradėjo Šilutės meno mokyklos jaunučių pučiamųjų orkestras. Jį scenoje keitė latvių mokinių folkloro ansamblis „Spruksti“, jaunučių choras „Mezglini“ iš  Rygos Fričo Brivzemnieko pagrindinės mokyklos. Vėliau į šventinę programą įsipynė Juknaičių pagrindinės mokyklos jaunučių choro, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio jaunučių choro „Vaivorykštė“, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos merginų vokalinio ansamblio, Šiaulių Juventos progimnazijos choro ,,Pelėdžiukai“ bei ansamblio „Mergaičiukės“,  Usėnų, Šilutės Martyno Jankaus, Šilutės Pamario pagrindinių mokyklų mokinių chorų dainos. Dėmesio susilaukė Žemaičių Naumiesčio abiturientės Ievos Predkutės dainos. Pabaigoje  visa galybe nuskambėjo jungtinio choro dainos, diriguojamos Šilutės meno mokyklos direktorės Daivos Pielikienės ir projekto vadovės Jūratės Šukienės. Daug žavesio, šventinio mokinių džiaugsmo ir šurmulio, persipynusio su nuostabios Juknaičių gamtos harmonija. Kiekvienas mokinys ir pedagogas turėjo progos tobulėti,  o Juknaičių pagrindinė mokykla ir jos muzikos mokytoja Jūratė Šukienė pratęsė savo gražią ilgametę tradiciją.

Violeta Pociuvienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė

Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje

Gegužės 22 d. rajono biologijos mokytojai organizavo edukacinę išvyką „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“, kurią vedė ornitologas ir gamtos fotografas, gidas Borisas Belchevas. 

Pavasaris daugumai asocijuojasi su gamtos pabudimu ir intensyviais paukščių garsais, kurie reiškia poravimąsi bei teritorijos žymėjimą.  Edukacijos metu gidas mokytojoms padėjo atpažinti sutiktus paukščius bei identifikuoti jų garsus. Pasisekė pamatyti įspūdingo grožio kukutį, keisto garso nedidelį margąjį žiogelį, kurį dauguma žmonių pagal garsą supainiotų su kitu gamtos gyviu, vapsvaėdį, kuris suko ratus virš miško, netgi baltakaktes žąsis, besišildančias ūkininkų dirvoje, kurių giminaitės jau kiek anksčiau yra palikusios mūsų šalį, nes šie paukščiai pas mus užsuka tik pasisvečiuoti. Taip pat stebėjome sodinę devynabalsę, raudonkojį tuliką, pempes, garnius, gerves, dirvinį vieversį, baltąją kielę, geltonąją kielę, kirliką, dūminę raudonuodegę, ežerinę nendrinukę ir daugelį kitų nuostabių mūsų krašto paukščių. Mokytojos pasisėmė daug gerų emocijų, garsų bei vaizdų, o nuostabus gidas Borisas padėjo prie pavasarinės gamtos prisišlieti kiek arčiau.

Elvita Simaitienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Paroda „Mano mama ir tėtis“

Iki gegužės mėnesio pabaigos dar galite aplankyti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojamą specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio organizuotą mokinių parodą „Mano mama ir tėtis“.

Įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikai piešė savo brangiausius žmones – mamą ir tėtį, kurie dovanojo jiems daug gražių akimirkų. Pedagogai vadovavo mokinių darbams. Piešimo metu nejučia vaikai išsikalbėjo, kaip jie myli savo tėvelius, kaip norėtų jiems skirti nuoširdžiausią dovaną. O ir tas su malonumu piešiamas piešinys bylojo apie tai, kad brangiausi žmonės daugumai mūsų yra mama ir tėtis. Kol piešėme, išsikalbėjome, pabendravome, lavėjo pirštukai ir mintys, o ir piešinys bus pati nuoširdžiausia dovana mamai ir tėčiui, juolab, kad paminėsime jų dieną.

Ačiū pedagogėms, vadovavusiems mokinių darbams.

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ specialioji pedagogė logopedė

Puiki praktinio ir teorinio tobulėjimo galimybė

Gegužės 21 d. Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Karklę.

Karklėje, pajūryje, pranešimą skaitė ir praktines veiklas pristatė Indrė Drūlienė, Žemaičių Naumiečio gimnazijos psichologė. Psichologės turėjo galimybę išbandyti kvėpavimo technikas gryname ore, keliaudamos pušynu, stiprinti ryšį su gamta atlikdamos „tylos“ pratimą, kurti mandalas iš miške bei pajūryje surinktų gamtinių medžiagų. Pačios išbandžiusios mandalų kūrimo technikas diskutavo apie jų naudą terapinėje veikloje. Mandalų kūrimas skatina kūrybiškumą, tai būdas mokytis peržengti savo baimes ir išreikšti save. Mandalos panaudojamos ir kaip terapinė, raminanti priemonė, ir gilesniam savęs pažinimui. Vaikams tai puikus būdas lavinti smulkiąją motoriką, taip pat mokytis sutelkti dėmesį. Psichologės aptarė kvėpavimo naudą ne tik fiziniame bet ir emociniame lygmenyse, dalijosi žiniomis. Metodinio būrelio narės dėkoja Indrei Drūlienei už puikiai suplanuotą išvyką ir galimybę praktiškai bei teoriškai tobulėti.

Rūta Gagienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė
Plačiau »

Ar vertybinis ugdymas aktualus šiandien?

Gegužės 20 d. Švietimo pagalbos tarnyboje tikybos mokytojai aptarė veiklos klausimus. Naujausią informaciją iš konferencijos Telšiuose „Ar vertybinis ugdymas aktualus šiandien?“ pristatė metodinio būrelio kuratorė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė.

Mokytojai diskutavo dėl naujo metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų, mokytojų dienos Žemaičių Kalvarijoje organizavimo, kitais veiklos klausimais. Aptarė, kaip kalbėti vaikams apie vertybes, viltį, tikėjimą, kaip padėti jaunuoliams, neatradusiems savo gyvenimo tikslų. Vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė paragino mokytojus prieš vasaros atostogas klasės valandėlių ar kitų užsiėmimų metu kalbėti su mokiniais apie galimą prekybą žmonėmis, apgavysčių būdu jų išvežimą vergiškam darbui, prostitucijai, organų donorystei. Kiekvienam mokytojui buvo pateiktas koordinačių sąrašas, kur kreiptis ir kam pranešti iškilus vaikų dingimo problemoms. Mokytojai aptarė ir rugsėjo pirmosios šventės organizavimą, sekančio susirinkimo datą.

Rolanda Daukantienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja