Paroda „Mano mama ir tėtis“

Iki gegužės mėnesio pabaigos dar galite aplankyti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojamą specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio organizuotą mokinių parodą „Mano mama ir tėtis“.

Įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikai piešė savo brangiausius žmones – mamą ir tėtį, kurie dovanojo jiems daug gražių akimirkų. Pedagogai vadovavo mokinių darbams. Piešimo metu nejučia vaikai išsikalbėjo, kaip jie myli savo tėvelius, kaip norėtų jiems skirti nuoširdžiausią dovaną. O ir tas su malonumu piešiamas piešinys bylojo apie tai, kad brangiausi žmonės daugumai mūsų yra mama ir tėtis. Kol piešėme, išsikalbėjome, pabendravome, lavėjo pirštukai ir mintys, o ir piešinys bus pati nuoširdžiausia dovana mamai ir tėčiui, juolab, kad paminėsime jų dieną.

Ačiū pedagogėms, vadovavusiems mokinių darbams.

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ specialioji pedagogė logopedė

Puiki praktinio ir teorinio tobulėjimo galimybė

Gegužės 21 d. Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Karklę.

Karklėje, pajūryje, pranešimą skaitė ir praktines veiklas pristatė Indrė Drūlienė, Žemaičių Naumiečio gimnazijos psichologė. Psichologės turėjo galimybę išbandyti kvėpavimo technikas gryname ore, keliaudamos pušynu, stiprinti ryšį su gamta atlikdamos „tylos“ pratimą, kurti mandalas iš miške bei pajūryje surinktų gamtinių medžiagų. Pačios išbandžiusios mandalų kūrimo technikas diskutavo apie jų naudą terapinėje veikloje. Mandalų kūrimas skatina kūrybiškumą, tai būdas mokytis peržengti savo baimes ir išreikšti save. Mandalos panaudojamos ir kaip terapinė, raminanti priemonė, ir gilesniam savęs pažinimui. Vaikams tai puikus būdas lavinti smulkiąją motoriką, taip pat mokytis sutelkti dėmesį. Psichologės aptarė kvėpavimo naudą ne tik fiziniame bet ir emociniame lygmenyse, dalijosi žiniomis. Metodinio būrelio narės dėkoja Indrei Drūlienei už puikiai suplanuotą išvyką ir galimybę praktiškai bei teoriškai tobulėti.

Rūta Gagienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė
Plačiau »

Ar vertybinis ugdymas aktualus šiandien?

Gegužės 20 d. Švietimo pagalbos tarnyboje tikybos mokytojai aptarė veiklos klausimus. Naujausią informaciją iš konferencijos Telšiuose „Ar vertybinis ugdymas aktualus šiandien?“ pristatė metodinio būrelio kuratorė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė.

Mokytojai diskutavo dėl naujo metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų, mokytojų dienos Žemaičių Kalvarijoje organizavimo, kitais veiklos klausimais. Aptarė, kaip kalbėti vaikams apie vertybes, viltį, tikėjimą, kaip padėti jaunuoliams, neatradusiems savo gyvenimo tikslų. Vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė paragino mokytojus prieš vasaros atostogas klasės valandėlių ar kitų užsiėmimų metu kalbėti su mokiniais apie galimą prekybą žmonėmis, apgavysčių būdu jų išvežimą vergiškam darbui, prostitucijai, organų donorystei. Kiekvienam mokytojui buvo pateiktas koordinačių sąrašas, kur kreiptis ir kam pranešti iškilus vaikų dingimo problemoms. Mokytojai aptarė ir rugsėjo pirmosios šventės organizavimą, sekančio susirinkimo datą.

Rolanda Daukantienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja

Kūrybiškas gamtamokslinis ugdymas

Šiandien ieškoma naujų mokymosi aplinkų, skatinančių mokinių mokymosi motyvaciją ir patį mokymosi procesą darančiu įtraukiu, vizualizuotu, kūrybišku. Siekiant ugdyti mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą veikti įvairiose aplinkose, būtina pasitelkti netradicines mokymosi aplinkas ir  išeiti iš formalizuotos aplinkos. Netgi Lietuvos gamtotyros pirmtakų veikloje pažymėjo, kad gamtotyra gali būti skleidžiama įvairiomis formomis (J. Pabrėža (1771–1849) gamtotyra užsiimti ragino pamoksluose ir pamokymuose, L. Ivinskis (1810–1881) sklypelyje vykdė botaninius bandymus ir to mokė vaikus ir jaunimą; P. Mašiotas (1863–1940) savo kūrybą supynęs su kasdieniniais gamtos stebėjimais, su vaikų gyvenimo patirtimi.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrokėliai su mokytoja Violeta Lukočiene ne vienerius metus propaguoja ugdymą ,,už klasės durų“, kurio vienas pagrindinių tikslų yra skatinti moksleivių ryšį su juos supančia aplinka bei ugdyti atsakomybę už ją. Keliaudami mokiniai pažįsta ne tik artimą aplinką, bet ir atranda dar nematytas vietas. Gamtamokslinis ugdymas(is) vyksta  pažintinėmis išvykomis, ekskursijomis, tai sudaro sąlygas glaudesniam tarpusavio ryšiui tarp  gamtos – mokinio – šeimos – mokytojo, visapusiškai išreikšti save, bendradarbiauti, įgyti pasitikėjimo ir atsakomybės jausmą.

Plačiau »

Gerosios patirties sklaida dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimus bei autizmo sindromą turinčiais mokiniais

Balandžio mėnesį vyko Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos miesto Litorinos mokyklos pagalbos mokiniui specialistų susitikimas-diskusija tema „Gerosios patirties sklaida dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimus bei autizmo sindromą turinčiais mokiniais“.

Susitikimo Klaipėdoje metu bendravome ir dalinomės naudojamais būdais, metodais ir priemonėmis  dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Taip pat turėjome galimybę pamatyti įvairias Litorinos mokyklos erdves, kurios yra pritaikytos specialiųjų poreikių mokiniams.

Milda Andriušienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos psichologo asistentė

Atrasta nauja, prasminga praktika ir profesinio tobulėjimo galimybė

Skuodo informacijos centras bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo edukacinę išvyką – seminarą istorijos ir vokiečių kalbos mokytojams Šilutės miesto švietimo ir kultūros įstaigose.

Pokalbis prie apskritojo stalo su Šilutės rajono istorijos, vokiečių kalbos mokytojais, Švietimo pagalbos tarnybos specialistais apie mokytojų profesinę praktiką, inovacijas šiuolaikinėje pamokoje, metodinių būrelių veiklą vyko konstruktyviai. Buvome supažindinti su šių dviejų dalykų metodinių būrelių veikla ir sėkmėmis.

Judita Blinkevičienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė teigė, kad įstaigoje yra sukurta praktika organizuoti renginius, kai aktyviai į veiklas įsitraukia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Pradžiugino ir maloniai nuteikė išeksponuoti mokinių, mokytojų meniniai darbai, kurie atlikti įvairiomis technikomis. Apie parodą plačiau papasakojo metodininkė Nijolė Rimkuvienė.

Plačiau »

Iliustruoto dailyraščio paroda „Lietuvos vietovardžiai“

Gegužės mėnesį kviečiame aplankyti užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių parengtą lokalaus projekto parodą „Lietuvos vietovardžiai“. Tai iliustruoto dailyraščio darbai, kuriuos įvairiomis technikomis atliko rajono mokyklų 2-10 klasių mokiniai. Parodą organizavo Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos Eglė Jatautaitè-Budrikienè, Aida Skarbalienè, Živilė Bartkienè.

Užsienio kalba dailyraščiai ugdo daugelį mokinių gebėjimų. Projekto veiklos pirmasis etapas vyko rajono mokyklose, kur buvo atliekamos kūrybiškos veiklos. Stebina darbų gausa, jų estetika, kūrybiškumas. Džiaugiamės, kad projektinė veikla susilaukė tokių gausių pastangų ir rezultatų. Projekto veiklos antrasis etapas – darbų paroda, eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje. Turėdami praėjusių metų patirtį žinome, kad mokiniams didelė paskata pamatyti savo darbus, tad organizuojame pamoką netradicinėje erdvėje, darbus eksponuojame dar ir  miesto šventės metu, kai gali ateiti jų pasižiūrėti kartu su šeima, draugais, pasidžiaugti pasiektu kūrybos rezultatu.

Eglė Jatautaitė-Budrikienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

Literatūrinė-kultūrinė konferencija, skirta Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 100-mečiui

Gegužės 8 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko literatūrinė-kultūrinė konferencija „Šviesos ir gėrio įkvėpti“, skirta mokyklos 100-mečiui.

Pranešimus apie Biblijos tiesas, apie žmones, kūrusius gimnazijos gerovę, poetus, rašytojus, susijusius su Švėkšna, skaitė teologijos mokslų daktaras, tikybos mokytojas ekspertas Remigijus Oželis, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos IIag klasės mokinė Jomilė Vainiūtė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Dovidauskienė), Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniai Darija Freitikaitė (IIIg kl.), Vaiva Žiogaitė (IVag kl.), Odeta Grigalauskaitė, Dainora Jonikaitė, Raminta Stirbytė, Vakarė Alonderytė (7a kl.), Urtė Adomavičiūtė, Kamilė Kasparavičiūtė (6b kl.), Gabrielė Paulauskaitė (IIg kl.). Pasirengti padėjo mokytojai Remigijus Oželis, Gitana Žygaitytė, Rasvita Kundrotaitė. Meninėje programoje dalyvavo Šilutės I gimnazijos III klasės mokinys Vilius Seminauskas (mokytoja Jovita Kiaupienė), Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos teatro studija (vadovė mokytoja Rita Vanagienė) ir Klaipėdos rajono Veiviržėnų kultūros centro ansamblis „Viržis“ (vadovai Žibutė Sukackienė ir Regimantas Šilinskas).

Rasvita Kundrotaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Edukacinių erdvių pritaikymas įvairių poreikių vaikams

Gegužės 2 dieną įvyko Šilutės rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Mockienė skaitė pranešimą tema „Edukacinių erdvių pritaikymas įvairių poreikių vaikams“.

Pedagogė pasidalino savo patirtimi apie tai, kas padeda dirbti su autizmo spektrą turinčiais vaikais. Ji supažindino su taikomomis vizualinėmis priemonėmis, edukacinėmis erdvėmis ir specialiais paveikslėliais, kurie padeda vaikams koncentruoti dėmesį ir jaustis saugiems kasdieniniame gyvenime.

Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Valančienė papasakojo apie savo ugdytinių grafikos darbų parodą. Darbai, kuriuos buvo galima apžiūrėti čia pat, išsiskiria ne tik savo kūrybiškumu, bet ir pritaikyta technika, ypatingai lavinančia vaikų rankytes.

Šilutės rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Irena Gvildienė apibendrino edukacinėje išvykoje į Anykščius patirtus įspūdžius. Ten susipažinome su lopšelio-darželio „Žilvitis“ aplinka, ugdomosiomis erdvėmis grupėse ir studijose. Lankėmės Valdorfo ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Aptarėme mums ir kolegėms svarbius klausimus. Pasidžiaugėme sukurta  jaukia ir patogia vaikams aplinka, žaidimų erdvėmis ir priemonių gausa.

Plačiau »

Kūrybinių darbų paroda „Potėpiai ant šilko“

Visą gegužės mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame pasidžiaugti technologijų mokytojų metodinio būrelio kūrybinių darbų paroda „Potėpiai ant šilko“.

Teptuku mes galime išreikšti gyvenimo džiaugsmą, ramybę, spalvomis perteikti svajones ir nuotaiką. Tapyba ant šilko – tai gana sudėtingas užsiėmimas, reikalaujantis nemažai išlaidų, tačiau rezultatas atperka visus nesklandumus. Tai tarsi meditacija, atsipalaidavimo būdas. Tapant pamirštama bloga nuotaika, visos susikaupusios problemos, pailsima. Tai puikus būdas išreikšti mintis vaizdais, simboliais. Suteikta proga savo mintis perkelti ant plonyčio, natūralaus, trapaus audinio – šilko.

Užsiėmimo metu plačiau pristatyta viena iš daugybės tapymo technikų. Išbandyta paprasčiausia: ant rėmo gerai įtempiamas šilkas, kontūrais nupiešiamas piešinys, jam išdžiūvus tapoma dažais, išdžiovinama, išlyginama, išskalbiama ir darbelis baigtas. Atrodo paprasta, bet iš tikrųjų taip nėra: tam reikia susikaupimo, ypatingo nusiteikimo, kantrybės ir laiko.

Technologijų mokytojai išbandė tapybos ant šilko techniką. Puikiai sekėsi kolegėms…Ir štai pirmieji paveikslėliai baigti.

Edukaciniuose užsiėmimuose galima išmokti įvairių rankdarbių technikų, tobulinti jau turimus įgūdžius, patirti kūrybinį džiaugsmą. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir praktinius sugebėjimus galima panaudoti realizuojant kilusias idėjas namų interjero atnaujinimui, sukurti rankų darbo dovanas, originaliai pasipuošti.

Nijolė Titienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė