Pažymos

Pažymos už 2017 metus

2017-03-16 Algirdas Gečas, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojas ekspertas vedė atvirą istorijos pamoką „Nuo Vasario 19-osios iki Kovo 11-osios“ Pažyma

2017-03-16 Algirdo Gečo, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojo eksperto atvirą istorijos pamoką „Nuo Vasario 19-osios iki Kovo 11-osios“ stebėjo ir aptarė Pažyma

2017-04-13 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkime „Į vaiko pasiekimus orientuoto ugdymo organizavimas – metodinių priemonių pristatymas, diskusija“ dalijosi kolegialiąja metodinės veiklos patirtimi ir pateikė metodines priemones pedagogai Pažyma

2017-09-19 Renata Ivaščenkienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja ekspertė, rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkime skaitė pranešimą „Naujovės istorijos mokytojams – startas pokyčiams“ Pažyma

2017-09-25 Lina Leikuvienė, Pranciškus Viršilas, Kintų pagrindinės mokyklos mokytojai, vedė atvirą integruotą kūno kultūros ir fizikos pamoką „Greitis, greitumas“ 8 klasės mokiniams Pažyma

2017-09-25 Linos Leikuvienės, Pranciškaus Viršilo, Kintų pagrindinės mokyklos mokytojų, atvirą integruotą kūno kultūros ir fizikos pamoką „Greitis, greitumas“ 8 klasės mokiniams stebėjo Pažyma

2017-09-28 Irma Kelpšienė, Laimutė Lendraitienė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos, skaitė pranešimą „Individualios mokinio pažangos fiksavimas“ Pažyma

2017-10-20 Jolitos Ežerinskės, Linos Liepinienės, atvira srautinė lietuvių kalbos pamoka „Ievos Simonaitytės keliais“ Pažyma

2017-10-26 Agnitos Kazakevičienės, Rusnės specialiosios mokyklos mokytojos aprobuota metodinė priemonė „Sudėliok statines“ Pažyma

2017-10-26 Lina Gutauskienė, Genovaitė Mockienė, Jurgita Šikšniuvienė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pedagogės, skaitė pranešimą „Kolega – kolegai“ Pažyma

2017-10-30 Rajoninė konferencija „Ką galime padaryti, kad gerėtų ugdymo kokybė“ Pažyma

2017-11-14 Vilmos Adomavičienės, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinių klasių vyresniosios mokytojos, atvirą matematikos pamoką trečiai klasei stebėjo pedagogai Pažyma

2017-11-14 Elvinos Kaktienės, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės,  atvirą lietuvių kalbos pamoką stebėjo pedagogai Pažyma

2017-11-23 Žydronė Aleničevienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkime skaitė pranešimą „Aš pažįstu pasaulį eksperimentuodamas“ Pažyma

2017-11-23 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkime „Būrelio veiklos uždavinių įgyvendinimas“ pačių pasigamintas priemones pristatė pedagogai Pažyma

2017-11-29 Rima Jankauskaitė, Rusnės specialiosios mokyklos vyresnioji mokytoja, eksponavo mokinių kūrybinių darbų parodą „Mandalos menas – puiki atsipalaidavimo priemonė“ Pažyma

2017-12-05 Violeta Lukočienė, Lijana Šerpytienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės, vedė atvirą pasaulio pažinimo ir muzikos pamoką „Ritmiškas voras“ Pažyma

2017-12-05 Violetos Lukočienės, Lijanos Šerpytienės, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogių, atvirą pasaulio pažinimo ir muzikos pamoką „Ritmiškas voras“ stebėjo ir aptarė rajono pedagogai Pažyma

Pažymos už 2018 metus

2018-01-11 Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje Rasos Dulkienės atvirtą integruotą matematikos ir muzikos pamoką stebėjo ir aptarė rajono pedagogai Pažyma

2018-02  Švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo mokinių darbus parodoje „100 gražiausių žodžių Lietuvai“ pedagogai. Pažyma.

2018-02 Švietimo pagalbos tarnyboje organizavo respublikinę mokinių kūrybinių darbų parodą „100 gražiausių žodžių Lietuvai“ (818 darbų), skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir vadovavo mokinių darbams  Pažyma

2018-02-02 2018-03-05 Alinos Urbonienės, Šilutės Žibų pradinės mokyklos šokio mokytojos metodininkės, atvirtą šokio pamoką 4 klasės mokiniams „Šokio pamokos praktinis taikymas gyvenime“ stebėjo ir aptarė rajono pedagogai Pažyma

2018-03-02 Šilutės H. Šojaus muziejuje Mažosios Lietuvos istorijos mokytojų sueigoje, skirtoje pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, dalyvavo pedagogai Pažyma

2018-03-07 Jolantos Lunskienės, Vainuto gimnazijos mokytojos, atvirą tikybos pamoką 8 klasės mokiniams stebėjo ir aptarė pedagogai Pažyma

2018-03-22 Vidilijos Aidukienės, Violetos Stonienės atvirą integruotą muzikos ir tikybos pamoką stebėjo ir aptarė pedagogai Pažyma

2018-03-22 Vidilija Aidukienė, Violeta Stonienė vedė atvirą integruotą muzikos ir tikybos pamoką Pažyma

2018-03-26 vedė praktinius mokymus „Kaniterapija. Pagalba žmogui“ Pažyma Pažyma

2018-03-30 Žydrūnė Tarozienė, Aušra Vaitkuvienė ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkime „Individualios mokinio pažangos stebėjimas, vertinimas“ skaitė pranešimą „Mano gyvūnėliai“ Pažyma

2018-03-30 Rūta Juškevičienė, Diana Tubutienė ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkime 2Individualios mokinio pažangos stebėjimas, vertinimas“ skaitė pranešimą Pažyma

2018-03-30 Rita Norinkevičienė, Evelina Staupelytė ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkime „Individualios mokinio pažangos stebėjimas, vertinimas“ skaitė pranešimą Pažyma

2018 metų balandžio mėnesį Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje kūrybinius darbus iš antrinių žaliavų parodoje „Mažieji draugai“ eksponavo pedagogai Pažyma

2018 metų balandžio 24 dieną Jonas Jaunius, Dainora Laukevičienė, Rimutė Pilipavičienė vedė chemijos mokytojų apskritojo stalo diskusiją „Mokytojo bendrosios ir dalykinės kompetencijos“. Pažyma

2018 metų balandžio mėnesį Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybos parodą patyčių prevencijos tema „Ištiesk pagalbos ranką“ Pažyma

2018 metų gegužės 10 dieną Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ organizuotoje metodinėje dienoje „Sveikatos karuselė“ kolegialiąja patirtimi dalijosi įstaigos pedagogai. Pažyma

2018 metų gegužės 10 dieną Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ organizuotoje metodinėje dienoje „Sveikatos karuselė“ dalyvavo pedagogai. Pažyma

2018 metų gegužės 16 dieną Šilutės kultūros ir pramogų centre Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojos Ritos Kurpeikytės atvirą veiklą „Saulės rato ritimai“ stebėjo ir aptarė pedagogai. Pažyma

2018 metų gegužės 17 dieną …rajono mokyklų mokinių saugumo tyrimo išvadas savo pranešimu pristatė socialiniai pedagogai. Pažyma

2018 metų gegužės mėnesį Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo mokinių kūrybinių darbų parodą „Mano Lietuva“ pedagogai. Pažyma

2018 metų gegužės 28 dieną Alina Urbonienė, Silvija Vasiliauskienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos rajono šokio mokytojams vedė atvirą veiklą – choreografinį spektaklį „Išpuikusi princesė“. Pažyma

2018 metų gegužės 28 dieną Šilutės Žibų pradinėje mokykloje Alinos Urbonienės ir Silvijos Vasiliauskienės atvirą veiklą – choreografinį spektaklį „Išpuikusi princesė“  stebėjo ir aptarė pedagogai. Pažyma

2018 metų gegužės mėnesį Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo mokinių kūrybinių darbų parodą „Laiškas  šventajam Tėvui“ pedagogai Pažyma

2018 metų gegužės mėnesį Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo mokinių kūrybinių darbų parodą „Mano Lietuva“ pedagogai. Pažyma

Eglė Jatautaitė-Budrikienė, Živilė Bartkienė, Aida Skarbalienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos, 2018 metų gegužės mėnesį Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje parengė rajoninę mokinių kūrybinių darbų parodą „Mano Lietuva“ bei vadovavo savo mokyklos mokinių darbams, kuriuos pateikė šiai parodai. Pažyma

2018 metų rugsėjo 20 dieną dviračių žygį ir integruotą lietuvių kalbos, istorijos pamoką „Baltų vienybės diena“ ant Juknaičių Alkakalnio organizavo pedagogai. Pažyma

2018 metų rugsėjo 20 dieną dviračių žygyje ir integruotoje lietuvių kalbos, istorijos pamokoje „Baltų vienybės diena“ ant Juknaičių Alkakalnio dalyvavo pedagogai. Pažyma