Archive for the ‘Naujienos’ Category

Seminaras apie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą

Lapkričio 12-ąją rajono mokytojai buvo pakviesti išklausyti seminaro „Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“, kurį vedė Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos socialinė pedagogė – etikos mokytoja metodininkė Rasa Šlajienė. Seminaro tema labai aktuali šių dienų mokytojui, kuris kasdien susiduria su daugybe iššūkių. Kaip sudominti mokinį? Kaip pakelti jam motyvaciją siekti žinių, norą mokytis? […]

Pažintis su naujomis žuvininkystės technologijomis

Spalio 29 d. Šilutės profesinio mokymo centro sektoriniame žuvininkystės praktinio mokymo centre lankėsi Kretingos technologijos ir verslo mokyklos mokytojai ir profesijos mokytojai – čia jiems buvo organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pažintis su naujomis žuvininkystės technologijomis“. Seminaro lektoriai: žuvininkystės sektoriaus vadovas Jonas Dyglys, profesijos mokytojai Ričardas Stonkus ir Laimutė Bujokienė bei Paslaugų ir turizmo skyriaus vedėja […]

Praktinių veiklų kaleidoskopas Skuodo rajono švietimo įstaigose

Spalio 29 d. dailės ir technologijų mokytojai vyko pas profesijos kolegas į Skuodą. Pradžioje aplankėme Skuodo informacijos centre eksponuojamą mokytojos Elvitos Šeputaitės karpinių parodą, kurią ji pati ir pristatė, nuoširdžiai dalydamasi sėkmėmis. Po to lankėmės šviesiomis spalvomis sušvitusiame po renovacijos Skuodo krašto muziejuje. Direktorė Anelė Raugienė pristatė Skuodo meno mokyklą, kur susipažinome su dailės mokytojos […]

Kviečiame aplankyti parodą Šilutės „Gintarėlyje“

Lapkričio mėnesį Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ eksponuojama kūrybinių darbų paroda „Pro auksaspalvio rudenėlio langą…“. Kūrybinių darbų parodos tikslas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas. Paroda iki lapkričio 29 dienos bus eksponuojama Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ aktų salėje. Pagrindiniai parodos uždaviniai buvo: skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, fantazijas; plėtoti įvairias menines veiklas […]

Seminaras ir meistriškumo pamokos

Lapkričio 15 d. 10.00 val. Šilutės meno mokykloje, 217 klasėje muzikos mokytojams organizuojamas seminaras „Teisingas jaunųjų pianistų fortepijoninės technikos įgūdžių formavimas. Principai ir pavyzdžiai pradedantiesiems ir pažengusiems pianistams“.  Būtina dalyvių išankstinė registracija www.semiplius.lt iki lapkričio 8 d. Seminarą ves lektorius Martin Lysholm Jepsen, Aarbus Karališkos muzikos akademijos profesorius, „Gradus“ muzikos mokyklos direktorius. Registracija: prieš renginį […]

Kolegialiosios patirties mainai su Telšių rajono mokytojais

Spalio 30 d. dailės ir technologijų mokytojai išvyko į Telšius. Išvykos tikslas – tarpdalykiniai kolegialiosios patirties mainai su Telšių rajono dailės ir technologijų mokytojais. Aplankėme Telšių dailės mokyklą, Dailės akademijos Telšių filialą, svečiavomės Telšių švietimo centre. Telšių švietimo centre susitikome susitikome su Telšių rajono dailės ir technologijų mokytojais, Telšių rajono metodinio būrelio pirmininke Telšių Vincento […]

Įkvėpk juos, ir jie mokysis…

Lapkričio 29 d. Švietimo pagalbos tarnyboje įvyko apskritojo stalo diskusija su pradinių klasių anglų kalbos mokytoja eksperte Renata Ivaščenkiene. Diskutavome apie mokytojų kasdienį darbą, sėkmes ir problemas. Kūrėme neoficialią, betarpiško bendravimo aplinką – susėdome tarsi poilsiui draugystės kavos puodeliui. Kalbėjome iš širdies – apie mikroklimatą klasėje; elgesio problemas ir jų sprendimo būdus; teigiamų mokinio-mokytojo tarpusavio […]

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdome kitaip“ Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

Spalio 30 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įvyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdome kitaip“. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojus bendradarbiauti, diskutuoti aktualiomis temomis, dalytis kolegialiąja pedagogine patirtimi  apie ugdymą kitaip – netradiciniais ugdymo metodais ir formomis. Vaikas ugdomas tik darželyje, panašus į vandenį, laikomą ąsotyje, toks įrėmintas… Vaikas už darželio ribų – kaip […]

Aptarėme Šilutės miesto šventės programą

Spalio 31 d. šokio mokytojai rinkosi aptarti būsimos Šilutės miesto šventės programą ir organizacinius klausimus. Aptarėme koncertinės programos repertuarą, dalyvių skaičių, amžių, numatėme optimaliausias sąlygas ir vietą šventei. 2020-ieji paskelbti mokyklų bendruomenių metais. Todėl šokėjai, choreografiniai kolektyvai buriasi vienam tikslui – bendram miesto šventės koncertui. Pavasarį, paskutinį gegužės savaitės šeštadienį planuojama miesto šventė vyks ypatingomis […]

Metodinių priemonių efektyvumas mokinio kalbos ugdymui

Spalio 31 d. rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi praktinei veiklai su logopedo vadovėlių autore Stase Vilkiene iš Klaipėdos. Taip pat planavome veiklą, kiekvienas pedagogas pristatė savo pasigamintą metodinę priemonę. Metodinio būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė apibūdino specialistų situaciją rajone, išsakė kai kurių įžvalgų apie specialiojo pedagogo ir logopedo […]