Archive for the ‘Naujienos’ Category

Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai

Sausio 16 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai. Pagrindinis dienotvarkės klausimas, kurį planavome aptarti buvo „Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikui ir jo šeimai“. Naujausią informaciją pristatė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Socialiniai pedagogai aptarė praėjusių metų veiklos rezultatus, diskutavo dėl veiklos plano 2020-iesiems. Kalbėjome apie […]

Mokysimės iš kolegų

Sausio 15 d. Šilutės Žibų pradinėje mokyklos pedagogai dalyvavo gerosios patirties renginyje, kuriame buvo pristatytas Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo įtaka pamokos kokybei. Sausio 6 d. tos pačios mokyklos kolegialioji patirtis buvo pristatyta Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje patirtimi pasidalijo Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Stanislova […]

Dvasingumo ugdymas mokyklose

Sausio 14 d. tikybos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje išklausė metodinio būrelio pirmininkės Violetos Stonienės pranešimą „Dvasingumo ugdymas“, dalijosi kolegialiąja patirtimi, aptarė veiklos plano projektą. Pranešėja Violeta Stonienė pristatė ne tik teorinę medžiagą, bet ir išsamius empirinio tyrimo, atlikto skautų stovyklos metu, rezultatus. Tyrime dalyvavo Telšių ir Klaipėdos apskričių skautai mokiniai ir vadovai. Tai buvo dorinių […]

Patyriminio ugdymo samprata, nauda ir galimybės mokykloje

Sausio 9  d. rajono istorijos mokytojai susirinkime „Patyriminio ugdymo samprata, nauda ir galimybės mokykloje“ pasidalijo kolegialiosios veiklos patirtimi, įgytomis žiniomis ir idėjomis kaip sudominti mokinius ugdymo procese, kokiose įdomiose tarptautinėse ir regioninėse veiklose dalyvauja  mokyklų mokiniai ir mokytojai. Pranešimus skaitė Laima Toliušienė, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė, Lilija Zdanevičienė, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja metodininkė, Algirdas […]

Kviečiame aplankyti virtualią parodą „Žiemos fantazija-2019“

„Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  5 – 8 klasių mokiniai informacinių technologijų ir etikos pamokų metu kompiuteriu piešė piešinius apie žiemą ir Šv. Kalėdas. Su šiais piešiniais dalyvavo kalėdinių ir naujametinių kompiuterinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija“ ir mokykloje surengė parodą.“ Mokiniams šis praktinis darbas teikė įvairių patirčių, tuo pačiu visi džiaugėmės pasiektu rezultatu – darbais, kuriais […]

Kviečiame aplankyti „Žvaigždutės“ sveikos mitybos leidinių parodą

Sausio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame aplankyti rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių renginio, vykusio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, „Valgykim sveikiau – Mes galim“ sveikos mitybos leidinių parodą. Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenei kilo idėja organizuoti ir sukviesti visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas sveikatai palankaus maisto propagavimui. Šiame darželyje renginys „Valgykim sveikiau – mes galim“ vyko lapkričio 27 d. Dalyvavo Šilutės […]

Tėvų ir vaikų pozityvaus ryšio stiprinimas ugdymo įstaigoje, taikant dailės terapijos metodus

Sausio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame aplankyti rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų praktinių darbų parodą. Kolegialiosios patirties veikloje „Kokybiška pedagogo sąveika ir sėkminga partnerystė su priešmokyklinuko šeima“ taikėme dailės terapijos metodus. Praktinės mokytojų veiklos rezultatas – darbai, kuriuos kviečiame pamatyti. Dažnai pedagogai susiduria su tam tikrais sunkumais įtraukiant vaikų tėvus į ugdymo procesą. Bendra veikla yra […]

Bibliotekininkės aptarė veiklą 2020-iesiems

Sausio 3 d. mokyklų bibliotekininkės rinkosi Šilutės Vydūno gimnazijos bibliotekoje, kur aptarė veiklos planą 2020-iesiems kalendoriniams metams. Svarstėme, kurios veiklos priimtiniausios, kokio rezultato sieksime. Nusimatėme tikslus, uždavinius, veiklos prioritetus. Diskutavome, kaip biblioteką padaryti patrauklia, mėgiamiausia ir nuolat lankoma mokyklos mokinių vieta. Planavome veiklas, kurios bus naudingos ir padės pasiekti užsibrėžtus tikslus ir įgyvendinti išsikeltus uždavinius. […]

Kviečiame aplankyti parodą „Projektuoju ir konstruoju“

Sausio mėnesį kviečiame aplankyti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojamą Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 8-10 jaunimo klasių mokinių dizaino darbų parodą „Projektuoju ir konstruoju“. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre mokosi įvairių gebėjimų mokiniai, kurie praktiniuose darbuose įgyvendina kūrybinius sumanymus. Mokiniai stebi aplinką, kuri jiems teikia idėjų, kaip ją papildyti, praturtinti naujais objektais, akcentais, detalėmis. […]

Su šv. Kalėdomis, artėjančiais Naujaisiais!

…lyg snaigės tirpsta kalendoriaus lapeliai. Mąstom, planuojam, tikimės. Tokia mūsų kryptis – į rytojų – kūrybą, rezultatą. Ačiū visiems Mokytojams už bendradarbiavimą, idėjas, didžius darbus! Su šventėmis, Mielieji, nuoširdžiausi sveikinimai! Sėkmingų, sveikatingų, džiugių! Švietimo pagalbos tarnyba