Archive for the ‘Naujienos’ Category

Projektinės veiklos mokymai

Balandžio 17-18 dienomis Tarnyboje vyko projektinės veiklos suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai (16 ak.val.) pagal projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002. Mokymų programos tikslas – pagilinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo žinias ir įgūdžius. Analizuoti esminiai projektų rengimo ir įgyvendinimo principai: pareiškėjų tinkamumas, […]

Kūrybiškumo ugdymo svarba ir galimybės

2019 metų  balandžio 17 d. rajono technologijų mokytojai rinkosi į metodinio būrelio teorinį ir praktinį susirinkimą “Kūrybiškumo ugdymo svarba ir galimybės”- kūrybines dirbtuves „Tapyba ant šilko“. Susirinkimo metu išklausyti du pranešimai ir organizuotas tapybos ant šilko praktikumas. Šilutės Martyno Jankaus mokytoja Asta Martinkienė pasidalijo idėjomis ir patirtimi dėstant mitybos pamokas pagrindinėje mokykloje, pristatė savo sukurtą […]

Paroda „Snaigės sukasi ratu…“

Sausio mėnesį Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje buvo surengta Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vaikų, tėvelių ir mokytojų paroda ,,Snaigės sukasi ratu…“. Tai buvo tikrai gausi ir pilna kūrybiškumo idėjų darželio bendruomenės ir vaikučių darbelių paroda. Buvo eksponuota virš 100 įvairių snaigių: megztų, nunertų vašeliu, pagamintų iš popieriaus, vatos, dantų, ausų krapštukų, iš makaronų ir kitokių antrinių […]

Vokiškai kalbančios šalys, atvira integruota pamoka

Balandžio 15 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos informaciniame centre vyko atvira integruota su IT vokiečių kalbos pamoka „Vokiškai kalbančios šalys“ Šilutės Pamario ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinių mokyklų 6 kl. mokiniams. Atvirą integruotą su informacinėmis technologijomis pamoką vedė trys vokiečių kalbos mokytojos: Eglė Jatautaitė-Budrikienė, Vilma Jančiauskienė, Asta Martinkienė. Mokytojos į pamoką atsivedė ir savo […]

„Baltųjų lankų“ leidyklos naujovės

Balandžio 15 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko leidyklos „Baltosios lankos“ seminaras „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas(is) 5-10 klasėse: integravimo galimybės, atidaus skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“. Lektoriai – Nijolė Toleikytė, projektų vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, Dr. Saulius Žukas, „Baltųjų lankų“ įkūrėjas. Lektoriai diskutavo su mokytojais, kokias jie mato kalbinio ir literatūrinio ugdymo […]

Dalykų ryšiai ir integracija

Balandžio 12 d. vyko Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojų ir Rusnės specialiosios mokyklos mokytojų  metodinė diena „Dalykų ryšiai ir integracija“. Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaidilienė pristatė Šilutės Žibų pradinę mokyklą. Rusnės specialiosios mokyklos mokytojai stebėjo dvi integruotas pamokas. Integruotą lietuvių ir anglų kalbų pamoką „Vaisiai, uogos ir jų apibūdinimas“ vedė Šilutės […]

VDU pedagogams suteikia galimybę mokyti antro dalyko

Informuojame, kad jau galima teikti paraiškas dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamoje atrankoje į pedagogų perkvalifikavimo programas, suteikiančias galimybes dėstyti antrą mokomąjį dalyką – fiziką, matematiką, anglų kalbą, dirbti pradinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogu. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu iki balandžio 30 d. 23:59 val. Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/vdu-pedagogams-suteikia-galimybe-mokyti-antro-dalyko/ Vaida Lukšienė, VDU Švietimo akademijos administratorė

Vėtrungių paroda „Pūsk, vėjeli“

Kviečiame aplankyti spalvingų vėtrungių parodą, visą balandžio mėnesį eksponuojamą Švietimo pagalbos tarnyboje.  Vėtrungių įvairovė ir spalvingumas, kūrybiškas jų kūrimas, siekimas susipažinti su savo krašto istorija įtraukė veiklai dviejų Šilutės lopšelių-darželių „Žvaigždutė“ ir „Pušelė“ bendruomenes. Nuo sausio mėnesio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vykdomas projektas „Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą“. Pilietiškumo ugdymo projekte dalyvauja ne tik mūsų darželio bendruomenė, […]

Paroda ir apskritojo stalo diskusija – mokinio pažangos tikslais

Vasarį eksponavome Rusnės specialiosios mokyklos vaizdinių mokomųjų priemonių parodą „Mokausi, žaidžiu, tobulėju“.  Stendiniuose pranešimuose Rusnės specialiosios mokyklos auklėtojos dalijosi patirtimi apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, mokomų pagal pritaikytą ar individualizuotą pagrindinio ugdymo programą ugdymo proceso, vertinimo ypatumus. Vasario mėnesį vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Individualios pažangos pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir skatinimas“, […]

Išlavinta ranka – sėkmė mokyklai

Visą balandžio mėnesį konferencijų salėje eksponuojama lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių kūrybinių grafikos darbų paroda „Išlavinta ranka – sėkmė mokyklai“. Kviečiame pasidžiaugti „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio „Bitučių“ priešmokykinio ugdymo grupės vaikų darbais, kuriems sukurti vaikai pasitelkė kūrybiškiausius sumanymus ir kruopštumą. Veikla išsiplėtojo įgyvendinant Bendrųjų priešmokyklinio ugdymo programų užduotis rašto krypties suvokimui. Pradžioje buvo mažųjų žingeidumas, ne visada sėkmingi bandymai,  […]